Flamingo

Flamingo (Phoenicopterus ruber )Türkiye’de Ege, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgesi’nde yaşar. Yaşam ve üreme alanlarının yok olması, kaçak avcılık karşı karşıya oldukları ana tehditlerdir.

ESG (Çevre, Sosyal Politikalar ve Yönetişim)

(Environment, Social & Governance sözcüklerinin baş harflerinin birleşimi ile oluşan) ESG alanındaki gelişmeler, tüm dünyada ve ülkemizde şirketlerin ve iş dünyasının gündeminde giderek artan şekilde yer tutuyor.

“İyi iş”, çevre ve sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, sorumlu ve etik iş yapma anlayışı günümüzde şirket yönetimlerinin temel meselelerinden biri konumuna yükseldi.

Bu noktada, şirketlerdeki ve yöneticilerindeki bilinçlenme kadar, yatırımcıların, hissedarların, iş ortaklarının, çalışanların, tedarikçilerin ve müşterilerin bu konudaki farkındalıklarının ve taleplerinin artması da belirleyici bir rol oynuyor.

Başından beri kendi kurumsal yapısını ve hizmetlerini, sürdürülebilir ve sorumlu iş anlayışı ile sürdüren Çukur & Partners Hukuk firması için ESG konuları, sadece mesleki bir çalışma alanı olmanın ötesinde, karakterimizin temel bir yapı taşı. Bizim ESG ilkelerine yaklaşımımız, hizmet verdiğimiz şirketlere bu alanda ihtiyaç duydukları her türlü hukuki hizmeti sunmanın yanında, kendimizin de bu prensipler çerçevesinde işlerini yapan bir kurum olmamızı sağlıyor.

Hem ESG ile ilgili hukuki hizmetler alanında hem de sorumlu iş anlayışı anlamında, ülkemizin öncü hukuk bürolarından biri olmaktan gurur duyuyoruz.

Çukur & Partners Hukuk Firmamızın ESG alanındaki hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri, şirketlerin ve iş dünyasının ESG politikalarını ve girişimlerini geliştirmelerini ve hayata geçirmelerini destekleyecek tüm hukuki hizmetleri bir arada kapsıyor ve sağlıyor. Bu alanda Çukur & Partners avukatlık büromuzdaki hizmet çerçevemiz, şirketlerin, ESG kavramını oluşturan, çevre ve sürdürülebilirlik, sosyal politikalar ve insan kaynakları, iş etiği ve kurumsal yönetim alanları içerisine giren tüm konulardaki hukuki uyum hizmetlerini tek çatı altında karşılamalarını sağlıyor.

Yeşil ve sürdürülebilir finans ve bu temeldeki yatırımlar, kurumsal yönetim, kriz yönetimi, kurumsal sosyal sorumluluk, kurumsal vatandaşlık, sürdürülebilirlik, iklim değişikliği, çeşitlilik ve kapsayıcılık, paydaşların katılımı, istihdam ve çalışma, insan hakları, raporlama ve açıklamalar, rüşvetle mücadele, yolsuzlukla mücadele gibi ESG ile bağlantılı tüm konularda, Çukur & Partners hukuk bürosu şirketlere ve iş dünyasına bütüncül bir yaklaşımla deneyim ve uzmanlığını sunuyor.

Çukur & Partners’ın ESG ve kurumsal finans avukatları, şirketlere, yatırımcılara ve finans kuruluşlarına, birleşme ve satın alma, kurumsal finans ve sermaye piyasası konusundaki ortaklık, yatırım ve finansman işlemlerinde ESG konusunda sıklıkla hukuki danışmanlık sağlıyorlar.

Çukur & Partners ESG ekibinin hukuki ihtilaf çözümleme alanında hizmet veren avukatları, ESG konuları ile bağlantılı her türlü hukuki uyuşmazlıklarda, dava ve tahkim süreçlerinde ve adli ve idari soruşturmalarda müvekkillerimizi, şirketleri ve iş adamlarını başarıyla temsil ediyorlar.

 • ESG Politikaları
 • ESG Yönetişimi
 • Çevre Hukuku
 • İklim değişikliği
 • Emisyonlar ve Karbon Ayak İzi
 • Biyo Çeşitlilik
 • Doğal kaynak Yönetimi
 • Tedarik zinciri yönetimi
 • Sürdürülebilir ve Yeşil Finans
 • Etki Temelli Yatırımlar
 • Çalışma Düzenlemeleri ve İnsan Kaynakları
 • İstihdam ve İşgücü
 • Endüstri İlişkileri
 • İşçi ve İş Sağlığı ve Güvenliği
 • İnsan Hakları
 • Modern Kölelik
 • İnsan Kaçakçılığı ve Çocuk İşçiliği
 • Eşitlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık
 • Kişisel Verilerin Korunması ve Siber Güvenlik
 • Paydaş ve Toplum Katılımı
 • Müşteri ilişkileri
 • Tüketici ve Ürün Sorumluluğu
 • Yatırımcı ve Paydaş İlişkileri
 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk
 • Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele
 • Kara Para Aklamanın Önlenmesi
 • İş ahlakı ve Etik
 • Raporlama ve Açıklamalar
 • Risk yönetimi
 • Kriz yönetimi
 • İtibar yönetimi
 • Yasal Mevzuata Uyum
 • İç Kontroller ve Denetim
 • Hukuki Durum Tespiti (Due Diligence)
 • Eğitimler
 • Yöneticilerin ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Sorumlulukları
 • Adli ve İdari Soruşturmalar ve İncelemeler
 • Hukuki İhtilafların Çözümlenmesi