ÜMİT YAYLA

Kıdemli Hukuk Danışmanı, Avukat
Ümit Yayla, Çukur & Partners Hukuk Firması'nın Sermaye Piyasaları, Şirketler Hukuku ve Finans Hukuku alanlarındaki kıdemli danışmanlarındandır.

Ümit Yayla, kendi adıyla 2013 yılında kurmuş olduğu ve sermaye piyasası hukuku ve şirketler hukuku alanında hizmet veren hukuk bürosunun yönetici ortağı ve bu alanlarda Çukur & Partners firmasının kıdemli danışmanlarındandır.

Yayla, sermaye piyasaları konusunda Türkiye’nin en önde gelen uzmanlarından olup, hisse senedi ve borçlanma araçları halka arzları, halka açık şirketlere hukuki danışmanlık, kurumsal yönetim, sermaye piyasası işlemleri, kurumsal finans ve birleşme ve satın alma işlemleri, sermaye piyasası inceleme, soruşturma ve ihtilafları alanında engin bir deneyim sahibidir.

Ümit Yayla 1994-2002 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu’nda uzman hukukçu olarak görev yapmış, 2002 yılında Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Yatırımcıları Koruma Fonu’nun (Yatırımcıları Tazmin Merkezi) kuruluşunu gerçekleştiren ekipte yer almıştır. 2002 -2013 yılları arasında Merkezi Kayıt Kuruluşunda sırasıyla Baş Hukuk Müşavirliği ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. Bu yıllarda sermaye piyasası araçlarının kaydi sisteme geçişi, çeşitli aracı kurumların tasfiyesi, menkul kıymetlerin elektronik yöntemlerle haczi gibi projelerde doğrudan yer almış, e-ŞİRKET: Şirketler Bilgi Portalı (Şirketler İnternet Sitesi Yönetmeliği uyarınca şirketlerin yapacakları bildirim) e-GKS: Elektronik Genel Kurul Sistemi gibi ülke çapında projelere liderlik etmiştir.

Sermaye piyasası sektörünün farklı alanlarında hukukçu ve üst düzey yönetici olarak görev alan Ümit Yayla, çeşitli sermaye piyasası kurumlarında yönetim ve denetim kurulu üyeliklerinde bulunmuştur. Sermaye Piyasası Hukukunun yanı sıra Şirketler Hukukunun tüm önemli alanlarında bilgi ve deneyim sahibidir. Türk Ticaret Kanunu’nun ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun hazırlık çalışmalarında ve kaydi sistem (dematerializasyon), anonim şirket genel kurulları ve yönetim kurulları, elektronik ortamda yönetim kurulları, kredi teminat düzenlemeleri, yatırımcıların korunması konularında ve bunlara ilişkin ikincil düzenleme hazırlık komisyon ve yazım ekiplerinde görev almıştır.

Sermaye Şirketleri Hukuku alanında yüksek lisans sahibi olan Ümit Yayla University of Pennsylvania Wharton School of Finance’de Sermaye Piyasaları eğitimini tamamlamıştır. Sermaye piyasalarına ilişkin uluslararası düzenlemeler, sermaye piyasası suçları, kurumsal yönetim, menkul kıymet hukuku, yatırımcıların korunması, sermaye piyasalarında kredi ve teminat ilişkileri konularında yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Yayla’nın, “Yeni Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Anonim Ortaklık Genel Kurulları (Elektronik Genel Kurullar)” adlı yayınlanmış bir adet kitabı mevcuttur.

Ümit Yayla, avukatlığın yanı sıra, kurumsal yönetim derecelendirme uzmanlığı, sermaye piyasası faaliyetleri ileri düzey lisansı, türev araçlar,  gayrimenkul değerleme uzmanlığı, kredi derecelendirme uzmanlığı lisanslarına da sahiptir.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ve Stratejik Planlama Derneği yönetim kurulu üyesi olan Yayla, International Finance Corporation tarafından akredite edilmiş kurumsal yönetim eğitmenidir ve corporate secretary lisansına sahiptir. Kurumsal yönetiminin yanı sıra, sermaye piyasası mevzuatı ve finansal hukuk alanlarında çeşitli organizasyon ve eğitim çalışmaları yürütmektedir.

Sermaye Piyasası Hukuku

Şirketler Hukuku ve Birleşme ve Satın Almalar

Bankacılık ve Finans Hukuku

Hukuki Uyum Hizmetleri ve İdare Hukuku

Dava, Takip ve Hukuki İhtilafların Çözümlenmesi

Ticaret Hukuku ve Ticari Sözleşmeler

Bilgi ve İletişim Teknolojileri & Dijital Medya

Pennsylvania Üniversitesi, Wharton School of Finance, Sermaye Piyasaları Lisansüstü Eğitim Programı

Kadir Has Üniversitesi, Şirketler Hukuku Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Türkçe ve İngilizce