Anadolu Orkidesi

Anadolu Orkidesi (Orchis Anatolia), Türkiye’de yaşayan 160 kadar orkide türünden bir çiçektir. Yumrularının gıda endüstrisinde kullanımı nedeniyle hızla tükenmektedir.

Gizlilik Politikası

Web sitemiz veya eposta adreslerimiz üzerinden kurulan iletişim, elektronik iletişim listemize kayıt süreci ve işe alım faaliyetlerimizin bir parçası olarak sizi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlayabilecek kişisel verileri (birlikte “kişisel bilgiler”) topluyor, işliyor ve saklıyoruz. Kişisel bilgilerinizi, bu amaçlarla işlememiz gerekebilir.

 “İşleme” terimi, bilgilerin toplanması, işlenmesi, depolanması, paylaşılması, erişilmesi, kullanılması, aktarılması ve imha edilmesi dâhil olmak üzere, kişisel bilgilerinizi içeren tüm faaliyetleri kapsar.

Genel olarak, kişisel bilgilerinizi doğrudan sizden, hukuk firmamıza doğrudan başvurarak veya bizimle web sitemiz üzerinden bağlantı kurarak kişisel bilgilerinizi verdiğiniz veya bizimle veya işe alım ajansları gibi üçüncü şahıslarla olan etkileşimleriniz yoluyla sizin hakkınızda öğrendiğimiz bilgileri topluyoruz. Sizinle ilgili kişisel bilgileri, kamuya açık hale getirdiğiniz diğer kaynaklardan da toplayabiliriz. .

Kişisel bilgileri sizin izninize dayanarak işlediğimiz durumlarda, işleme için başka hiçbir yasal dayanağın bulunmadığı herhangi bir zamanda bu izni, bize bu konuda bilgi vererek, geri çekme hakkına sahipsiniz.

Başvurunuzun yönetiminde veya mevzuatın gereklilikleri için kişisel bilgilerinizi işlemek için hukuk firmamızın meşru çıkarlarına dayanabiliriz.

İşleme yasal, orantılı olacak ve yargı alanımızdaki geçerli gizlilik yasalarının ilkelerine her zaman uygun olacaktır. Herhangi bir şekilde kişisel bilgileriniz bizimle iletişiminiz devam ettiği sürece saklanacak ve daha sonra ilgili mevzuata uygun olarak imha edilecektir.

Değerlendirme yapmak veya bağlantılı bir hizmet ile ilgili olarak gerekliyse kişisel bilgilerinizi paylaşmamız gerekebilecektir. Paylaşım, tarafımızla etkileşimde olduğunuz süreçle ve bunun yerine getirmesi için gerekenlerle sınırlı olacaktır.

Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme hakkına sahipsiniz; sizinle ilgili kişisel veriler işlenmişse bilgi talep etme; işleme amacına ve bu tür verilerin buna göre işlenip işlenmediğine ilişkin bilgi elde etmek; kişisel verilerin aktarıldığı ülke içinde veya dışında üçüncü kişileri bilme; herhangi bir eksik veya yanlış kişisel veri işleminin düzeltilmesini istemek; kişisel verilerin hukuk çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme; Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi anlamında yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi sonucunda aleyhinize olabilecek her türlü sonuca itiraz etmek ve kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi neticesinde uğranılan zararların tazmini talep etmek hakkına sahip bulunmaktasınız.

Bu bildirim veya genel olarak kişisel bilgileriniz hakkında herhangi bir sorunuz varsa veya kişisel bilgilerinizin işlenmesine ilişkin şikayet ve / veya itirazlarınız varsa, lütfen info@cukurpartners.com adresinden bizimle iletişime geçin.