Şirketler ve Ticaret Hukuku

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU “MKK” ELEKTRONİK YÖNETİM KURULU HİZMETLERİ VERİLMEYE BAŞLANDI

Özet : Türk Sermaye Piyasalarının Merkezi Saklama Kuruluşu olarak üyelerine kayıt, takas ve saklama hizmetlerini sunan resmi kurum olan Merkezi Kayıt Kuruluşu (“MKK”) tarafından,  hakla açık olsun olmasın tüm sermaye şirketlerine yönelik olarak elektronik Yönetim Kurulu hizmetleri verilmeye başlandı. Bu hizmetin verildiği “e-YKS”, diğer adı ile “Elektronik Yönetim Kurulu Sistemi”; anonim ortaklık yönetim kurulu toplantılarının ve diğer sermaye şirketlerinin müdürler kurulu toplantılarının elektronik ortamda hukuken geçerli olarak yapılabileceği bir bilişim sistemi. Bu sistem ile şirketlerin yönetim kurulu üyeleri, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar yönetim kurulu toplantılarına hukuken geçerli olarak katılabilecek ve yönetim kurulu kararlarını anlık olarak alıp e-YKS üzerinden imzalayabilecekler.

Açıklama :

2012 yılında yürürlüğe giren yeni Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde elektronik ortamda genel kurul toplantılarının yapılmasının mümkün olması ile, MKK tarafından bu hizmet verilmeye başlanmıştı. MKK, 2020 yılı ile birlikte elektronik ortamda Yönetim Kurulu toplantı hizmeti de vermeye başladı.

Gelişen teknolojilerin kurumsal hayata etkisi, diğer tüm unsurların yanı sıra yönetim kurulu toplantılarına da yansımış, zaman ve maliyet tasarrufu yanında yöneticilerin bilgiye erişimini de kolaylaştıran sistemler bir gereklilik olarak ortaya çıkmıştır. MKK tarafından sunulan hizmetin tanıtımında, e-YKS ile, , şirketlerimizin yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda güvenli bir şekilde yapılabilmesi ve bu toplantılara elektronik ortamda görüntülü ve sesli katılım, görüş ve öneride bulunma, oy kullanabilme, kararların güvenli bir ortamda elektronik olarak imzalanması ve tüm süreçlerin en az maliyetle sunulmasının amaçlandığı ifade edilmektedir.

e-YKS ile yönetim kurulu üyelerinin toplantı anında görüşlerini iletip, oylarını elektronik ortamda kullanabilmesinin yanı sıra, isteyen şirketler yönetim kurulu toplantı sürecinin ve işlemlerinin tümünün tek bir merkezden bu bilişim sistemi vasıtası ile yapılabileceklerdir. Alternatif olarak dileyen şirketler elektronik ortamda  baştan sona ayrıntılı bir toplantı yapmaksızın sadece sisteme hazır olarak yüklenecek yönetim kurulu kararlarının Yk üyeleri tarafından elektronik olarak imzalanması yöntemini de tercih edebilecektir. Bunun yanı sıra e-YKS şirketlerin kendi içlerindeki bilişim sistemlerinde barındırılacak olup, sisteme sadece güvenli elektronik imza ile girilebilecek ve ayrıca tüm bilgi ve belgeler sisteme şifreli olarak yüklenebilecektir.

MKK tarafından hizmete sunulan platformun beli başlı fonksiyonları şu şekilde sıralanabilir:

ŞİRKETİN KENDİ SİSTEMİNE KURULUM:

e-YKS uygulaması şirketin kendi bilgi sistemine kurulur ve şirketin sisteminde barındırılır. Sisteme dışardan erişim imkanlı değildir.

GÜVENLİ İLETİŞİM:

e-YKS’ye yüklenen bilgi/belgeler sistemde şifreli olarak saklanır. Sadece yetkili yönetim kurulu üyeleri sisteme güvenli elektronik imza ile girerek bu belgelere erişebilir.

 

EŞZAMANLI GÖRÜŞ VE OY GÖNDERİMİ :

Yönetim kurulu üyeleri gündem maddelerine ilişkin oy ve görüşlerini toplantı sırasında anlık olarak sesli veya yazılı olarak iletebilir.

TOPLANTI SIRASINDA DOKÜMAN PAYLAŞIMI

Toplantı sırasında moderatör tarafından bütün katılımcıların ekranlarında görüntülenecek şekilde doküman paylaşımı yapılabilir.

FİZİKSEL KATILIMCI ENTEGRASYONU

Fiziksel katılımcı listesi uygulamaya tanımlanabilir ve canlı toplantı anında fiziksel katılımcıların oyları da moderatör tarafından sisteme işlenebilir.

SONUÇ GÖRÜNTÜLEME

Oylama işlemi moderatör tarafından sonlandırıldığında tüm elektronik katılımcılara ilgili gündem maddesine ait oy sonuç detayı anlık olarak grafiklerle gösterilir.

ELEKTRONİK İMZA İLE KARAR İMZALAMA

Yönetim kurulu kararları, yasal geçerliliği olacak şekilde güvenli elektronik imza ile imzalanır.

TİCARET SİCİLİ DOĞRULAMA SİSTEMİ

Ticaret Sicili Müdürlüğüne tescil ettirilecek kararlar, sicil memurunun kontrolüne e-YKS’den sunulabilir. Sicil memuru tescil öncesi karar ve elektronik imza doğrulaması yapabilir.

İZLENEBİLİR AKTİVİTE GEÇMİŞİ

İmzalı dokümanlardaki imza geçmişi ve elektronik toplantı sırasında gündem maddesi detayında verilen oylar incelenebilir.

ROLBAZLI SINIRLANDIRILMIŞ YETKİNLİK

Uygulama üzerindeki bütün fonksiyonlar bir yetki ile ilişkilendirilmiş olup bu yetkiler rol bazlı yönetilebilir..

e-YKS ile, ülkemizde faaliyet gösteren şirketlerin yönetim kurulu toplantıları, üyelerin aynı yerde bir araya gelmesine gerek olmadan hukuken geçerli olarak yapılabilecek, şirketlere zaman ve maliyet tasarrufu sağlanacaktır. Özellikle Yönetim Kurulu üyelerinin farklı kentlerde, hatta ülkelerde olduğu örneklerde, yazılı olarak düzenlenen Yönetim Kurulu kararlarının üyeler arasında sirküle edilmesi ve kargo yahut posta ile üyeden üyeye iletilmesi oldukça  uzun zaman alabilmektedir. E-YKS, şirketlerde  hızlı karar alma gerekliliği ortaya çıktığı durumlarda anlık olarak kararların alınabilmesini sağlayacak  ve şirket işleyişini kayda değer biçimde hızlandıracaktır.

e-YKS kullanım koşulları ve ayrıntılı bilgi için için doğrudan MKK ile aşağıdaki yollardan bağlantıya geçilebilir:

Telefon : +90 0212 334 57 00

e-mail   : sp@mkk.com.tr

Bizi Tanıyın

Biz iş dünyasının hukuk danışmanıyız.

Türkiye’de sürdürülebilir büyüme, gelişme ve istikrar içerisinde iş yapmanın nasıl bir emek ve özen gerektirdiğini iyi biliyoruz.

Güncel Yazılar

Bize Soru Sorun

Bir Uzmanla Görüşün