Çalışma Alanlarımız

Yabani At

Türkiye’de artık nadiren karşılaşılan Yabani atlar (Equus Ferus Caballus), orta Anadolu ve iç Ege bölgelerinde bulunurlar.

Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku ve ticaret hayatı içerisindeki hukuki ilişkiler Çukur & Partners Avukatlık Bürosundaki temel çalışma alanlarımızdan birisi.

Hizmet verdiğimiz şirketlere her tür ticari sözleşmelerinin hazırlanması, müzakeresi ve sona erdirilmesi süreçlerinde, tedarik zincirlerinin ve dağıtım ve satış kanallarının hukuki yapılandırılmasında, ticaret hukukunu ve uluslararası ticareti ilgilendiren yasal düzenlemelere hukuki uyum konusunda, deniz ticareti ve taşıma hukuku konusunda ve tüketici hukuku alanında hizmet veriyoruz.

Çukur & Partners’ın ticaret hukuku avukatları, bu alandaki deneyimlerinden yola çıkarak, şirketlere, güvenli ticari iş modelleri geliştirmeleri, stratejik ticari ilişkilerini güçlendirmeleri, kompleks yasal düzenlemelerden kaynaklanan hukuki riskleri yönetmeleri ve işlerinde her gün karşılaştıkları yasal meseleleri çözmeleri için yardımcı oluyorlar.

Ticari sözleşmeler işimizin önemli bir parçası. Ticari sözleşmelerle ilgili çalışan Çukur & Partners avukatları, hizmet verdiğimiz şirketleri amaçlarına taşıyan, çözüm odaklı, pragmatik, net ve adil ticari sözleşmeler hazırlamayı, bunları kazanımları artıracak şekilde müzakere etmeyi ve gerektiğinde yasal hakları koruyarak fesih edebilmeyi hedefliyorlar.

Günümüzde uluslararası ticaret, birçok yerel organ ve uluslararası kuruluş tarafından oldukça geniş ölçekte düzenlenmiş konumda. Çukur & Partners hukuk firması, uluslararası ticaret hukukuna ilişkin çalışmalarında, küresel, bölgesel ve ikili ticaret düzenlemelerine, uluslararası ve ulusal ticaret politikaları ile, ithalat, ihracat, gümrük ve kambiyo mevzuatına yasal uyum sağlamaya, uluslararası ticaret sınırlamalarına çözüm bulmaya ve anti-damping, yaptırımlar ve benzeri uluslararası ticaret soruşturmaları konusunda şirketlere destek vermeye odaklanmaktadır. Bu konuda şirketlerin ve iş insanların hukuk güvenliği içerisinde işlerini geliştirmeleri için çalışıyoruz. İşlerini yeni uluslararası pazarlara taşımak isteyen ve yurtdışında yatırım yapmak isteyen şirketler için de özel bir hukuki hizmet programı oluşturduk.

Ayrıca, uluslararası ticaret hukuku avukatlarımız, bu alanda hizmet üretirken, Türkiye ile bağlantılı olan Avrupa Birliği düzenlemeleri ve uygulamaları konusundaki deneyimlerini de işe yansıtıyorlar.

Günümüzde şirketler ticari faaliyetlerinin önemli bir bölümünü online ve elektronik ticaret yoluyla ve dijital pazar yerleri kanalıyla yürütüyorlar. Dolayısıyla ticaret hukuku alanındaki hukuki ihtiyaçların çerçevesi son yıllarda e-ticareti ve dijital ve online pazar yerlerini de kapsayacak şekilde genişledi. Biz de Çukur & Partners hukuk firmasında, bu gelişmeleri yakından takip eden bir hukuk bürosu olarak, şirketlere e-ticaret süreçlerine yönelik kapsamlı bir hukuki danışmanlık hizmeti sağladığımız gibi, elektronik ticaret ve dijital pazar yerleri ile ilgili özel bir hukuki hizmet programını da şirketlerin hizmetine sunuyoruz.

