Çalışma Alanlarımız

Bukalemun

Bukalemun, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da ağaç ve çalılıklarda yaşar. Yaşam alanlarının yok edilmesi nedeniyle tehdit altındadır.

Hukuki Uyum Hizmetleri ve İdare Hukuku

Hukuki mevzuata uyum hizmetlerimizde,  Türkiye’nin geniş çaplı ve karmaşık yasal ve idari yapısı içerisinde, şirketlere ve iş insanlarına işlerini büyütür ve geliştirirken hukuk güvenliği içerisinde yol almalarını sağlayacak hukuki çözümler sunmaya çalışıyoruz.

Bu ortamda müvekkillerimizin hızlı ve net yanıtlara, açık fikirli ve gerçekçi bir bakış açısına, uzmanlığa ve deneyime dayalı bir rehberliğe ihtiyacı var. Bu yüzden hukuki uyum ve idare hukuku avukatlarımız, hizmetlerinde, şirketlere, yasal riskleri yönetmeleri, mevzuattan kaynaklanan belirsizlik ve engelleri aşmaları için proaktif tavsiyeler sunuyorlar.

Çukur & Partners hukuk firmasında, yasal uyum hizmetleri çerçevesinde, şirkete özel uyum programları, politikaları ve prosedürleri geliştirmeye ve uygulamaya yardımcı olurken, kurum içi eğitim ve denetimler gerçekleştiriyoruz. Yolsuzlukla mücadele, rüşvetle ve dolandırıcılıkla mücadele gibi tüm nitelikli alanlarda müvekkillerimize hukuki risk analiz ve değerlendirmeleri sağlıyor; rekabet hukuku, kurumsal yönetim, kişisel verilerin korunması, iş ve insan kaynakları hukuku gibi özel düzenleme alanlarında şirketlerin yasal mevzuata uyumuna yardımcı oluyoruz. Bu konularda geliştirdiğimiz özel hukuki hizmet programlarımız da var.

Çukur & Partners’da, Türkiye ile iş yapan uluslararası firmaların hukuk müşavirleri ve yönetim ekipleri ile, bunların merkezi kurumsal yönetim ve hukuki uyum politikalarının Türkiye’de bulunan şirket ve iştiraklerine uyarlanması ve uygulanması konusunda işbirliği noktasında uzun yıllara dayanan bir deneyimimiz var. Uluslararası sermayeli şirketlere, bu çerçevede bir özel hizmet programı da sunuyoruz.

Enerji, madencilik, çevre, gayrimenkul ve inşaat, sağlık, gıda, tüketici ürünleri ve perakende, profesyonel hizmetler, teknoloji ve dijital gibi yüksek düzeyde düzenlenmiş sektörler için sektöre özel çözümlerimiz, müşterilerimize uyum sürecinde yardımcı oluyor ve işlerini kolaylaştırıyor.

Çukur & Partners’ın düzenlenmiş bu sektörlerdeki idare hukuku çalışmaları, tüm devlet ve kamu kuruluşları ile düzenleyici kurumların lisans, izin, destek ve hibe prosedürlerinde hukuki danışmanlık hizmetlerini de içeriyor.

Kamunun hizmet ve mal alım işlemlerinde, kamu ihalesi süreçlerinde ve kamu kurum ve kuruluşları ile yapılacak her türlü sözleşmelerde, Çukur & Partners’ın idare hukuku ekibi, bu işlemlerin her aşamasında Türk ve uluslararası şirketlere rehberlik etmektedir.

Çukur & Partners avukatlık bürosu, Türk ve uluslararası düzenleyici kurumların ve devlet kuruluşlarının idari ve resmi soruşturma süreçlerinde, Türk mahkemelerinin her kademesindeki idari uyuşmazlıklar ve davalarda şirketleri ve bunların yönetim ekiplerini temsil ediyor.

Çukur & Partners vergi avukatları, vergi mevzuatı, vergi uygulamaları, vergi hukuku ve vergi ihtilafları alanında da hizmet vermektedirler.

 • Yasal Mevzuata Uyum ve Hukuki Denetim Hizmetleri
 • Uluslararası ve Ulusal Etik ve İş Düzenlemelerine Uyum
 • Hukuki ve Uyum Risk Analizi
 • Hukuki Durum Tespiti
 • Etik ve Uyum Politikalarının, Belgelerinin ve Prosedürlerinin Hazırlanması ve Yönetilmesi
 • Yolsuzlukla Mücadele
 • Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum
 • Etik ve Uyum İhlalleri, Kurum İçi Soruşturmalar
 • Üçüncü Kişi Riskleri
 • İtibarın Hukuki Yönetimi ve Şeffaflık
 • Uyum Eğitimleri
 • Sektörel Hukuki Düzenlemelere Uyum
 • Sermaye Piyasası Düzenlemelerine Hukuki Uyum ve SPK İzin, İşlem ve Soruşturmaları
 • İş Hukuku ve İnsan Kaynakları Düzenlemelerine Hukuki Uyum
 • Rekabet Hukuku İzin ve İşlemleri, Rekabet Soruşturmaları
 • Kişisel Verilerin Korunması
 • İleti Yönetim Sistemi
 • Siber Güvenlik
 • İdari Lisans ve İzinler
 • Kamu Alımları ve İhaleleri
 • Kamusal ve İmtiyaz Sözleşmeleri
 • İdari soruşturma ve İncelemeler
 • Vergi ve Mali Hukuk

Ödüller

FINANCE MONTHLY GLOBAL ÖDÜLLERİ 2018 – Türkiye’nin En İyi İdare Hukuku Bürosu 

FINANCE MONTHLY TAXATION ÖDÜLLERİ 2018 – Türkiye’nin En İyi Vergi Hukuku Bürosu

DEALMAKERS ANNUAL TAX AWARDS ÖDÜLLERİ 2012 – Türkiye’nin En İyi Vergi Hukuku Bürosu