İnsan Kaynakları ve İş Hukuku

Şehir Giriş Çıkış Tedbirleri ve Yaş Sınırlamasına ilişkin 03042020 tarihli İç İşleri Bakanlığı Genelgesi

T.C. İçişleri Bakanlığı’nın “Şehir Giriş/Çıkış Tedbirleri ve Yaş Sınırlaması” konulu bir genelgesi yayımlandı:

T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü, 03.04.2020 tarihinde Covid-19 Salgınına karşı ek tedbir niteliğinde “Şehir Giriş/Çıkış Tedbirleri ve Yaş Sınırlaması” konulu bir genelge yayımlamış olup, söz konusu Genelge’de öne çıkan bazı hususlara özetle yer vermekteyiz;

Genelge’nin A kısmı genel seyahat yasaklarına ilişkindir:

  • İçişleri Bakanlığı, büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak ’da seyahat kısıtlaması getirmiştir:

 • Tedbir kapsamında bulunan iller, büyükşehir statüsündeki 30 il (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ve Zonguldak ili olmak üzere toplam 31 il olarak belirlenmiştir.

 • Bu iller için kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 03 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00’den itibaren 15 günlük bir süre için geçici olarak durdurulmuştur.

– Genelge’de belirlenen iller için getirilen giriş-çıkış sınırlamalarına aşağıdaki istisnalar getirilmiştir:

 • Tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürünlerin lojistiği

 • Yurt içinde ticari yük/yolcu taşımacılığı ile uluslararası yük taşımacılığında transit geçişler

 • Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe enerji arz güvenliğinin ihtiyaç duyduğu malzemenin nakli ve üretiminin gerçekleşmesi

 • Çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan ya da işyeri sahiplerinin ikamet ve işyerlerinin farklı illerde bulunması durumunda iller arasındaki giriş/çıkışları

 • Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında görevli olanların yapacakları giriş ve çıkışlar

 • Seyahat İzin Belgesi olanlar

 • Genelge’nin A kısmında belirtilen düzenlemelere aykırı davranılması halinde, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi uyarınca idari para cezası

uygulanabilecek ve Türk Ceza Kanunu 195. maddesi uyarınca cezai sorumluluk da doğabilecektir.

– İstisna kapsamında kısıtlanan illere giriş yapan araç ve kişilerin yerine getirmesi gereken hususlar:

Söz konusu faaliyetin (giriş amacının) ispatlanabilmesi için;

 1. Genelge’nin A/3-a bendinde belirtilen, tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürünlerin lojistiği üretimi ve naklinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında hem görevli olan kişiler hem de bu kişilerin araçları Araç sahibi, malın cinsi, teslimat yeri/alıcı adresi, teslimat tarihini gösteren taşıma irsaliyesi, teslimat makbuz veya fatura vb. belgeleri ibraz edebiliyor olmalıdır. Kısıtlanan illere bu amaçlarla giriş yapanlar, giriş amacını gösteren belgeler ile 72 saat sonrasına kadar teslim ilinden ayrılarak ilk çıkış iline dönebilecektir. Bu araç sürücüleri için getirilen bir başka önlem ise, seyahatleri süresince, değişim sürelerine uyarak maske takmaları ve temas gerektirdiği durumlarda sosyal mesafeye uymalarıdır.

 1. Genelge’nin A/3-b bendinde, yurt içinde ticari yük/yolcu taşımacılığı ile uluslararası yük taşımacılığında giriş-çıkış yasağı getirilen illerden transit geçişlerde, ticari yük taşıyıcılarının zorunlu dinlenme molaları/süreleri hariç hiçbir şekilde duraklama ya da konaklama yapmaması gerekmektedir.

 1. Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe enerji arz güvenliğinin ihtiyaç duyduğu malzemenin nakli ve üretiminin gerçekleşmesinde görevli olanlar ve araçları; enerji sektöründe görevli olduklarına dair ilgili şirket tarafından düzenlenecek olan görev belgesi ve/veya sevk irsaliyesi ile giriş/çıkış yapabileceklerdir.

 1. Genelge’nin A/3-d bendinde ikamet ve iş yerleri farklı illerde bulunan çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan ya da iş yeri sahipleri ikamet ve iş yerlerinin farklı illerde bulunduğunu ispatlayan yerleşim yeri/ikamet belgesi, SGK kayıt belgesi belgeleri ibraz ederek bu illere giriş/çıkış yapabileceklerdir. (Bu belgelerin kişiler tarafından e-devlet sisteminden temin edilmesi mümkün olabilmektedir.)

 • Sektörde birçok şirketin zamandan tasarruf edebilmek ve operasyonel verimliliği artırmak amacıyla tek bir araç ile birden çok ile ürün taşıdığı, bu nedenle 72 saat içinde çıkış iline dönmedikleri bilinmektedir. 72 saat içinde çıkış iline dönmemesi planlanan araçlar bakımından Genelgenin A Bölümü, 3/f maddesinde yer alan Seyahat İzin Belgesi başvurusu yapılması faydalı olabilecektir.

