Sorumlu İş Anlayışımız & Haberdar Olun

ÇUKUR & PARTNERS AKADEMİ “MESLEĞE YENİ BAŞLAYAN AVUKATLAR İÇİN MENTORLUK PROGRAMI” 2022 YILI DUYURUSU

ÇUKUR & PARTNERS AKADEMİ “MESLEĞE YENİ BAŞLAYAN AVUKATLAR İÇİN MENTORLUK PROGRAMI” 2022 YILI BAŞVURULARI BAŞLADI

ÇUKUR & PARTNERS Hukuk Bürosu olarak, Akademimiz tarafından bir kurumsal sosyal sorumluluk projesi olarak organize edilen “Mesleğe Yeni Başlayan Avukatlar İçin Mentorluk Programı” nın 2022 yılı başvurularının başladığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. 

2022 Yılı Programımız hakkındaki gerekli temel bilgiler bu duyuruda yer almaktadır.

 

ÇUKUR & PARTNERS AKADEMİ KİMDİR?

ÇUKUR & PARTNERS AKADEMİ, ÇUKUR & PARTNERS Hukuk Bürosu tarafından oluşturulan ve yürütülen bir kurumsal sosyal sorumluluk platformudur. Bu platform bünyesinde hukuk fakültesi öğrencileri, stajyer ve genç avukatlar, hukuk sektörü ve iş dünyası için çeşitli mesleki ve burs programları düzenlenebilmektedir.

ÇUKUR & PARTNERS Hukuk Büromuzu https://cukurpartners.com/tr/  linkinden, ÇUKUR & PARTNERS Akademi’yi de https://cukurpartners.com/tr/cukur-partners-akademi/ linkinden daha yakından tanıma imkânı bulabilirsiniz.

 

ÇUKUR & PARTNERS AKADEMİ MESLEĞE YENİ BAŞLAYAN AVUKATLAR İÇİN MENTORLUK PROGRAMI NEDİR?

ÇUKUR & PARTNERS Akademi Mesleğe Yeni Başlayan Avukatlar İçin Mentorluk Programı, stajyer avukatlara ve meslekte 5 yılı henüz doldurmayan avukat meslektaşlarımıza yönelik mesleki ve kişisel gelişim hedefleyen bir kariyer ve mentorluk programıdır.

 

PROGRAM NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE NE KADAR SÜRECEK?

Program içerisindeki çalışmalar Haziran 2022 ayında başlayacak ve Aralık 2022 ayı sonuna kadar sürecektir. Program süresi yaklaşık 7 Aydır.

 

PROGRAMA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Stajyer avukatların ve meslekte henüz 5 yılını doldurmamış avukat meslektaşlarımızın programa başvuruları değerlendirmeye alınacaktır.

 

PROGRAMIN İÇERİĞİNDE NELER VAR?

Programda, meslektaşlarımız arasına yeni katılan avukatların ve stajyer avukatların (mentiler), kariyer yolculuklarının desteklenmesi ve mesleğe daha rahat uyum sağlamaları amacıyla, aynı meslekten kıdemli mentorler rehberliğinde kendilerini geliştirmelerini sağlayacak kariyer ve mesleki konuları içeren, zengin ve çok yönlü bir içerik sunulmaktadır. Ayrıca mentilerimiz mentorleri ile ayda bir kez online mentorlük görüşmeleri gerçekleştireceklerdir.

Program sürecinde teorik veya pratik çerçevede herhangi bir hukuk dersi ya da akademik eğitim verilmemektedir. Herhangi bir sınav da uygulanmamaktadır. Sadece çalışma veya eğitimin içeriği uyarınca bazı hazırlık çalışmaları gerekebilmektedir.

 

PROGRAMDA KİMLERLE BULUŞABİLECEKSİNİZ?

Mesleğe Yeni Başlayan Avukatlar İçin Mentorluk Programı’nda katılımcılarımız farklı alanlarda ve kariyer noktalarında deneyimli ve başarılı avukatlar ve ilgili alanlardaki uzmanlar ile buluşacak ve onların rehberliğinden istifade edebileceklerdir. Mentorlük çalışmalarında da 10 yıl ve üstü kıdemde, deneyimli avukatlar ile birebir çalışma imkânı bulacaklardır. Bu program kapsamında yer alan mentorler, eğitimciler ve uzmanların tümü programa gönüllü olarak destek vermektedirler.

 

PROGRAM ÜCRETLİ MİDİR?

ÇUKUR & PARTNERS Akademi Mesleğe Yeni Başlayan Avukatlar İçin Mentorluk Programı ücretsizdir. Tamamen gönüllülük ve kurumsal sosyal sorumluluk çerçevesinde hazırlanan bu programın katılımcılarından, ÇUKUR & PARTNERS Akademi herhangi bir ödeme veya ücret talep etmemektedir.

 

2022 PROGRAMINA KAÇ KİŞİ KABUL EDİLECEK?

Katılımcı sayısı, başvuru sayıları da dikkate alınmak suretiyle münhasıran ÇUKUR & PARTNERS Akademi tarafından belirlenmektedir. Ancak her halükârda, katılımcı sayısı programın akışına ve amacına uygun olacak şekilde oldukça sınırlı tutulacaktır. 2022 Yılı Programında, (seçilme kriterlerine uygun yeterli başvuru olması halinde) en az 5 en çok 10 katılımcı için bu mentorluk programının açılması planlanmaktadır. ÇUKUR & PARTNERS Akademi başvuruların durumuna ve diğer program koşullarına göre bu sayıyı tek taraflı olarak azaltabilir veya artırabilir.