Ticaret hukuku hizmetlerimizde, sektörel düzenlemelerin çeşitliliğinin ve öneminin farkındayız. Bu nedenle, bu alanda hizmet verirken bu sektörel farklılıkları ve özellik arz eden durumları her zaman dikkate alıyoruz.

Hizmet verdiğimiz sektörlerin önemli bölümü, piyasaya tüketicileri ilgilendiren ürün ve hizmetler sunuyorlar. Ürün ve hizmet sağlayıcılara yönelik tüketicinin korunması düzenlemeleri, Çukur & Partners’ın yıllardır temel çalışma alanlarından biridir. Çukur & Partners hukuk bürosunun tüketici hukuku avukatları, hizmet verdiğimiz şirketlere, tüketici hukuku, tüketici mevzuatına yasal uyum, tüketici hukuku soruşturmaları, ürün ve hizmetten doğan sorumluluk konularında hukuki danışmanlık ve ihtilaf çözümleme hizmetleri sunuyorlar.

Çukur & Partners’ın ticaret hukuku ve uluslararası ticaret avukatları, müvekkillerimizi ticari ilişkilerden, ticari sözleşmelerden ve ulusal ve uluslararası ticaret düzenlemelerinden kaynaklanan hukuki ihtilaflarda, dava ve tahkim süreçlerinde sık sık temsil etmektedirler.

Çukur & Partners Hukuk Bürosu’nun uzman avukatlardan oluşan taşımacılık, denizcilik ve deniz ticareti hukuku ekibi, genel çerçevedeki taşımacılık ve lojistik hukuku hizmetlerimize ek olarak, şirketlere ve deniz ticareti işinin tüm bağlantılı unsur ve sektörlerine, denizcilik, deniz ticareti ve sigorta hukuku alanında hukuk çözümleri ve avukatlık hizmetleri sunmaktadır.

 • Ticari Sözleşmeler
 • Satış ve Satın Alma Sözleşmeleri
 • Uluslararası Ticaret
 • Acentelik, Bayilik, Tek Satıcılık ve Distribütörlük
 • Franchising
 • Tedarik Zinciri
 • Satış ve Dağıtım Kanalları
 • Elektronik Ticaret ve Dijital Pazar Yerleri
 • Kamu Alımları ve İhaleleri
 • Haksız Rekabetin Önlenmesi
 • Dış Ticaret Düzenlemeleri ve Kambiyo
 • Gümrük Düzenlemeleri ve işlemleri
 • Uluslararası Yaptırımlar ve Dış Ticaret Kısıtlamaları
 • İthalat ve İhracat Düzenlemelerine Hukuki Uyum
 • Uluslararası Ticaret Politikası Düzenlemelerine Uyum
 • Pazara Erişim ve Giriş Sınırlamaları
 • Kambiyo ve Kur Düzenlemeleri
 • Anti-Damping
 • Tüketici Hukuku
 • Ürün Sorumluluğu
 • Ambalaj ve Etiketleme Düzenlemeleri
 • Reklam ve promosyon Düzenlemeleri
 • Lojistik, Taşıma ve Deniz Ticareti Hukuku
 • Sigorta ve Reasürans

Ödüller

FINANCE MONTHLY FINTECH  ÖDÜLLERİ- 2018- Türkiye’de Yılın Sigorta ve Reasürans Hukuk Bürosu

CONTINENT ÖDÜLLERİ- 2013– Türkiye’de Yılın Uluslararası Ticaret Hukuk Bürosu

ACQ GLOBAL ÖDÜLLERİ 2011- Türkiye’de Yılın Uluslararası Ticaret ve Gümrük Hukuku Bürosu

CORPORATE INTL GLOBAL ÖDÜLLERİ- 2012- Türkiye’de Yılın Sigorta ve Reasürans Hukuk Bürosu