Özel Hukuki Hizmet Programlarımız

Yalı Çapkını

Adını İzmir’den alan Yalı Çapkını (Halcyon smyrnensis), çoklukla Doğu Akdeniz Bölgesi’nde gözlemlenir. Yaşam alanları olan sulak alanların tahrip edilmesi nesilleri için en büyük tehdittir. 

Ticari Elektronik İletiler Ve İys’nehukuki Uyum Programı

Ticari amaçlı elektronik iletilerle ilgili hukuki konular uzun zamandır Türkiye’nin gündeminde yüksek sesle tartışılan teknoloji ve bilişim hukuku ve tüketici hukuku meselelerinden birisi.

Son dönemde bu alanda yapılan kapsamlı hukuki düzenlemeler ve bu amaçla oluşturulan İleti Yönetim Sistemi (İYS), bu konuyu şirketlerin iş programında ön sıralara taşıdı. Oldukça yeni olan bu yasal düzenlemelere hukuki uyum göstermek, şirketler açısından önemli ve öncelikli bir hukuki ihtiyaç haline geldi.

Bu çerçevede Çukur & Partners hukuk firması, şirketlere bu alanda rehberlik etmek üzere, “Ticari Elektronik İletiler ve İYS’ne Hukuki Uyum” konusunda hızla özel bir hizmet programı oluşturdu.

Bu özel hizmet programı çerçevesinde şirketlere sunduğumuz hukuki danışmanlık hizmetlerinin başlıcaları şunlardır:

  • İzinli pazarlama mevzuatı gereğince şirket bazında gerekli planlamaların yapılması ve hukuki eğitimlerin verilmesi
  • İleti Yönetim Sistemi’ne ön kayıt adımlarının gerçekleştirilmesi
  • İYS’ne ön kayıt onaylanmasını müteakip ticari elektronik ileti gönderilecek marka kayıtlarının gerçekleştirilmesi
  • İş ortağı olarak adlandırılan entegratörlerle yapılan iletişimin kontrolü ve teyidi
  • İYS A.Ş. ile gerçekleştirilecek her türlü koordinasyonun sağlanması, ilgili izin ve işlem süreçlerinde hukuki danışmanlık
  • KVKK ile elektronik ticaret mevzuatı kesişim alanlarında mevzuata uyumluluk hizmeti ve gerektiği takdirde dokümantasyon güncellemeleri ile KVKK alanında VERBİS ve kişisel verilerin korunması konusundaki revizyon hizmetleri
  • Kayıt sürecini müteakip İYS A.Ş. ve iş ortakları ile girilecek, katma değerli hizmet esaslarına ilişkin her türlü sözleşmeye dayalı süreçlerin hukuku denetimi
  • İYS paneli kullanımı kapsamında gerekli yol gösterici hususların ilgili ekibe aktarılması
  • Mevzuat güncellemelerinin günlük takibi ve ilgili ekibe iletilmesi ile uygulamada değişiklik ve güncelleme gerektirecek noktalarda gerekli koordinasyonun sağlanması

Elektronik ticari iletiler ve İYS konularına yaklaşımımız, şirketlerde bu konuda pratik ve etkin bir hukuki sistem kurulması ve sonrasında sürekli hukuki danışmanlık desteği ile bu alandaki çalışmaların desteklenmesi, güncellenmesi ve hukuki kontrole tabi tutulmasıdır.