Özel Hukuki Hizmet Programlarımız

Yalı Çapkını

Adını İzmir’den alan Yalı Çapkını (Halcyon smyrnensis), çoklukla Doğu Akdeniz Bölgesi’nde gözlemlenir. Yaşam alanları olan sulak alanların tahrip edilmesi nesilleri için en büyük tehdittir. 

Sendikal Süreçlerin Hukuki Yönetimi ve Toplu Sözleşme Hukuki Hizmet Programı

Çukur & Partners avukatlık bürosunda hizmet verdiğimiz şirketler arasında işyerlerinde yetkili sendika bulunan, sendikal ve toplu sözleşme süreçleri içerisinde faaliyet gösteren birçok kuruluş var.

Bu nedenle 15 yılı aşkın süredir, işveren tarafında, sendikal süreçlerin yönetilmesi ve toplu sözleşmeler konusunda derin bilgi ve deneyim sahibi olduk.

Çukur & Partners hukuk firması insan kaynakları ve iş hukuku avukatları, şirketlerin yönetimleri ve insan kaynakları ekipleri ile sürekli bir işbirliği içerisinde, işyerinde yetkili sendika bulunan şirketlere çalışma hayatının ve iş hukuku alanının her konusunda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri veriyorlar.

İşyerinde ilk kez bir sendikal süreç yaşayan işverenler ve şirket yöneticileri açısından bunun çok yeni, çoğunlukla beklenmedik ve tüm endüstriyel ilişkilere etki edebilecek bir durum olduğunun farkındayız.

Şirket yöneticilerinin ve işverenlerin bu konuda somut adımlar atmadan ve net bir yaklaşım oluşturmadan önce, sendikanın gerçekten işyerinde hukuka uygun bir yetki elde edip etmediği konusunda emin olmak istediklerinin, bu sendikalaşma sürecinin çalışma barışına ve işyerindeki huzur ve verimliliğe olumsuz etki etmemesi konusundaki hassasiyetlerinin bilincindeyiz. Özelikle birden çok sendikanın yetki konusunda yarıştığı ve çatıştığı durumları veya çalışanların bir bölümünün sendika üyesi olmak isterken diğer bir bölümünün sendika karşıtı tutum içerisinde olduğu halleri yönetmenin işverenler ve insan kaynakları ekipleri için ne kadar güç olabildiğini deneyimlerimizden yakinen biliyoruz.

Bu dönemde, sonuçları tüm boyutlarıyla değerlendirilmeden, işveren tarafından atılabilecek bazı adımların kendilerini sendikal haklar karşısında suçlu ve sorumlu durumu düşürebildiğini, yeni ve daha derin sıkıntılar yaratabildiğini, işyerindeki çalışma barışını tehdit edebildiğini ve şirketin ve şirket yöneticilerinin itibarı konusunda nasıl bir aşınmaya neden olabildiğini pek çok deneyimimizde gördük.

Bu nedenle, sendikal süreçlerin, başından sonuna kadar, hassasiyet ve incelikle yönetilmesi gereken ilişkilere dayandığının farkındayız.

Çukur & Partners hukuk firmasının iş hukuku ve insan kaynakları avukatları, sendikal yetki tartışmalarının ilk anından, işyerinin sendikalı hale gelip gelmediğinin hukuken netleştiği noktaya kadar, son derece stratejik, çok boyutlu ve ilişki yönetimine dayalı bir hukuk hizmetini şirketlere ve işverenlere uzun yıllardır sunmaktadırlar. Bu noktada önceliğimiz daima, hukuka uygunluk, çalışma barışının, şirketin ve işverenin itibarının ve haklarının korunması ve tarafların uzun vadeli çıkarlarıdır.

Yetkili sendikanın bulunduğu işyerlerinde, sendika ile sağlıklı ve sürdürülebilir iletişim ve hukuki konularda yakın bir koordinasyon gerektiğini görüyoruz. Çalışanlar üzerinde etki yaratan iş kararlarının ve kurumsal gelişmelerin hukuki anlamda da çok iyi yönetilmesi gerektiğinin bilincindeyiz.

Bu bakımdan, sendikal yetki altında çalışan işyerlerinde, işverenlere, endüstriyel ilişkilerini bu özel konumda başarıyla yönetebilecekleri, sağlıklı bir iletişime dayanan ve güçlü temeli olan yasal aksiyonlar ile yol alabilecekleri bir hukuki zemini yaratmak ve sürdürmek konusunda yardımcı oluyoruz.

Böylece hem sendikal çatışmaları hem de bireysel ve toplu düzeyde insan kaynakları ihtilaflarını azaltmak ve yönetmek önceliğimiz. Sendikal süreçlerin, şirketlerin büyüme ve gelişme yolculuğunda bir bariyer değil, aksine kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı etki yaratacak bir işbirliği ilişkisine dönüşmesi için çaba sarf ediyoruz.

Kurumsal veya finansal yeniden yapılandırma, birleşme ve satın alma (M&A), halka arz gibi hukuki süreçlerde de, işyerlerinde sendikal yetki bulunması hukuki konuları daha da karmaşık hale getirebilmektedir. Çukur & Partners avukatlık bürosunda, insan kaynakları ve endüstriyel ilişkileri etkileyen bu yeniden yapılandırma ve reorganizasyon süreçleri için geliştirdiğimiz, özel bir hizmet programımız da var.

Toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinin özel bilgi ve uzmanlık gerektiren, müzakere ve iletişim yönetiminin çok özel bir değer taşıdığı, hassas bir hukuki süreç olduğu açıktır.

İşveren sendikasına üye olarak, toplu iş görüşmelerini bu işveren sendikaları üzerinden yürüten şirketler için de, kendi başına işyeri ölçeğinde toplu iş sözleşmesi yapan şirketler için de, toplu iş sözleşmeleri şirketin geleceğinde önemli rol oynayan kritik işlemlerdir.

Toplu iş sözleşmesi müzakereleri, anlaşma ile sonuçlanmadığında grev ve lokavt gibi çalışma barışına ciddi ölçüde zarar veren süreçlere de kapı açabilen konulardır.

Çukur & Partners hukuk bürosunun insan kaynakları ve iş hukuku avukatları, toplu sözleşme sürecinin başından sonuna kadar yönetimi, müzakeresi, işçi ve işveren sendikası ile ilişkilerin ve iletişimin yönetilmesi, toplu iş uyuşmazlıkları ve sendikal ihtilaflar konusunda son derece deneyimli bir ekiptir.

“Sendikal süreçlerin hukuki yönetimi ve toplu sözleşme” özel hizmet programımız ile, işverenlere, bu alandaki geniş deneyimlerimizden yararlanarak bu süreçleri şirketlerin gelişimine ve çalışma barışına hizmet edecek şekilde yönetilmesi noktasında yardımcı oluyoruz.