Çalışma Alanlarımız

Kurt

Kurt (Canis lupus), Türkiye’nin tüm bölgelerinde yaygın olarak bulunur. Yasa dışı avlanma nedeniyle nesli tehdit altındadır.

Şirketler Hukuku, Birleşme ve Satın Almalar

Çukur & Partners Hukuk Firmasında, şirketler hukuku en önemli çalışma alanlarımızdan birisi. Sadece şirketlere ve iş insanlarına hizmet verdiğimiz için, mesaimizin kayda değer bir bölümünü şirketlerle ve onların şirketler hukukundan kaynaklanan hukuki konuları ile geçiriyoruz.

İş hayatının ve kurumsal yaşam döngüsünün her aşamasında, hizmet verdiğimiz şirketlerin yanındayız. Çukur & Partners Avukatlık Bürosu’nda, şirketler hukuku avukatlarımız şirketlere, şirket ortaklarına, şirketlerin yönetim ekiplerine ve yatırımcılara şirketler hukuku meselelerinde danışmanlık yapıyorlar.

Çukur & Partners Hukuk Bürosu’nda sunduğumuz şirketler hukuku hizmetleri, şirketlere bu konudaki en geniş çeşitlilikteki hukuk hizmetlerini bir arada sağlıyor. Bu çerçevede şirketler hukuku hizmetlerimiz, kurumsal yönetim ilke ve süreçleri, şirketin ana sözleşmesi, iç yönergeleri, komiteleri, hissedarları, hisseleri, sermayesi, karları, ticari defterleri, genel kurul ve yönetim kurulu işlemleri ve heR türlü ticaret sicili işlemleri ile ilgili tüm süreç ve işlemleri kapsıyor.

Birleşme, bölünme, nevi değişikliği, iştirakler, şubeler, irtibat büroları ve diğer her türlü kurumsal yeniden yapılandırma işlemlerinde hukuki çözümlerle şirketlerin yanındayız.

Bu süreçlerin zaman zaman ne kadar karmaşık olabildiğini, şirketlerin gelişim süreçlerinde ne tür engeller çıkarabildiklerini, yerel ve bölgesel uygulamalar ve yasal mevzuatın yorumu noktasında ne kadar fark olabildiğini yakından biliyoruz. Şirketler hukuku avukatlarımız, uygulamaya dönük bilgi ve deneyimlerini aktararak, hizmet verdiğimiz şirketlerin işini kolaylaştırmak için çalışıyorlar.

Çukur & Partners Avukatlık Bürosu’nun hizmet verdiği şirketler arasında pek çok halka açık şirket de bulunuyor. Bunların halka arz süreçlerinin birçoğunda da hukuki danışmanlık hizmetini bizim sunmuş olmamızdan gurur duyuyoruz. Bu bakımdan, halka açık şirketlere özel, hisse ve hissedar işlemleri ve sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan ek kurumsal yönetim yükümlülükleri konusunda da deneyim sahibiyiz.

Şirket sahiplerine, yönetim organlarına, yöneticilerine ve ortaklarına günümüzün yoğun şekilde düzenlenmiş şirketler hukuku ortamında, kurumsal yönetim ve şirketler hukuku konusundaki kapsamlı hukuki düzenlemelere ve mevzuata uyum konusunda, bu alanda çalışan deneyimli avukat ekibimizle destek oluyoruz. Şirketlerin başarı yolculuklarına hukuk güvenliği altında devam etmelerini sağlamak için hizmet veriyoruz.

Çukur & Partners Hukuk Firması, şirket ve işletme birleşme ve satın alma (M&A), devralma, ortak girişim (joint venture), özel sermaye (private equity) fonu, risk sermayesi (venture capital) fonu, mezzanine finansmanı fonu ve yatırım işlemleri konusunda şirketlere 15 yılı aşan bir süredir hizmet vermektedir. Bu konularda çok sayıda işlemi başarıyla tamamlamış konumdayız. Bu işlemlerin çok büyük bölümü, uluslararası ortaklık, satın alma ve yatırım mahiyetindedir.

Şirketler hukuku avukatlarımız ve M&A ekibimiz her türlü kurumsal finans işlemlerinde, alıcı veya satıcı tarafta, yatırım yapan ya da yatırım alanlara, işlemin her aşamasında etkin ve yakın bir işbirliği ve iletişim içerisinde hizmet vermektedir. Kıvançla söylemek isteriz ki, danışmanlık ettiğimiz birleşme ve devralma, private equity ve venture capital fonu işlemlerinde, işlemin tamamlanma ve başarıyla sonuçlanma oranımız yüksektir.

Geçmiş 15 yıl içerisinde, kurumsal finans, birleşme ve satın alma ve fon yatırımı işlemlerinde özellikle yatırım almak, uluslararası ortaklık yaparak yeni finans kaynaklarına, teknolojik imkânlara ve yeni pazarlara ulaşmak isteyen şirketleri, bu süreçlere hukuki olarak hazırlama ve sonrasındaki yatırım ve M&A sürecini hukuki olarak yönetme noktasında bir uzmanlık sahibi olduk. Bu hizmetlerimizle ilgili olarak özel bir birleşme ve satın alma hukuki hizmet programı geliştirdik.

Benzer şekilde, halka açılma niyetinde olan şirketler için de, hem bu sürece hukuken hazırlanma hem de işlemin gerçekleşmesi aşamalarında hukuki danışmanlık hizmeti sunuyoruz ve bu hizmetlerimiz için de özel bir hukuki hizmet programımız var.

