İnsan Kaynakları ve İş Hukuku

Çalışanların Kurumsal E-Postalarının İzlenmesi Konusunda Son Anayasa Mahkemesi Kararı İşverenler İçin Hangi Hukuki Sonuçları Doğuruyor

ÇALIŞANLARIN KURUMSAL E-POSTALARININ İZLENMESİ KONUSUNDA SON ANAYASA MAHKEMESİ KARARI İŞVERENLER İÇİN HANGİ HUKUKİ SONUÇLARI DOĞURUYOR?

05.02.2021 tarih ve 31386 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 12.01.2021 tarih ve 2018/31036 sayılı Anayasa Mahkemesi Kararında, banka çalışanının kurumsal e-posta hesabının işveren tarafından incelenmesini ele almaktadır.

Karara konu başvuruda özetle; özel bir bankada çalışan kişinin kurumsal e-posta hesabı içeriği işveren tarafından incelenmiş ve bu yazışmaların içeriğinde tespit eden sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışlar ile performans gerekçe gösterilerek başvurucunun iş akdinin İş Kanunu’nun 17. ve 18. maddesi kapsamında feshedilmiş, yapılan yargılama sonucunda işe iade davası reddedilmiştir. Anayasa mahkemesi başvurusunda başvurucu; kurumsal e-posta hesapları ile gerçekleştirdiği yazışmaların bilgilendirme yapılmadan ve rızası alınmadan incelendiğini, bu yazışmalara dayanılarak iş akdinin feshedildiğini, bu delillerin hükme esas alınması sonucu özel hayatına saygı ve haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğini ileri sürmüştür. Anayasa Mahkemesi özetle işçinin temel hak ve özgürlüklerinin aşağıdaki nedenlerle ihlal edilmediği sonucuna varmıştır. Kararda vurgulanan hususlar başlıca şu şekildedir;

  • Anayasa mahkemesi, işverenin kurumsal e-posta hesabının sadece iş amaçlı kullanılacağı ve işveren tarafından önceden haber verilmeksizin denetlenebileceğine dair iş sözleşmesinde açıkça bildirim yapıldığı, 
  • İşçinin iş sözleşmesini imzalayarak denetim yapılmasına onay verdiği, 
  • İşçinin iş sözleşmesiyle verilen rızanın geçerli olmadığına dair bir iddiası veya açıklamasının bulunmadığı,
  • İşverenin sunduğu yazışmalar ile elde ettiği verileri başvurucunun başka bir işte çalıştığı iddiasını desteklemek ve kanıtlamak amacıyla sadece yargı sürecinde amaca uygun kullandığı,
  • Mahkemece yapılan yargılama sırasında sadece kurumsal e-postanın incelenmesi ile elde edilen belgelere göre değil, tanık anlatımları ve diğer belgeleri değerlendirmek suretiyle aldığını belirterek yeterli gerekçe sunduğu belirtilmiştir. 

Avukat Ayça Kortel

Bize Soru Sorun

Bir Uzmanla Görüşün