Özel Hukuki Hizmet Programlarımız

Yalı Çapkını

Adını İzmir’den alan Yalı Çapkını (Halcyon smyrnensis), çoklukla Doğu Akdeniz Bölgesi’nde gözlemlenir. Yaşam alanları olan sulak alanların tahrip edilmesi nesilleri için en büyük tehdittir. 

Birleşme & Satın Alma (M&A), Ortaklık ve Kurumsal Finans İşlemlerine Hukuki Hazırlık ve Bu Süreçlerin Hukuki Yönetimi Hizmet Programı

Çukur & Partners avukatlık bürosu, 15 yılı aşan süredir birleşme ve satın alma (M&A), ortaklık ve kurumsal finans işlemlerinde hem satıcı taraftaki şirketleri ve hissedarları, hem de alıcı/yatırımcı tarafta yer alan şirketleri ve yatırımcıları başarıyla temsil etmektedir.

Bu alandaki deneyimimiz hem stratejik satın alma ve yatırım süreçlerini, hem de (private equity ve venture capital fonlarının yatırımlarında olduğu gibi) finansal yatırımcı işlemlerini kapsamaktadır.

Birleşme ve satın alma işlemlerinde, gerek hisse satışına, gerekse de işletme ve varlık satışına dayalı iş modellerinde, pek çok işlemde hukuki danışmanlık desteği sağlamış bulunmaktayız.

Çukur & Partners hukuk firmasının M&A işlemlerindeki özel uzmanlığı orta ölçekli işlemler konusunda yoğunlaşmış bulunmaktadır.

Birleşme ve devralma işlemlerinde satıcı (veya yatırım ve ortak alan) taraftaki şirket ve hissedarlara hukuki danışmanlık hizmetlerimiz, bu sürece hukuki hazırlık aşamasından, işlemin her safhasındaki hukuki danışmanlık hizmetlerine ve ortaklık ve satış sonrası süreçlere dek uzanan, 360 derece bir hukuk hizmetini içermektedir.

Bu konuda şirketlere ve hissedarlara vermiş olduğumuz hizmetler, satıcı tarafta, genellikle bu satış/yatırım ve ortak alma süreçlerine hazırlık aşaması ile başlamaktadır.  Daha önce bu tür bir süreç yaşamamış şirketler ve bunların yönetici ve hissedarları için, bu tamamen yeni, alışılmadık ve kendine özgü bir durumdur. Bu şirket ve kişiler, bu tür işlemlerin yol haritasına, sürecin aşamalarına, bunlarda kullanılan sözleşmelere ve hukuki dokümantasyona, bunlar içerisinde yer alan hukuki terim ve düzenlemelere, bu tür bir müzakere sürecinin dinamiklerine büyük ölçüde yabancı konumda bulunabilmektedirler.

Bu nedenle, dâhil olduğumuz M&A işlemlerinde, satıcı/yatırım ve ortak alan tarafı temsil ettiğimiz süreçlerde, şirketin, şirket yöneticilerinin ve hissedarların, hem kurumsal hem kişisel tarafta, bu yeni duruma ve yoğun sürece hazırlanmaları, böyle bir işlemin başarıyla tamamlanabilmesi için hassas bir değer taşımaktadır. Bu hazırlık sürecinde Çukur & Partners avukatları, uzun yıllara ve sayısız işleme dayanan deneyimleriyle, satıcı tarafın işleme her anlamda hazırlanması noktasında ciddi bir katkı sağlamaktadır.

Ayrıca birçok işlemde, M&A süreci öncesinde, şirketlerin çeşitli yönlerden kurumsal bir yeniden yapılandırma ve re-organizasyona tabi tutulması ihtiyacı ortaya çıkabilmektedir. Bu noktada da Çukur & Partners hukuk bürosu, diğer danışmanlar ile birlikte yürütülen bir takım çalışmasıyla, şirketin bu yapısal dönüşümüne hukuki destek sunarak, birleşme ve devralma sürecine geçişe imkân yaratmaktadır.

Satıcı/yatırım ve ortak alan tarafı temsil ettiğimiz M&A işlemlerinde, klasik bir hukuki danışmanın ötesinde, şirket yöneticilerinin ve hissedarlarının sürecin her aşamasında kendilerini hukuk güvenliği içerisinde hissedecekleri, masaya gelen hususları tam olarak anlayıp değerlendirebilecekleri ve haklarını gerektiği şekilde savunabilecekleri bir süreç ve müzakere yönetimi desteğini de sağlamak, Çukur & Partners avukatlık bürosunun bu işlemlerdeki rollerinden ve önceliklerinden biridir.

Benzer şekilde, ister bir finansal yatırımcı veya fon, isterse bir stratejik yatırımcı olsun, birleşme ve devralma işlemlerindeki satın alan/alıcı/yatırımcı tarafı için de bu süreçlerde hukuki danışmanlık hizmetleri sunabilmekteyiz. Danışmanlık yaptığımız bu alıcı/yatırımcı şirket ve fonların önemli bir bölümü uluslararası sermayeli kuruluşlardır.

Alıcı/yatırımcı taraf danışmanlığı sürecinde de, bu işlemlerde uzman bir avukatın sağlayacağı hukuki konforu sunmanın ötesinde, satıcı taraf ve işlemin tüm diğer paydaşları ile yapıcı bir iletişim içerisinde, bu süreçlerde değerli bir kolaylaştırıcı rolü üstlenmekteyiz.

