İnsan Kaynakları ve İş Hukuku

İŞYERİNDE SİGARA İÇEN İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİ HAKLI NEDENLE FESHEDİLEBİLİR Mİ

İŞYERİNDE SİGARA İÇEN İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİ HAKLI NEDENLE FESHEDİLEBİLİR Mİ?

Hangi durumlarda işçinin kıdem ve ihbar tazminatı ödenmeden işten çıkarılabileceği 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25/II. Maddesinde belirtilmiştir. Maddenin söz konusu bendinde işverene haklı fesih yetkisi veren “Ahlak ve İyi niyet Kurallarına uymayan haller ve benzerleri” düzenlenmiştir. Madde bentleri arasında “Sigara İçmek” sayılmamaktadır. Ancak maddede böyle bir düzenlemenin yer almaması, işverenin yasağa rağmen işyerinde sigara içen işçisini kıdem ve ihbar tazminatı ödemeden işten çıkaramayacağı anlamına gelmez. 

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi bir kararında (Esas No. 2015/4672, Karar No. 2015/7580, Tarihi: 28.04.2015), kağıt fabrikasında çalışan ve daha önce iki kez sigara yasağına uyacağına dair taahhütname imzalayan, buna karşılık yasağa uymayıp işyerinde sigara içen işçiyi tazminat ödemeden işten çıkaran işvereni haklı bulmuş, işyerinin yangına elverişli bir yer olmasını ve işçinin bu davranışıyla iş güvenliğini tehlikeye düşürmesini esas almıştır. Burada gerekçe aslında işçinin sigara içmesinden ziyade iş güvenliğini tehlikeye düşürmesidir. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken, işyerinde sigara içmenin yasak olduğunun işçiye yazılı olarak tebliğ edilmiş olması gerekir. Bu iş sözleşmesinde belirtilebileceği gibi, işçiye ayrı bir yazıyla da bildirilebilir. Nitekim söz konusu olayda da işçi bu konuda taahhütname imzalamıştır.

Buna karşılık Yargıtay 22. Hukuk Dairesi bir kararında ise ( Esas No. 2016/18381, Karar No. 2016/23243, Tarihi: 13.10.2016), yasak olduğu halde işyerinde soyunma odasında sigara içtiği tespit edilen işçiyi tazminatsız olarak işten çıkaran işvereni haksız bulmuştur. Yargıtay bu kararına gerekçe olarak da kapalı alanda sigara içmenin cezasının idari para cezası olduğunu (Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun 5/1 maddesi uyarınca, başta kapalı yerler olmak üzere Kanunda yasaklanan yerlerde sigara içmenin cezası 2020 yılı için 188 Türk Lirasıdır.), iş güvenliği açısından özel olarak tehlike oluşturmadığı sürece işyerinde sigara içmenin haklı fesih nedeni olamayacağını yani işverene işçiyi işten çıkarma hakkı vermeyeceğini, işçinin soyunma odasında sigara içmesinin iş güvenliği açısından hangi tehlikeyi oluşturduğunun işverence açıklanamadığını belirtmiştir.

Bizi Tanıyın

Biz iş dünyasının hukuk danışmanıyız.

Türkiye’de sürdürülebilir büyüme, gelişme ve istikrar içerisinde iş yapmanın nasıl bir emek ve özen gerektirdiğini iyi biliyoruz.

Güncel Yazılar

Bize Soru Sorun

Bir Uzmanla Görüşün