Hizmetlerimiz

Leopar

Nesli tükenme tehlikesi altındaki Kafkasya leoparı (Panthera pardus), Türkiye’nin kuzeydoğusunu da içine alan Kafkasya bölgesinde nadiren yaşamaya devam ediyor.

Dava, Takip ve İhtilaf Çözme Hizmetlerimiz

İş hayatı içerisinde zaman zaman menfaat çatışmaları, anlaşmazlıklar, çekişmeler ve ihtilaflar ile karşılaşabiliyoruz. Bunları en yüksek kazanımla veya en az kayıpla, ama mutlaka en hızlı şekilde ve en makul bütçe ile çözümlemeye ihtiyacınız olduğunu biliyoruz.

Bu ihtilafların çözümünde hukuk sistemimizin getirdiği pek çok farklı çözüm yöntemi, en iyi sonuca erişmek için göz önüne alınması gereken sayısız faktör ve seçenek var. Bu bakımdan ihtilaf yönetiminde etkinliği ve başarılı sonuçları getiren en önemli unsurlardan birinin hukuki durum ve risk analizi olduğuna inanıyor ve Çukur & Partners avukatlık bürosunda önümüze gelen her işte ilk olarak ihtilafı ve tüm çözüm alternatiflerini çeşitli yönleriyle değerlendirmeye önem ve öncelik veriyoruz.

İster müzakere ve yargı dışı çözüm yolları ile sonuca ulaşmaya çalışalım, isterse yasal sistemin imkân verdiği hukuki seçeneklerden birine başvuralım, Çukur & Partners hukuk firmasındaki tüm ihtilaf çözme işlemlerimizde, ilgili alanda uzman, partner statüsünde deneyimli bir avukatın sürece liderlik etmesini sağlıyoruz. Uyuşmazlığın yönetilmesinde ve çözümünde müvekkil ile koordinasyonu ve işin takibini üstlenen bu kıdemli avukatın çalışmalarını, geniş bir hukukçu ve avukat ekibi ile destekliyor; gerektiği yerde hukuk büromuzun bağlantılı olduğu diğer uzmanlardan ve akademisyenlerden de etkin katkı alıyoruz. Sürecin her aşamasında etkin bilgilendirme, raporlama ve ara değerlendirmelerle gelişmeleri sizlerle paylaşıyor ve yeni durumlara birlikte reaksiyon veriyoruz.

Uluslararası kuruluşlar tarafından tavsiye edilen ve birçok ödül kazanan hukuki ihtilaf çözme ve Avukatlık hizmetlerimiz, çalışma alanlarımız ve sektörlerimiz içerisinde yer alan tüm konulardaki, dava ve her türlü mahkeme, tahkim veya arabuluculuk süreçlerinde ve tüm temyiz mahkemelerinde, İdari mercilerdeki her türlü inceleme ve soruşturma işlemlerinde yasal temsil ve savunma hizmetleri ile, alacakların icra yoluyla takip ve tahsili hizmetlerini kapsamaktadır.

Hizmet verdiğimiz şirketlerin Türkiye dışındaki ve uluslararası ihtilaflarının yönetilmesi ve çözümlenmesi konusunda da, 20 yılı aşan tecrübemizle uluslararası hukuk büroları kurduğumuz yakın güven ve işbirliği ilişkilerimizle sizi dünyanın her noktasında temsil ediyoruz.