Hizmetlerimiz

Apollo Kelebeği

Apollo Kelebeği (Parnassius apollo), zirveye yakın, (Isparta) Tota Dağı eteklerinde yaşamaktadır. Yaşam alanlarının tahrip edilmesi nedeniyle nesli tehlikededir.

Özel İşlemlerde ve Projelerdeki Hukuki Danışmanlık Hizmetlerimiz

Düzenli ve sürekli hukuki danışmanlık hizmetlerimizin yanı sıra, Çukur & Partners avukatlık firması, yüksek nitelikli, derinlemesine hukuki ve sektörel uzmanlık gerektiren özel kurumsal, ticari ve finansal işlemlerde ve projelerde sonuç ve değer odaklı bir hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır:

  • Birleşme ve Satın Alma (M&A), ortaklık ve ortak girişimler (joint venture),
  • Özel sermaye (private equity), risk sermayesi (venture capital) ve Kurumsal finansman işlemleri,
  • Melek yatırımcı işlemleri ve erken aşama yatırımları, girişimlere fon yaratma ve ortaklık işlemleri,
  • Bankacılık ve finansman işlemleri,
  • Halka arz ve sermaye piyasası işlemleri,
  • Enerji, altyapı, gayrı menkul, inşaat, madencilik projeleri için Proje Finansmanı işlemleri ve proje sözleşmeleri,
  • Kamu alımları, kamu ihaleleri, kamu kesimi ile imtiyaz sözleşmeleri, özelleştirmeler ve diğer kamusal projeler,
  • Uluslararası yapılanma ve yatırım projeleri,
  • Finansal, hukuki ve kurumsal yeniden yapılanma projeleri.

Çukur & Partners hukuk firması, bu alanlarda son 25 yılda sayısız projeye liderlik etmiş ve başarı ile tamamlamış bir ekiptir. Danışmanlık ettiğimiz işlem ve projelerinin çok büyük bir bölümünün başarıyla tamamlanmış olmasının gururunu yaşıyoruz.

Birleşme ve satın alma, kurumsal finansman, private equity, venture capital ve mezzanine finansmanı gibi fon yatırım işlemleri, erken aşama ve melek yatırımcı işlemleri, joint venture ve ortaklıklar, halka arz ve sermaye piyasası projeleri gibi özel proje ve işlemlere yönelik özel hukuki hizmet programlarımız çerçevesinde yüksek katma değerli hukuki çözümler sunmaktayız.

Bu özel nitelikli işlem ve projelerin müzakere süreçlerinde ve uygulamasında fark yaratan unsurlar, bu işlere özel ve çok yönlü bir hukuki bilgiye ve deneyime sahip olmak, bu işlemlerin doğasından gelen hukuki yapılara ve sektörel dinamiklere yakından hâkim olmaktır.

Daha da önemlisi, bu işlerde işin kapsamına uygun geniş, uzman ve kıdemli bir ekibin oluşturulmasına, uzman ve deneyimli avukatların projeye liderlik etmesine, işe gereken zamanın ve önceliğin verilmesine, hıza, hizmet verilen tarafla çok yakın bir işbirliğine ve işlem ve projenin tüm taraflarıyla etkin ve yapıcı bir iletişime ihtiyaç duyulmaktadır.

Biz Çukur & Partners avukatlık bürosunda tüm bu gereksinimlerin farkında olarak, her özel işlem ve proje işlerimizde mutlaka bir kıdemli partner avukatın liderlik edeceği ve bir başka partner avukatın da mutlaka ekipte yer alarak proje koordinatörlüğünü yürüteceği şekilde, farklı kıdem ve uzmanlıklardaki avukatlardan geniş bir ekip oluşturarak ve ekip istikrarını azami ölçüde gözeterek bu işleri yürütüyoruz. Bu iki kıdemli ve partner avukatın projenin her aşamasında mutlaka toplantı, müzakere ve çalışmalara bizzat ve aktif olarak katılımını garanti ediyoruz.

İhtiyaç duyulduğunda, proje ekiplerimize vergi ve finans gibi farklı disiplinlerden seçkin uzmanları da mutlaka dâhil ediyoruz.

Uluslararası işlem ve projelerinizde de, köklü ve zengin uluslararası bağlantılarımızla, dünyanın her noktasında sizinleyiz.

Hizmetlerimizin kalitesine duyduğumuz güvenin bir yansıması olarak, bu işlerdeki ücret modellerimizi projenin ilerlemesi ve gerçekleşmesi ilkesine göre belirliyoruz.