Sorumlu İş Anlayışımız

Akdeniz Foku

Akdeniz Foku (Monachus monachus) Türkiye kıyılarında; Marmara, Ege ve Akdeniz’deki sahillerde yaşar. Nesli kritik derecede tehdit altında olan bir türdür.

Sürdürülebilirlik ve Çevre

Türk hukuk sektöründe sürdürülebilir çevre için en iyi uygulamaların öncüsü ve geliştiricisi olmak, Çukur ve Partners hukuk firmasındaki sorumlu iş çabalarımızın temel taşıdır.

Bu yaklaşım aynı zamanda web sitemizin tüm görsellerini nesli tükenmekte olan Anadolu canlılarına ithaf etmemizin başlıca sebebidir.

Sürdürülebilirlik ve çevre stratejimizin öncelikleri ve ana çalışma konuları şunlardır:

 • Yeşil girişimler sayesinde kendi çevresel etkimizi ve karbon ayak izimizi azaltma sorumluluğunu üstlenmek,
 • Yeşil ofis politikaları, enerji ve kaynak verimliliği, çevresel açıdan sürdürülebilir iş ve hizmet modelleri geliştirerek, tüketim ve atıklarımızı azaltmak,
 • Müvekkillerimizde, ekip üyelerimizde, tüm paydaşlarımızda ve toplumda, doğanın, dünyanın ve çevrenin korunmasına ilişkin farkındalığı ve sorumluluk duygusunu arttırmak,
 • Kurumsal sosyal sorumluluk ve pro bono uygulamalarımız aracılığıyla, doğa, iklim değişikliği, kaynak koruma, atık yönetimi, kirlilik önleme ve biyolojik çeşitlilik üzerine çalışan çevre örgütlerini desteklemek.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (Global Compact) imzacılarından biri olduğumuz için, mesleki çalışmalarımızı sürdürülebilir şekilde yaparken, hem bu sözleşmedeki çevresel ilkeler hem de BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyum içerisinde olmayı amaçlıyoruz.

Sürdürülebilir çevre politikamız çerçevesinde, yeşil ofis olma yolunda aşağıdaki işyeri uygulamalarını hayata geçiriyoruz:

 • Hukuk Büromuz tarafından kullanılan en önemli doğal kaynakları belirlemek ve bu kaynakları ve enerjiyi verimli bir şekilde kullanmamızı sağlamak için önlemler almak,
 • Ürettiğimiz atık miktarını en aza indirmek ve geri dönüştürdüğümüz atık miktarını en üst seviyeye çıkarmak için firma genelinde sürdürülebilir atık yönetimi uygulamalarını hayata geçirmek,
 • Yeşil işyeri davranışlarını teşvik etmek için bir program olan kâğıtsız bir girişim geliştirmek, en iyi uygulamaları benimsemek ve işyerinde kâğıt sarfiyatını azaltmak için en gelişmiş teknolojileri kullanmak,
 • Ofislerimizde tek kullanımlık plastik ürünlerin kullanımını en aza indirgemek,
 • Mümkün olduğunca geri dönüştürülebilir ve yenilenebilir malzemeler kullanmak,
 • Ofislerimizde doğaya uyumlu, bitki özlü temizlik ürünlerini tercih etmek,
 • Seyahat gereksinimlerini ve karbon ayak izimizi azaltmak için gelişmiş bilgi teknolojileri ve iletişim sistemlerini etkin bir şekilde kullanmak,
 • Ekibimizi yürümek ve toplu taşıma araçlarını kullanmaya teşvik etmek,
 • Gerekmedikçe ve kullanılmadıkça aydınlatma, bilgisayar, klima ve diğer enerji tüketen eşyalar için kesin bir kapalı tutma prensibi uygulamak,
 • Enerji tüketimimizi en aza indirgemek için ortak ve paylaşımlı ofisler, yazıcılar ve cihazlar kullanmak,
 • İş kararlarımıza çevresel faktörleri daima dâhil etmek,
 • Ofis genelinde yeşil girişimleri teşvik ederek ekibimizi eğitmek ve onların etkin katılımlarını sağlamak,
 • Müvekkillerimiz, tüm paydaşlarımız ve toplum arasında, kaynakların ve sürdürülebilir çevrenin korunmasına ilişkin farkındalık yaratmaya çalışmak,
 • Sürdürülebilirliğimizi arttırmaya yönelik olarak, çevre ve doğa kuruluşlarının uzmanlığından ve deneyimlerinden faydalanmak,
 • Firmamız çapında doğa etkinlikleri ve çevresel sorumluluk faaliyetleri düzenlemek,
 • Çevre, sürdürülebilirlik, biyolojik çeşitlilik, doğa koruma ve iklim değişikliği projelerini ve STK’ların bu alanlardaki girişimlerini pro bono ve kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarımızla aktif olarak desteklemek.