Sorumlu İş Anlayışımız

Kardelen

İlk olarak 1874 yılında, İzmir yakınındaki dağlarda bulunmuş olan kardelen (Galanthus Elwesii), Kuzeybatı, Batı, Güneybatı Anadolu’da yayılış gösterir. Doğadan aşırı miktarda toplanarak satılması kardelenlerin neslini tehlike altına sokmuştur.

Katılımcılık, Çeşitlilik Ve Refah Uygulamalarımız

Çukur ve Partners hukuk firmasında biz, refah içinde katılımcı, destekleyici ve sağlıklı bir ortamda çalışan mutlu avukatlar ve geniş bir takımız. Bu, itibarımızın ve müşterilerimize yüksek kalitede ve erişilebilir hizmetlerimizi sağlama gücümüzün eşsiz temelidir.

Biz insanlar, avukatlar eliyle insanlara hizmet sunan bir işi yapıyoruz ve bireysel değerleri teşvik etmek kültürümüzün bir parçası.

Çukur & Partners ailesindeki iş yaşamını,

  • Katılımcı ve destekleyici,
  • Çeşitliliğe saygı duyan ve bunu zenginlik olarak gören,
  • Eşit fırsatlar sağlayan,
  • Özel yaşam / İş yaşamı dengesi hakkında bilinçli,
  • Aile dostu,
  • Kadınlara değer veren ve onları takdir eden,
  • Sağlıklı ve refaha önem veren şeklinde tanımlayabiliriz.

Çeşitliliğimiz ve katılımcı uygulamalarımız, değerlerimizi Çukur & Partners avukatlık bürosunda nasıl gerçekleştirdiğimizi, avukatlarımıza ve ekibimize nasıl baktığımızı yansıtır. Birbirimizin bireysellik ve farklılıklarına değer vermenin, çalıştığımız takımlara, ekibimize ve bir bütün olarak hukuk büromuza güç kattığını biliyoruz. Ayrımcılığın olmadığı ve önyargısız bir atmosferde çalışıyoruz. Ekip çalışması, birbirimize saygı ve güven, şeffaflık, adalet, fırsat eşitliği, farklılıkların kabulü Çukur & Partners hukuk firmasında iş kültürümüzün temel unsurlarıdır.

Cinsiyete, kimliğe, ırka, ulusal veya etnik kökenlere, sosyal veya ekonomik geçmişlere ya da statüye, fiziksel yeterliliğe, dini yahut siyasi inançlara veya diğer ideolojilere dayanan hiçbir engel olmadan, herkesin tam anlamıyla başarılı ve mutlu olma şansına sahip olduğu, destekleyici ve kapsayıcı bir kurum olmanın değerine inanıyoruz. 

Farklı bireysel özellikler taşıyan avukatlarımızın ve ekip arkadaşlarımızın, hizmet uygulamalarımıza ve işimize değerli fikirler ve yenilikler sağladığının farkındayız. Çukur & Partners hukuk firmasının tüm fertlerinin farklı bakış açılarından yararlanmanın önemini bildiğimiz için, hukuk büromuz içerisindeki herkesi yönetsel ve operasyonel süreçlere katılmaya ve fikirlerini özgürce paylaşmaya teşvik ediyoruz. Bu takım ruhu, müvekkillerimizin beklentilerini karşılamak, birbirimizi anlamak, birlikte çalışmak ve şirket kültürünü güçlendirmek için bizi daha iyi konumlandırıyor. Çukur & Partners avukatlık bürosunda, tüm avukatların ve ekibimizin kendilerini değerli, aidiyet duygusu içerisinde ve birlikte hizmet üretmeye istekli hissettikleri bir ortam yaratmak için çalışıyoruz.