Birleşme ve satın alma (M&A) işlemlerinin, tüm tarafları, kısa ve uzun vadede mutlu edecek şekilde başarıyla tamamlanmasının yanı sıra, oluşturulan hukuki yapıların her anlamda işleyebilir olması, şirketin ve tüm tarafların ilerideki çıkarlarını güvence altına alması ve şirketin iş planının başarıyla yürütülmesine imkân vermesi de bu işlemlerdeki hizmetlerimizde daima önem verdiğimiz bir husustur.

Sektör bilgisi ve deneyimi, birleşme ve devralma işlemlerinde kritik bir değere sahiptir. Bu yönüyle Çukur & Partners’ın çeşitli sektörlerde uzun yıllardır hizmet veren avukat ekibi, bu işlemlerin hukuki yönetimi konusunda sürece değerli katkılar sağlayabilmektedir.

Çukur & Partners avukatları, birleşme ve devralma (M&A) sürecinin ilk adımından kapanışına ve hatta satın alma sonrası hukuki hizmetlere kadar uzanan en geniş çerçevede, aşağıdaki hizmetleri sunmaktadırlar:

– Şirketin, yöneticilerinin ve hissedarlarının M&A sürecine hazırlanması,

– Şirkette, ortaklık ve yatırım için uygun hukuki altyapının oluşturulması ve geliştirilmesi, yeniden yapılandırma ve re-organizasyon işleri,

– Şirket ana sözleşmesinin, (varsa) ortaklar anlaşmalarının, iç yönergelerinin, diğer kurumsal dokümanlarının, hisse ve ticari defterlerinin sürece hazır hale getirilmesi,

– Finansal danışman, bağımsız denetim ve diğer proje paydaş ve danışmanları ile yapılacak anlaşmalar,

– Gizlilik (NDA) ve münhasırlık anlaşmaları,

– Ortaklık/Yatırım/Finansman Ön Anlaşması (Termsheet/MOU),

– Hukuki Bilgi (veri) Odalarının (Dataroom) Oluşturulması,

– Hukuki durum tespiti (Due Diligence); gerektiğinde satıcı taraf için de (vendor) hukuki due diligence raporunun hazırlanması,

– Hisse veya varlık satış, satın alma ve ortaklık sözleşmeleri,

– Hissedarlar (ortaklar) Anlaşmaları,

– Teminat sözleşmeleri gibi işlemin tamamlayıcı anlaşmaları,

– Şirket ana sözleşme, iç yönerge ve diğer kurumsal dokümanlarının ve hisselerinin yeni yapıya uyarlanması, genel kurul, yönetim kurulu ve ticaret sicil işlemleri,

– Hisse devri, ödeme ve emanet (escrow) hesapların oluşturulması,

– Gerektiğinde, uluslararası yapıların oluşturulması,

– Birden çok yatırımcı veya yeni ortak bulunduğu hallerde, yatırımcılar veya yeni ortaklar arası sözleşmeler,

– Gerekmesi halinde rekabet kurumu birleşme & devralma izinleri,

– Halka açık şirketlerde çağrı yükümlülüğü ve sermaye piyasası hukukundan kaynaklanan diğer özel durumlara hukuki uyum

– Sürecin gerektirdiği her türlü toplantı, görüşme ve müzakere ve sair hukuki işlemler.

Tüm birleşme ve devralma işlemlerinde, Çukur & Partners proje ekibi, (en az 20 yıl deneyimli) bir kıdemli partner avukat liderliğinde, bir başka (en az 10 yıl deneyimli) partner avukatın koordinasyonunda ve gereken çeşitlilik ve sayıdaki avukatlardan oluşan geniş bir ekip ile hizmet sunmaktadır. İki partner ve kıdemli avukat, projenin her aşamasındaki tüm çalışmalarda, görüşmelerde, müzakerelerde ve işlemlerde bizzat yer almaktadırlar.

Çukur & Partners’ın M&A avukatlarının yanı sıra, şirketler hukuku, ticaret hukuku, insan kaynakları ve iş hukuku, yasal mevzuata uyum ve teknoloji ve bilişim hukuku gibi, işlemin çeşitli yönleri ile bağlantılı konularda uzman Çukur & Partners avukatları da işlem takımında yer almakta ve kendi çalışma alanları ile ilgili konularda hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadırlar.

Birleşme ve devralma işlemleri, aynı zamanda rekabet hukukunun da denetimi altında bulunmaktadır ve belirli nitelikteki işlemlerde rekabet kurumu izinleri gerekebilmektedir. Çukur & Partners hukuk bürosu rekabet hukuku avukatları, bu noktada taraflara ve şirketlere gerekli rekabet hukuku desteğini sağlamakta ve onları rekabet kurumu nezdinde temsil edebilmektedir.

Çukur & Partners’ın birleşme ve satın alma (M&A) işlemlerindeki hukuk hizmetinin kalitesi bağımsız uluslararası kuruluşlar tarafından onaylanmakta ve tavsiye edilmektedir.

Hukuki danışmanlık hizmeti sunduğumuz birleşme ve satın alma (M&A) işlemlerinin başarıyla tamamlanma oranının yüksekliği bizi gururlandırmaktadır.

Bu noktadaki özgüvenimizin bir yansıması olarak, bu tür hizmetlerimizde, işlemin aşamalarını ve başarıyla tamamlanmasını da dikkate alacak şekilde erişilebilir, esnek ve kademeli ücret modelleri uygulamaktayız.