İnsan Kaynakları ve İş Hukuku

Fesih Yasağı ile İşverence Tek Taraflı Ücretsiz İzin Kullandırma Hakkı 30/06/2021 Tarihine Kadar Uzatıldı

7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu’na eklenen Geçici 10. madde ile İş Kanunu kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesinin, maddenin yürürlüğe girdiği tarihinden itibaren 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında İşveren tarafından feshedilemeyeceği düzenlenmiş, yine kanunun yürürlüğe girdiği tarihinden itibaren üç aylık süre içinde İşverenin işçisini tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırma hakkı tanınmış, Cumhurbaşkanlığı kararları ile bu süreler ikişer ay uzatılmıştı.

30.04.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 3930 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bahse konu sürelerin 30/06/2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir. Böylelikle İşverene getirilen fesih yasağı ile tek taraflı ücretsiz izne çıkarma hakkı 30/06/2021 tarihine kadar uzatılmış bulunmaktadır.

Prohibition on Termination and the Right of Unilateral Unpaid Leave Period is Extended Until 30.06.2021:

With the Law on the Amendments to Certain Laws No. 7226 and temporary Article 10 which has been added to Labor Law No. 4857 , it is regulated that all kind of employment or service contracts, irrespective of whether they are within the scope of the Labor Law or not are prohibited to be terminated by the Employer, except for cases that do not comply with the rules of ethics and bonefide specified in the subparagraph (II) of the first paragraph of Labour Law Article 25 and the relevant provisions of other laws, and similar reasons effective as of the date of the article. Also within three months from the effective date of the law, the Employer has been granted the right to send the employees to wholly or partially unpaid leave, and these periods are extended for two months by these most current Presidental decision. With the Presidential Decision No. 3930 which is published in the Official Gazette dated 30.04.2021, it was decided to extend the said periods for 1 and half more months. Thus, Prohibition on Termination and the right of unilateral unpaid leave period for employer which were previously valid until 17.05.2021 has been extended until 30.06.2021.

Çukur & Partners Avukatlık Bürosu

Bizi Tanıyın

Biz iş dünyasının hukuk danışmanıyız.

Türkiye’de sürdürülebilir büyüme, gelişme ve istikrar içerisinde iş yapmanın nasıl bir emek ve özen gerektirdiğini iyi biliyoruz.

Güncel Yazılar

Bize Soru Sorun

Bir Uzmanla Görüşün