Özel Hukuki Hizmet Programlarımız

Yalı Çapkını

Adını İzmir’den alan Yalı Çapkını (Halcyon smyrnensis), çoklukla Doğu Akdeniz Bölgesi’nde gözlemlenir. Yaşam alanları olan sulak alanların tahrip edilmesi nesilleri için en büyük tehdittir. 

Kişisel Verilerin Korunması Düzenlemelerine Hukuki Uyum Hizmet Programı

Kişisel verilerin korunması, gizlilik ve siber güvenlik konusundaki yasal düzenlemeler, Türkiye’deki şirketlerin son yıllardaki öncelikli hukuki gündemlerinden birisi haline geldi. Şirketlerin, bu yeni alanlardaki Türk yasal mevzuatına hukuki uyum konusunda, deneyimli bir hukuki rehberliğe ihtiyaç duyduklarının farkındayız. Bu amaçla bu konuda özel bir hizmet programı geliştirdik.

10 yılı aşkın süredir kişisel verilerin korunması konusunda uluslararası şirketlere hizmet vermekte olan Çukur & Partners hukuk firması, bu konunun Türk hukuk mevzuatı içerisinde düzenlenmesini ve KVKK’nun kurulmasını izleyen süreçte, en hızlı şekilde ve en kapsamlı içerikle bir hukuki uyum programı oluşturan ve bunu son birkaç yılda onlarca şirkette uygulamaya koyan hukuk bürolarından birisidir.

Bu alandaki yasal mevzuata uyum hizmetlerimiz, şirketlerde kişisel verilerin korunması konusunda bir iş kültürü ve politikasının oluşturulmasından, KVKK nezdinde yapılacak bildirim ve işlemlere, kişisel verilerin korunması eğitimlerinden, kurum için denetimlere, teknik tedbirlerden veri ihlallerinin ve krizlerinin hukuki yönetimine kadar, bu çerçevedeki 360 derece hukuk hizmetlerini kapsamaktadır.

Çukur & Partners avukatlık bürosunun “Kişisel verilerin Korunması Düzenlemelerine Hukuki Uyum Hizmet Programı” öncelikle aşağıdaki hizmetleri içermektedir:

 • KVKK Uyum Programı Hizmetleri: Coaching, anahtar teslimi ya da sürekli hukuki danışmanlık hizmetleri
 • Şirketlerde kurumsal veri politikalarının oluşturulması, kurum içi eğitimler ve denetimler
 • Genel Veri Koruma Danışmanlığı Hizmetleri (İrtibat Kişisi Desteği, Kişisel Veri Envanteri Kontrolü ve VERBİS Güncelleme Desteği)
 • KVKK Teknik Tedbirler Uyum Danışmanlığı– Analiz, Revize ve Yatırım Planlama Desteği
 • KVKK Sözleşmeler Programı: Her türlü ve özellikle şirket faaliyetlerine özgü (satış sonrası hizmetler, kurumsal iletişim, müşteri ve tedarikçi kanalları, reklam ve pazarlama kanalları, vb.) niş alanlarda süreçlerin revizesi ve sözleşmelerin hazırlanması – Gerekli prosedürlerin & politikaların oluşturulması ve uygulanmasının sağlanması
 • Veri İşleyenler ile Sözleşmeye dayalı ve operasyonel tüm ilişkilerde veri koruma kanallarının mevzuata uygun hale getirilmesi
 • Aydınlatma / Açık Rıza mekanizmalarının güncel ve etkin uygulanmasının temini
 • Covid-19 Tedbirleri paralelinde KVKK operasyon ve dokümantasyon desteği
 • Saklama ve İmha Yönetmeliğine uygun arşiv silme ve güncelleme (Data Retention) uyum desteği
 • Diğer Mevzuat, platform ve standartlar ile (ISO, SEDEX, vb.) ile entegrasyon desteği
 • Periyodik ya da ani (Fake Başvuru, İç ve Dış Süreç Uygulama Kontrolü) denetleme hizmetleri
 • KVKK uygulamaları, kararları ve ikincil mevzuat uyarınca, kişisel verilerin korunması alanında gündeme gelen güncellemelerin ve değişikliklerin yapılması
 • Veri ihlallerinde ve KVKK inceleme ve soruşturma süreçlerinde hukuki danışmanlık hizmetleri

Kişisel verilerin korunması ve mahremiyet konularına yaklaşımımız, şirketlerde bu konuda pratik ve etkin bir hukuki sistem kurulması ve sonrasında sürekli hukuki danışmanlık desteği ile bu alandaki çalışmaların desteklenmesi, güncellenmesi ve hukuki kontrole tabi tutulmasıdır.