Özel Hukuki Hizmet Programlarımız

Yalı Çapkını

Adını İzmir’den alan Yalı Çapkını (Halcyon smyrnensis), çoklukla Doğu Akdeniz Bölgesi’nde gözlemlenir. Yaşam alanları olan sulak alanların tahrip edilmesi nesilleri için en büyük tehdittir. 

Start-up, Yeni̇ Başlayan Şi̇rketler ve Gi̇ri̇şi̇mci̇ler Hukuki̇ Hi̇zmet Programı

Pek çok sektörde köklü dönüşümlere ve yeniliklere öncülük eden, yeni nesil girişimcilerin ve şirketlerin birlikte çalışmayı tercih ettikleri hukuk firmalarından biri olmaktan gurur duyuyoruz. Onların dinamizm, enerji ve yaratıcılıklarından ilham alıyoruz.

Çukur & Partners hukuk firmasında misyonlarımızdan birisi de bu şirketlere ve bütünüyle girişimcilik ekosistemine hizmet etmektir. Bu anlayışla, start-up, yeni başlayan ve erken evre girişimlere, şirketlere ve girişimcilere, parlak ve başarılı geleceklerine yönelik rotalarını çizerlerken, hukuki danışmanlık hizmetlerimiz ile destek veriyoruz. Hukuki deneyimimizi, yeni bir girişim başlatmanın getirdiği coşku ve heyecanı ile birleştiriyoruz.

Girişimcilerin çoğunun, zaman ve finansman anlamında sınırlı kaynak ve imkânlara sahip olduklarının ve giderek karmaşıklaşan bir hukuki zeminde işleri yürütmeye çalıştıklarının farkındayız.

Diğer taraftan, başlangıç ve erken aşamada sağlıklı ve çok yönlü bir hukuk desteği ile, hukuk güvenliği altında bir kurumsal yapı oluşturamamış girişimlerin ilerdeki aşamalarda başarısız olmaları veya yüksek maliyetlerle karşılaşmaları sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. İyi ve güvenli bir hukuki altyapı, başarıya giden yolda en önemli unsurlardan biridir.

Bu nedenle, Çukur & Partners avukatlık bürosunda, girişimciler ve start-up şirketler için özel bir “Başlangıç Programı” geliştirdik.

“Start-up, Yeni Başlayan Şirketler ve Girişimciler Hukuki Hizmet Programı” ile, yeni kurulan ve erken aşama şirketlere ve iş fikirlerini hayata geçirmek isteyen girişimcilere yaklaşımımızı ve uzun vadeli desteğimizi, bu süreçte ihtiyaç duyabilecekleri hukuki danışmanlık hizmetlerini, en yüksek profesyonel standartlarda, ama erişilebilir bütçelerle, sabit ve esnek ücret modelleri ile sunarak gösteriyoruz.

Yeni kurulan ve erken evre şirketlere özel bu hizmet programımızda;

 • İş modellerinin ve planının hukuki çerçevesinin değerlendirilmesi ve belirlenmesi,
 • Şirket tipinin belirlenmesi ve şirket kuruluşunun hukuki işlemleri,
 • Başlangıç ve erken aşama ortaklar anlaşmalarının, şirket ana sözleşmesinin ve iç yönergelerin oluşturulması, genel kurul ve yönetim kurulu işlemleri,
 • Şirket hisseleri ve defterleri ile ilgili hukuki işlemler, ticaret sicil işlemleri,
 • Faaliyet konusu çerçevesinde ilk aşamada ihtiyaç duyulacak ticari sözleşmelerin hazırlanması,
 • Başlangıç sermayesi veya erken aşama dış finansal kaynaklara ulaşma, fona erişim ve yatırım almayı sağlayacak şekilde hukuki alt yapının oluşturulması ve bu süreçlere hukuki hazırlık yapılması,
 • İnsan kaynakları ve iş hukuku belgelerinin ve sözleşmelerinin düzenlenmesi,
 • Marka, patent, endüstriyel tasarım, faydalı model, telif hakları gibi fikri mülkiyet hakları ve bunların korunması konusunda hukuki danışmanlık hizmetleri,
 • Bilgi ve iletişim teknolojileri hukuku mevzuatına yasal uyum ve bu alanda gerekli sözleşmelerin hazırlanması,
 • Kişisel verilerin korunması, rekabet hukuku ve sektörel düzenlemeleri de içerecek şekilde yasal mevzuata hukuki uyum konularında hukuki danışmanlık,
 • İdari izinler ve işlemler ile devlet teşvikleri ve destekleri konusuna hukuki danışmanlık hizmetleri ile birlikte,
 • Uzman avukatlarımız ile görüşme, toplantı ve fikir alışverişinde bulunma imkânları da sunulmaktadır.

Çukur & Partners hukuk bürosunda yeni başlayan girişimcilere ve şirketlere hizmet veren avukatlar, yıllardır, kendileri de gelişmekte olan şirketlerin ekosisteminin bir çözüm ortağı ve ayrılmaz parçası olan, girişimciliği ve yenilikçiliği teşvik etme konusunda tutkulu bireylerdir. Bu program çerçevesinde bizimle hukuki danışmanlık ilişkisi içerisine giren şirketler ve girişimcilere, 28 yıldır Türkiye’de ve uluslararası platformda oluşturmuş olduğumuz geniş ilişki ağımızdan da yararlanarak, çevremiz ile yeni olanaklar yaratmaya çalışıyoruz.

Başlangıç sermayesi, erken aşama finansmana erişim, fon sağlama ve melek yatırımcı işlemleri ile dış finansal kaynaklardan yararlanan ve ortaklık yapan girişimci ve şirketlere, bu alandaki deneyimli avukatlarımız, “Başlangıç Aşamasındaki ve Gelişmekte Olan Şirketlere Fon Sağlama ve Melek Yatırımcı Ortaklık İşlemi Süreçlerinin Hukuki Yönetimi” özel hizmet programı ile hukuki hizmet sağlamaktadırlar.

Girişim ve şirketler belirli bir ölçek ve iş çapına eriştiğinde, başlangıçta bu hizmet programımızda hizmet sunduğumuz şirketlere, “Gelişmekte Olan ve Hızla Büyüyen Şirketler Hukuki Hizmet Programı” ile daha geniş bir çerçevede ve yine erişilebilir ve esnek ücret modelleri ile hukuki danışmanlık hizmetleri desteğimizi sürdürüyoruz.

error: Content is protected !!