Çukur ve Partners hukuk bürosunun tüm avukatlarına ve ekibine, bireysel performanslarını gösterme, bunu geliştirme, yeteneklerini kullanma ve potansiyellerini gerçekleştirme konusunda elverişli ve yeterli fırsatları sağlamak için çaba gösteriyoruz. Çukur & Partners hukuk firmasında avukatlar ve ekip arkadaşlarımız, kariyerleri boyunca mentorluk, koçluk, kariyer planlama ve rehberlik, kişisel ve mesleki gelişim programları ve bireyin kendine özgü gelişim ihtiyaçlarına odaklanan çok çeşitli beceri eğitimleriyle destekleniyorlar.

İş yaşamı ve özel hayat dengesinin önemli konusunda bilinçliyiz. Bu nedenle, ekibimizin özel hayatlarına yeterli zaman ayırmalarına özen gösteriyoruz. Ofislerimizde aşırı çalışma saatlerimiz yok; ekibimizin dinlenme gün ve saatlerine, hafta sonlarına, tatillerine ve kişisel zamanlarına ciddiyetle saygı duyuyoruz. Gerektiğinde esnek ve alternatif çalışma modelleri uyguluyoruz. Bunların iş verimliliğimizi artırdığının farkındayız.

Ekip arkadaşlarımızın iş hayatı dışında da bir yaşamlarının bulunduğunu bilen, buna hak ettiği değeri veren, aile dostu bir hukuk firması olmaktan gurur duyuyoruz. Bu anlayışımızı desteklemek için verimli bir çalışma ortamını yaratıyor ve ekibimizin ailelerine gereken zamanı ayırmaları için gerekli esnekliği sağlıyoruz. Annelik ve babalık sorumluluklarını layığıyla yerine getirmelerini çok önemsiyoruz.

Ekimizdeki kadınlar, ki Çukur & Partners avukatlık bürosu ekibinde çoğunluğu teşkil ediyorlar, en önde gelen zenginliklerimizden birisi. Birleşmiş Milletler Kadın Güçlendirilmesi Prensiplerinin (WEP’s) ilk imzalayan hukuk bürolarından olmakla, kadınların iş dünyasında rolüne olan inanç ve bağlılığımızın altını çiziyoruz.

Kadınların yaşamın ve hukuk büromuzun içerisindeki pozitif etkilerine güveniyoruz; yaptığımız her şeyin içinde onları emeği ve sesi en güçlü şekilde var. Çukur ve Partners hukuk firmasının kadınları, dinamik, kararlı ve başarılı. Her gün müvekkillerimiz için kayda değer hizmetler ve sonuçlar yaratıyorlar. Daha da önemlisi, tüm bunları başarırken, kadın olmanın değerli özünü ve dişil ruhlarını feda etmeleri gerekmiyor.

Amacımız, kadın avukatlarımızın ve çalışma arkadaşlarımızın başarısı ve gelişimi için gerçek bir platform olmak. Kadınlar, Çukur & Partners hukuk bürosunda üst yönetim pozisyonlarında sorumluluk alabiliyorlar, çalışmalarımıza ve ekiplerimize liderlik edebiliyorlar; mükemmel profesyoneller olarak başarılı olabilecekleri eşit fırsatları elde ediyorlar.

Çukur & Partners avukatlık bürosunda ekibimizi oluşturan bireylerin refahı ve sağlığı ile yakından ilgileniyoruz.

İnsanın ancak mutlu, dengeli, sağlıklı olduğunda işinden keyif aldığını, daha iyi yaşadığını ve performans gösterdiğini biliyoruz. Bu nedenle, avukatlar ve ekibimiz için entelektüel, fiziksel, duygusal, sosyal ve mesleki yönleri kapsayan özel bir sağlık ve refah politikası yaratarak, Çukur & Partners hukuk firmasında ekip arkadaşlarımızın iyiliğine katkıda bulunmaya çalışıyoruz.

Çukur ve Partners hukuk bürosunda, iyi bir çalışma ortamının ve refahın ekip üyelerimizin her biri için farklı anlamları olabileceğinin farkındayız. Bu çerçevede, ekibimize yönelik yaklaşımımız, kişisel gelişim, danışmanlık, fitness ve beslenme, yoga ve meditasyon, çatışma çözme gibi genel sağlık ve iyilik için önem taşıyan temel destekleri içeriyor.