Özel Hukuki Hizmet Programlarımız

Yalı Çapkını

Adını İzmir’den alan Yalı Çapkını (Halcyon smyrnensis), çoklukla Doğu Akdeniz Bölgesi’nde gözlemlenir. Yaşam alanları olan sulak alanların tahrip edilmesi nesilleri için en büyük tehdittir. 

Joint Venture, İş ve Proje Ortaklığı ve İşbirliği Süreçlerinin Hukuki Yönetimi Hizmet Programı

İş hayatının dinamik akışı içerisinde, gerek (bir şirket şeklinde yapılanmış olarak) kurumsal, gerekse de sözleşmeye dayalı olarak, iş ve proje ortaklıkları, ortak girişimler ve farklı modellerdeki işbirlikleri sıklıkla karşımıza çıkmaktadır.

Bu ortaklıkların ve ortak girişimlerin (joint venture) önemli bir bölümü bir şirket bünyesinde birlikte hissedar olmak suretiyle, ortaklık yoluyla gerçekleştirilmektedir. Bu ortak şirketlerin hukuki yapısının, kurumsal yönetim ilke ve uygulamalarının, ortaklar arasındaki ve ortakların ortak şirketle ilişkilerinin detaylı olarak düzenlenmesi, bu çerçevede iyi bir hissedarlar anlaşması ve kurumsal yönetim yapısının oluşturulması hem işin ve projenin başarısı, hem ortak şirketin hedeflerine hukuk güvenliği içerisinde devam edebilmesi için son derece belirleyicidir.

Benzer şekilde, yeni bir (şirket ve benzeri) kurumsal tüzel kişilik oluşturmaksızın, sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen iş ve proje ortaklıkları, konsorsiyumlar ve her türlü işbirliklerinde de bu ortaklık sözleşmeleri kritik önem taşımaktadır.

Dolayısıyla ister bir kurumsal yapıya, isterse bir sözleşmeye dayalı olarak kurulsun ve yürüsün, ortak girişim, konsorsiyum ve her türlü işbirliklerinde işin başarısı, büyük ölçüde işin gereğine ve tarafların karakter ve beklentilerine uygun olarak oluşturulmuş, sağlıklı bir hukuki altyapının varlığına bağlıdır.

İnşaat, gayrimenkul, alt yapı ve enerji gibi proje sektörleri bu nitelikteki konsorsiyumlar, iş ortaklıkları ve ortak girişimlerin en sık görüldüğü sektörler arasında yer aldığı gibi, günümüzde neredeyse her sektörde artan işbirliği imkân ve ihtiyaçları bu tür hukuki yapılara duyulan ihtiyacı önemli ölçüde artırmıştır. Teknoloji, sağlık, gıda, finans ve tüketici ürünleri sektörleri, gerek araştırma ve geliştirme, gerekse de üretim ve satış süreçlerinde, bu tür işbirliklerinin sıkça görüldüğü sektörlerden sadece birkaçıdır.

Bu ortak girişimlerin, iş ve proje ortaklıkların önemli bir bölümü de uluslararası karakterdedir. Bunlar sıklıkla yurtdışında kurulmakta ya da Türk ve uluslararası şirketler arasında gerçekleştirilebilmektedir. Bu iş ortaklıkları ve joint venture şirketler yurtdışında sıkça iş yapmakta ve burada projeler üstlenebilmektedirler.

Çukur & Partners hukuk firması 20 yılı aşkın süredir, hem Türkiye’deki hem de uluslararası alandaki joint venture ve iş ortaklığı yapıları ve bunların sözleşmeleri konusunda hizmet sunmakta ve bu konuda şirketlere özel bir hizmet programı ile yardımcı olmaktadır.

Çukur & Partners avukatlık bürosu bu ortak girişim, iş ortaklığı ve işbirliği işlemlerinde hem bu işlemlere katılan şirket ve iş insanlarına hem de bu şekilde kurulmuş joint venture şirketlere ve iş ortaklıklarına hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Uluslararası ortak girişim ve iş ortaklıklarında, Çukur & Partners, geniş uluslararası networkü ile, gereken uluslararası hukuk danışmanlığı ihtiyacını da rahatlıkla koordine edebilmektedir.

Ortak girişim ve bu tür işbirlikleri, aynı zamanda rekabet hukukunun da denetimi altında bulunmaktadır ve belirli nitelikteki işlemlerde rekabet kurumu izinleri gerekebilmektedir. Çukur & Partners hukuk bürosu rekabet hukuku avukatları, bu noktada taraflara ve şirketlere gerekli rekabet hukuku desteğini sağlamakta ve onları rekabet kurumu nezdinde temsil edebilmektedir.