Turna

Turna (Grus grus) Türkiye’de İç Anadolu, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunur. Yaşam alanlarının tahrip edilmesi, hatalı tarım uygulamaları ve kaçak avcılık karşı karşıya oldukları ana tehditlerdir.

Sürdürülebilir Çözüm Ortağınız

Biz iş yapmanın, çalışmanın bir “anlamı” olması gerektiğini biliyoruz.

Bu yüzden, “sorumlu iş anlayışımız”, Çukur & Partners hukuk firmasının ruhunu ve dünyasını yansıtır. Ne yaptığımızı ve nasıl çalıştığımızı ve yaşadığımızı belirleyen temel bir yapıtaşıdır.

Hukuk büromuzda iş kararlarımızı sorumlulukla almak,  bu kararların başkaları üzerindeki etkisini değerlendirmek ve uzun süreli çıkarları da dikkate almak anlamına gelen “etki ekonomisi”ne inanıyoruz biz. İşimizi bu şekilde yürütüyoruz.

Bizim anlayışımıza göre, “iyi bir hukuk bürosunun” anlamı, uzmanlık gerektiren, karmaşık hukuki konularda hizmet sunan, uluslararası alanda saygı gören bir hukuki çözüm sağlayıcısı olmaktan fazla bir şeydir. Biz bu anlamı çok daha ileri taşımaya öncülük ediyoruz. Yaptıklarımızla ve avukatlarımızla örnek olmak istiyoruz.

Bu çerçevede, ciddiye alacağımız başka sorumluluklarımız olduğunun bilincindeyiz. Karar ve eylemlerimizin müvekkillerimiz, etkileşimde bulunduğumuz insanlar, mesleğimiz, toplum, çevre, dünya ve Çukur & Partners avukatları ve ekibi üzerindeki etkilerini de önemsiyoruz.

Sorumlu iş yaklaşımımız sadece soyut bir taahhüt değil; somut işbirlikleri, girişimler ve ölçülebilir sonuçlar yoluyla şeffaf ve hesap verebilir bir iş prensibi ve yaşam tarzıdır.

Eylemlerimizin gerçek bir sosyal değer etkisine sahip olmasını istiyoruz ve bu nedenle sosyal Çukur & Partners avukatlık bürosu olarak, sorumluluk etkinliğimizi eğitim, çocuklar ve gençlik, sürdürülebilir çevre, sağlık, kültür, sanat, girişimcilik ve hukuk mesleğinin gelişimi alanlarında yoğunlaştırıyoruz.

Sosyal sorumluluğa olan bağlılığımız birçok şekilde yerine getiriyoruz. Toplumsal projeler ve girişimler için gönüllü oluyoruz; ücretsiz hukuki danışmanlık, entelektüel destek ve bağışlar sağlıyoruz; sosyal hizmet kurumları ile birçok faaliyet ve hizmet yürütüyoruz, ortak projeler geliştiriyoruz. Avukatlarımız ve ekip üyelerimiz aktif olarak çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev alıyorlar.

Dünyanın en büyük gönüllü sorumlu iş girişimi olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne (Global Compact) imza atan Çukur & Partners, tüm iş uygulamalarını insan hakları, iş gücü, çevre ve yolsuzlukla mücadele konusundaki on ilkeyle uyumlu hale getirerek ve bunları iş kültürü içerisinde yerleştirerek sorumlu bir şekilde iş yapmaya kararlıdır.

BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, sosyal sorumluluğumuzun ve çevreye duyarlılık politikamızın ana unsurudur ve sürdürülebilirlik stratejimiz için bir çerçeve oluşturur. Yeni teknolojileri benimseyerek ve çalışanlarımızın davranışlarını değiştirerek karbon ayak izimizi ve çevresel etkimizi azaltmayı hedefliyoruz. Çevre dostu seçenekleri günlük işlerimize dâhil ediyoruz ve iş kararlarımızda çevresel değerleri göz önünde bulunduruyoruz. Atıkları çevre dostu bir şekilde yönetiyoruz ve kaynak kullanımını sınırlıyoruz.

BM Kadını Güçlendirme Prensiplerinin (WEP’s) imzacılarından biriyiz ve bu nedenle kadınların iş hayatında etkin şekilde yer alması ve çeşitlilik hukuk büromuzun uygulamadaki öncelikleri arasında.

İş yerlerimizi, mutlu insanların sağlıklı yaşam ve özel hayat/çalışma hayatı dengesi güvencesinde çalıştıkları, ilham verici ve hayranlık uyandıran ortamlar haline getirmeye çalışıyoruz.

OECD ve diğer uluslararası kuruluşların sorumlu iş düzenlemelerine en geniş çerçevede saygı duymayı ve bunlara uymayı hedefleyen bir anlayışla işimizi yapıyoruz.

Sorumlu iş stratejimizin ve Çukur & Partners’da avukatlık bürosunda bu konuda yaptığımız çalışmaların temel unsurlarını kurumsal sosyal sorumluluk ve ücretsiz hukuki hizmet uygulamalarımız, etik ve iş ilkelerimiz, sürdürülebilir çevre çalışmalarımız,  katılımcılık, çeşitlilik ve refah uygulamalarımız başlıkları altında sıralayabiliriz.

Sorumlu ve sürdürülebilir iş anlayışımızın bir yansıması olarak, ESG (Çevre, Sosyal Politikalar ve Yönetişim) ile bağlantılı tüm hukuki konuları kapsayacak şekilde, ESG’yi temel bir çalışma alanı olarak belirleyerek, bu alanda ülkemiz hukuk sektöründe öncülük ediyoruz.