 

PROGRAMA NE ZAMAN VE NASIL BAŞVURABİLİRSİNİZ?

2022 Yılı Eğitim programı için başvurular 20 Nisan – 15 Mayıs 2022 tarihleri arasında ve sadece   akademi@cukurpartners.com e.mail hesabı üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu tarihlerden sonra veya başka bir yolla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

 

KATILIMCILAR NASIL VE NE ZAMAN BELİRLENECEKTİR?

Programa katılmaya hak kazanacak avukatlar, ÇUKUR & PARTNERS Akademi tarafından oluşturulan bir seçici kurul tarafından, program için başvuru yapan ve gereken formları eksiksiz dolduran adaylar arasından, kurulun belirleyeceği değerlendirme kriterlerine göre seçilmektedir. Program katılımcılarının kimler olacağının belirlenmesi konusunda tüm takdir yetkisi ÇUKUR & PARTNERS Akademi’ye ait bulunmaktadır. Başvuru sahiplerinin bu konuda itiraz hakkı bulunmamakta olup, başvuruyu yaparken bu hususu peşinen kabul etmektedirler.

Ön değerlendirmenin ardından, gerekli görülmesi halinde gerçekleştirilebilecek ön mülakatlar 9-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında online platformlar üzerinden yürütülecektir. İhtiyaç oluşması halinde mülakatlar izleyen hafta içerisine de taşınabilir. Katılımcılar 20-25 Mayıs 2022 tarihleri arasında belirlenmiş; kendilerine ve mülakat yapılan diğer adaylara durumları hakkında bilgi verilmiş olacaktır. Mülakata davet edilmemiş ve katılım bilgisi ile kendilerine dönüş yapılmamış adaylar programa kabul edilmemiş olarak değerlendirilecektir.

 

PROGRAM NASIL YÜRÜTÜLECEKTİR?

Programda, 7 aylık program sürecinde, katılımcıların 10 ila 15 civarında eğitim ve gelişim buluşmasına ve 5-7 kadar mentorlük görüşmesine katılması planlanmaktadır. Tüm eğitim çalışmaları ve mentorlük görüşmeleri online platformlar üzerinden gerçekleştirilecektir. Çalışma takvimi ÇUKUR & PARTNERS Akademi tarafından, aylık olarak belirlenecek ve önceden katılımcılara sunulacaktır.

Bazı aylarda çalışma ve görüşme sayıları daha fazla ve sık olabilecektir. Her bir çalışma ve görüşmenin 1-2 saat sürmesi planlanmaktadır. 

 

PROGRAMDA DEVAM ZORUNLULUĞU VAR MIDIR?

Mazeretsiz olarak üst üste 2 çalışmaya veya mazeretli olsun olmasın toplamda 3 çalışmaya veya 2 görüşmeye katılmayan mentiler, sonraki çalışmalara, eğitimlere ve mentorluk programına katılma haklarını yitirmektedirler. 

 

BAŞVURU İÇİN:

Yukarıda açıklanan şartları taşıyan avukatlar özgeçmiş bilgilerini bırakarak, Çukur& Partners Akademi Mesleğe Yeni Başlayan Avukatlar İçin Mentorluk Programı’nın bir parçası olma isteklerini bize iletebilirler. Başvurularınızda, başvurunuzun “Mesleğe Yeni Başlayan Avukatlar İçin 2022 Yılı Mentorluk Programı”na dair olduğunu mutlaka belirtiniz.

Başvuruların 20 Nisan – 15 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılması gerekmektedir.

Sadece akademi@cukurpartners.com e.mail hesabı üzerinden gerçekleştirilen başvurular dikkate alınacaktır.

Belirlenen tarihler ve e.mail hesabı dışında yapılan başvurular kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvurunuza mutlaka;

  • Neden programa başvurduğunuzu anlatan bir motivasyon mektubunu,
  • Sizi her yönünüzle tanıtan, fotoğraflı bir CV’nizi iletmeniz beklenmektedir.

Başvurunuz ekinde ayrıca, “bu duyuruya ekli başvuru formunu” da imzalamanız ve bize iletmeniz gerekmektedir. Bu belgeleri içermeyen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Herhangi bir sivil toplum örgütünde gönüllü olarak sosyal bir çalışma yürütüyorsanız veya bu program sürecinde böyle bir çalışmada yer almayı planlıyorsanız, başvurunuzda bu hususu özellikle belirtiniz. 

Tüm başvurular gizli tutulacaktır ve KVKK çerçevesinde kişisel verilerinizi işlerken uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbirleri alınmak suretiyle korunacaktır. Bu kapsama işlediğimiz kişisel verilerinizle ilgili olarak KVKK’ nın 11. maddesinde bulunan haklara sahip olduğunuzu ve bu haklara ilişkin tüm taleplerinizi bizlere yazılı başvuruda bulunarak iletebilirsiniz. 

 

Aydınlatma Metni için tıklayın.
Başvuru Formu için tıklayın.

Bizi Tanıyın

Biz iş dünyasının hukuk danışmanıyız.

Türkiye’de sürdürülebilir büyüme, gelişme ve istikrar içerisinde iş yapmanın nasıl bir emek ve özen gerektirdiğini iyi biliyoruz.

Güncel Yazılar

Bize Soru Sorun

Bir Uzmanla Görüşün