Bilişim, Medya ve Fikri Mülkiyet

KRİPTO VARLIKLAR 30.04.2021 TARİHİNDEN İTİBAREN TÜRKİYE’DE ÖDEME ARACI OLARAK KULLANILAMAYACAK

Ülkemizde kripto varlıklara büyük bir ilgi gösteriliyor. Yatırım araçları içerisinde son zamanlarda oldukça öne çıkan kripto varlıklarla ilgili olarak bugün yayınlanan Resmî Gazete’de “Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik” yer aldı. 30 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girecek olan bu yönetmelik hükümlerine göre ödemelerde, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıklar kullanılmayacağı gibi, ödeme ve elektronik para kuruluşları, kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara ya da bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık etmeyecektir. Ancak yönetmelikte getirilen sınırlamanın kapsamının belirlenmesi önemlidir. 

Kripto varlık nedir?

Bu yönetmelikle birlikte kripto varlıklara ilişkin olarak ilk defa yasal düzenleme getirilmiş ve tanım yapılmıştır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından kripto varlık özetle, sanal ortamda oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, elektronik para, ödeme aracı olarak nitelendirilemeyen soyut varlık olarak tanımlanmıştır. 

Yönetmelikle birlikte kripto varlıklara ilişkin olarak nasıl bir sınırlama getiriliyor? 

Yönetmelik gereği kripto varlıklar;

  • Ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamayacak, 
  • Doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamayacaktır.

Yönetmelikte ödeme hizmeti sağlayıcıları ve ödeme ve elektronik para kuruluşlarına ilişkin nasıl bir sınırlama yer almaktadır?  

  • Ödeme hizmeti sağlayıcıları da ödeme hizmetlerinin sunulması ve elektronik para ihracı için kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştiremeyecek ve iş modellerine ilişkin hizmet sunamayacak, 
  • Ödeme ve elektronik para kuruluşları ise kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemeyecektir.

Kripto varlıklar bugüne kadar ödeme aracı olarak kullanılıyor muydu? 

Yaygın olmasa da bugüne kadar kripto varlıkların konaklama, gıda ve otomotiv sektöründe para yerine kullanılabileceğine ilişkin bazı açıklamalar yapılmıştı. Ancak bu yönetmeliğin 30 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte artık kripto varlıklar Türkiye’de ödeme aracı olarak kullanılamayacak.

 

Avukat Berk Özşenoğulları

Bizi Tanıyın

Biz iş dünyasının hukuk danışmanıyız.

Türkiye’de sürdürülebilir büyüme, gelişme ve istikrar içerisinde iş yapmanın nasıl bir emek ve özen gerektirdiğini iyi biliyoruz.

Güncel Yazılar

Bize Soru Sorun

Bir Uzmanla Görüşün