– Seyahat İzin Belgesi Kimler Alabilir?

 • Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor

randevusu/kontrolü olan,

 • Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için seyahat edecek olan,

 • Ölüm nedeni Covit- 19 olanlar hariç olmak üzere cenaze nakil işlemine refakat edecek olan en fazla 4 kişiye,

 • Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen 5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler,

 • Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

 • Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

 • Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

 • Yurtdışından geldikten sonra yerleştirildikleri Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolan

kimseler olarak belirlenmiştir.

– Seyahat İzin Belgesi Taleplerinin Alınması İçin;

 • Bakanlığa ait Alo 199,

 • Bakanlığın E- Başvuru sistemi,

 • Valilik ve kaymakamlıklardaki seyahat izin kurullarına doğrudan başvuru, usulleri geçerli olacağı,

 • Seyahat izin belgeleri çıkış illerinden tek gidiş veya gidiş/geliş şeklinde düzenleneceği,

 • Seyahat izin belgeleri tek gidiş için düzenlenecek ise 36 saate kadar, gidiş geliş amacıyla düzenlenecek ise 72 saate kadar geçerli olacağı

 • Terhis olan askerlerin gideceği yerlere ulaşmaları için Valilikler tarafından, ilgili askeri birliklerle koordinasyon içinde gerekli tedbirler alınacak.

 • Seyahat izin belgeleri, özel araçlar için yolcu taşıma kapasitesi ile sınırlı, D2 yolcu taşıma belgesine sahip maksimum 20 yolcu kapasiteli ticari araçlar için ise yolcu sayısı kapasitesinin yarısını geçmemek şartı ile kullanılabileceği.

 • Genelgenin A/1/c maddesi kapsamında giriş çıkışı kısıtlanan illere 5 gün önce gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp kendi ikametlerine dönmek isteyen kişiler seyahat izin belgesi taleplerini 05.04.2020 Pazar sabah 08.00’den 09.04.2020 Perşembe sabah 08;00’e kadar yapılabileceği

 • 22.03.2020 tarih ve 5762 sayılı Genelge kapsamında evden çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların seyahat edebilmeleri için düzenlenen seyahat izin belgeleri; ilgi Genelgemiz kapsamında kısıtlı şehirlerden giriş/çıkışları içinde geçerli olacağı

Belirtilmiştir.

Genelge’nin B Kısmı, 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olanlara ilişkin yeni sınırlamayı düzenlemektedir:

  • 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olanların 03.04.2020 tarihi saat 24.00’ten itibaren sokağa çıkmalarının geçici olarak yasaklandığı belirtilmiştir.

  • İçişleri Bakanlığı’nın 03.04.2020 tarihli genelgesi ile 01.01.2000 sonrasında doğanların da sokağa çıkmaları yasaklanmış ise de, ek bir genelge ile bu durumun istisnaları düzenlenmiş olup, doğum tarihi 01.01.2000-01.01.2002 tarihleri arasında (18-20 yaş aralığında) olmakla beraber;

   • Kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde görevli olanlar,

   • Özel sektörde düzenli bir işe sahip olan ve sosyal güvenlik kayıt belgesi ile bu durumu belgeleyenler,

   • Tarımsal üretimin sürekliliği açısından önemli bir fonksiyona sahip olan ve iller arasındaki planlama, seyahat ve konaklama koşulları 03.04.2020 tarih ve 6202 sayılı Genelge ile düzenlenen mevsimlik tarım işçileri,

sokağa çıkış yasağından muaf tutulmuştur. Şu kadar ki, bu istisnalar 01.01.2002 tarihinden sonra doğanlar (18 yaşından küçüklere) için geçerli olmayacaktır. Sokağa çıkış yasağından muaf tutulanlar, istisna kapsamında olduklarını kanıtlayacak belgeleri yanlarında bulundurmak ve denetimler sırasında bu belgeleri ibraz etmek zorunda olacaktır

  • Bu istisnalar özel sektör açısından değerlendirilecek olursa, 01.01.2002 öncesinde doğmuş yani 18 yaşından büyük ve özel sektörde düzenli bir işe sahip olan ve sosyal güvenlik kayıt belgesi ile bu durumu belgeleyenler sokağa çıkış yasağından muaf tutulmuştur. Bu nedenle özel sektörde çalışan 18 ile 20 yaş arasında bir çalışanın, bu durumu belgelemesi, 5510 sayılı Kanun’un 4/a maddesi kapsamında SGK uzun vade prim gün sayısına tabi olarak işyerinde çalışması durumunda, sokağa çıkması ve işyerinde çalışmaya devam etmesi mümkündür.

Çukur & Partners Avukatlık Bürosu

Bizi Tanıyın

Biz iş dünyasının hukuk danışmanıyız.

Türkiye’de sürdürülebilir büyüme, gelişme ve istikrar içerisinde iş yapmanın nasıl bir emek ve özen gerektirdiğini iyi biliyoruz.

Güncel Yazılar

Bize Soru Sorun

Bir Uzmanla Görüşün