Çalışma Alanlarımız

Kelaynak

Kelaynak (Greonticus eremita) nesli tükenmek üzere olan ve koruma altına alınan bir kuş türüdür. Türkiye’de güneydoğu Anadolu bölgesinde nadiren bulunur.

Rekabet Hukuku ve Avrupa Birliği Hukuku

Rekabet düzenlemelerine hukuki uyum, dünya çapındaki ve Türkiye’deki şirketler için giderek artan bir önem ve öncelik taşımaktadır. Rekabet hukuku düzenleyici kurumları, tekelleşmelere, kartellere, diğer rekabet ihlallerine yönelik her gün yeni uygulamalar ve tedbirler ile müdahale etmeye çalışıyor ve şirket birleşme ve devralma kontrol kurallarını sıkı bir şekilde uyguluyorlar.

Çukur & Partners hukuk firmasının rekabet ve anti-tröst hukuku avukatları, rekabet hukukunun tüm alanlarında, çeşitli sektörlerdeki şirketlere ve iş dünyasına hukuki danışmanlık yapmaktadır.

Çukur & Partners’ın anti-tröst ve rekabet hukuku avukatları, uluslararası şirketlerin ve müvekkillerimizin Türkiye’deki rekabet hukuku kurallarını anlamalarına ve bunlara uymalarına yardımcı olmak için onlarla yakın işbirliği içinde çalışmaktadırlar. Bu çalışmalarımız, şirketlere sürekli olarak rekabet hukuku düzenlemelerine hukuki uyum konusunda rehberlik etmeyi, bu konuda şirketlere özel rekabet hukuku uyum politikalarını tasarlamayı ve uygulamayı, bu alanda eğitimler sunmayı ve gerektiğinde şirket-içi denetimler yapmayı da kapsamaktadır.

Çukur & Partners hukuk bürosunun rekabet hukuku alanındaki bu önleyici uygulamaları erken bir aşamada alındığında ve etkin şekilde hayata geçirildiğinde, müvekkillerimizin işlerini riske atabilecek rekabet ihlallerinden kaçınmalarına yardımcı olmamızı sağlar.

Çukur & Partners rekabet avukatları, rollerinin, sadece yasal düzenlemeleri bilmekten çok daha fazlasını içerdiğinin farkındadırlar. Bunun da ötesinde, bizim rolümüz, şirketlerin ve iş dünyasının, rekabet düzenlemelerinin kendileri için ne anlama geldiğini pratik anlamda anlamalarına yardımcı olmaktır.

Rekabet hukuku avukatlarımız, Türk Rekabet Kurumu uzmanlarıyla sık sık iletişim kurar; Kurumun işlemlerini, soruşturmalarını ve kararlarını yakından takip eder; müvekkillerimizin rekabet hukuku ile ilgili işlem ve izin süreçlerini Kurum nezdinde yürütürler.

Birleşme ve devralmalar, özel sermaye (private equity) fonu ve ortak girişim (joint venture) gibi kurumsal finans işlemleri açısından, Çukur & Partners’ın rekabet hukuku ekibi, bu kurumsal işlemler ile ilgili olarak birleşme ve devralma kontrolü izinleri konusunda görev üstlenmektedir.

Rekabet ve anti-tröst hukuku çalışmaları çerçevesinde, Çukur & Partners avukatlık bürosunun rekabet avukatları, müvekkillerimizi Türk Rekabet Kurumu’nun ön soruşturma ve soruşturma süreçlerinde, Türk rekabet mevzuatına bağlı adli dava ve ihtilaf çözüm prosedürlerinde temsil etmektedirler.

Çukur & Partners, Avrupa Birliği hukuku alanında deneyimli Türk hukuk bürolarından biridir.

Avrupa Birliği’ne tam üyelik adayı olan ve AB ile başta gümrük birliği olmak üzere çok boyutlu hukuki ilişkiler içerisinde bulunan Türkiye’de, Avrupa Birliği hukuku düzenlemelerinin birçoğu uygulama ve etki alanı bulmaktadır. Bu organik bağlantıya ek olarak, AB, Türkiye’nin en büyük uluslararası ticaret ortağıdır ve bu iş ortaklığı, Türk şirketleri ve Türkiye’de iş yapan uluslararası şirketler için çeşitli hukuki uyum meseleleri yaratmaktadır.

Çukur & Partners hukuk firmasının Avrupa Birliği hukuku alanında tecrübeli avukatları, müvekkillerimizin hukuki uyum ve AB mevzuatına ilişkin konularının çözümlenmesi işlerinin yanı sıra, iş hayatını ilgilendiren tüm alanlarında ve sektörlerde AB tarafından yürütülen soruşturmalarda ve bu konudaki davalarda şirketlere hukuki danışmanlık yapmaktadır.

 • Rekabet Mevzuatına Uyum
 • Rekabet Kurumu İzin ve İşlemleri
 • Rekabet Kurumu Ön Soruşturma ve Soruşturma İşlemleri
 • Tekelleşmenin ve Kartellerin Önlenmesi (Anti-Tröst)
 • Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması
 • Birleşme ve Satın Alma ve Ortak Girişim İşlemlerinde Rekabet Kurumu Denetimi ve İzinleri
 • Dikey ve Yatay Anlaşmalar
 • Menfi Tespit ve Muafiyet İşlemleri
 • Sektörel Rekabet Düzenlemeleri ve İşlemleri
 • Avrupa Birliği Hukuku ve Düzenlemelerine Uyum
 • Türkiye ve AB Gümrük Birliği
 • Avrupa Birliği Soruşturmaları
 • Devlet Yardımları
 • Anti-Damping Soruşturmaları
 • Uluslararası Ticaret Düzenlemeleri