Bu deneyim ve uzmanlığımız, özellikle daha önce böyle bir tecrübe yaşamamış şirketlerde, hızla büyüyen şirketlerde ve geleneksel olarak bu tür işlemlerin şartları ve hukuki yapısı konusunda henüz yabancı olan şirketlerde, işlemlerin gerçekleşmesi yönünde büyük bir katkı sağlamaktadır. Bu nedenle birçok kurumsal finans ve yatırım kurumu, bu projelerde Çukur & Partners hukuk firmasını ve şirketler hukuku avukatlarını tavsiye etmektedirler.

Bu çerçevede, işini ve şirketini büyütmek için uzun vadeli alternatif finans kaynaklarına ulaşmak, Türkiye’deki veya uluslararası fonlardan fon yatırımları almak veya uluslararası şirketler ile stratejik ya da organik ortaklıklar yaparak yeni avantajlar elde etmek, onlara kısmi veya tamamen hisse satmak veyahut onlardan hisse almak isteyen şirketler için Çukur & Partners şirketler hukuku avukatları, bu alandaki hizmetleriyle, çok uygun bir takım arkadaşı konumundadır.

Benzer şekilde işini ve şirketini, satın alma ve ortaklıklar ile uluslararası platforma taşımak, Türkiye dışında yatırım yapmak, şirket kurmak veya almak isteyen Türk şirketleri için de şirketler hukuku avukatlarımız uzun yıllardır rehberlik ediyorlar. Uluslararası pazarlara açılmak, yurtdışında yatırım yapmak isteyen şirketlere özel bir hukuki hizmet programımız ile destek sağlıyoruz.

Çukur & Partners Hukuk Bürosu’ndaki şirketler hukuku ve kurumsal yönetim hizmetlerimizde ve birleşme ve devralma (M&A), fon yatırımı ve kurumsal finans işlemlerimizde sektörel uzmanlığımızı da işin içerisine mutlaka katıyoruz. Deneyimli olduğumuz sektörlerdeki süreç ve işlemlerde bunun fayda ve değer yarattığına inanıyoruz.

Şirketlerin, büyüme ve başarı yolculuklarında, ortak girişimler (joint venture), stratejik işbirlikleri, iş ortaklıkları ve hisse takası (swap) modelindeki kurumsal işbirlikleri konusunda da Çukur & Partners şirket avukatları deneyim sahibidirler.

Çukur & Partners Hukuk Bürosu’nun şirketler hukuku avukatlarının bu alandaki çalışmaları, teknoloji, dijital, sağlık, perakende, tüketici ürünleri, gıda, finans ve hizmetler sektörlerindeki hızla büyüyen ve gelişmekte olan şirketler için de bir değer yaratıyor. Erken aşama finansmana erişim, başlangıç sermayesi, erken evre yatırımlar, melek yatırımcı işlemleri ve venture capital (girişim sermayesi) fonlarından yatırım alma süreçlerinde bu yeni nesil şirketlere hukuki danışmanlık yapıyoruz.

Birleşme ve devralma, fon ve joint venture işlemlerinde ihtiyaç duyulabilen rekabet hukuku danışmanlığı ve Rekabet Kurumu’nun birleşme izin süreçlerinde de, Çukur Partners şirketler hukuku ve rekabet hukuku avukatları birlikte hizmet sunuyorlar.

Şirketler hukukundan kaynaklanan her türlü dava, tahkim ve hukuki ihtilaf süreçlerindeki avukatlık hizmetlerimizle, şirketlerin, şirket sahiplerinin, hissedarlarının ve yöneticilerinin yanındayız. Dava ve hukuki ihtilaf çözümleme alanında çalışan avukatlarımız, Türkiye’nin her yerindeki ve uluslararası alandaki şirketler hukuku dava ve ihtilaflarında müvekkillerini temsil etmek yetkinliğine sahip oldukları gibi, birleşme ve satın alma, ortak girişim, ortaklık veya fon işlemlerinden kaynaklanabilecek her türlü ihtilaflarda da bu hizmetleri sunmaktadırlar.

 • Şirketler Hukuku Danışmanlığı
 • Kurumsal Yönetim
 • Şirket Birleşme ve Satın Alma
 • Devralma
 • Ortaklıklar ve Ortak Girişimler (Joint Venture)
 • Özel Sermaye (Private Equity) Fonları ve Girişim Sermayesi (Venture Capital)
 • Melek Yatırım İşlemleri ve Büyüme ve Erken Dönem Finansmanı
 • Kurumsal Finans işlemleri
 • Uluslararası ve Yabancı sermaye Yatırımları
 • Hukuki Durum Tespiti
 • Şirket Hissedarları Arasındaki Anlaşmalar 
 • Hissedar Hakları
 • Hissedar İmtiyazları
 • Azınlık Hakları
 • İç Yönergeler
 • Genel Kurul ve Yönetim Kurulu İşlemleri
 • Şirket, Şube ve İrtibat Bürosu Kuruluş İşlemleri
 • Birleşme, Bölünme, Nevi Değişikliği İşlemleri
 • Tasfiye İşlemleri
 • Ticaret Sicil İşlemleri
 • Aile Şirketleri ve Gelişmekte Olan Şirketlerin Hukuki Kurumsallaşması
 • Aile Fonlarının ve Varlıklarının Hukuki Yönetimi
 • Aile Ofisleri ve Yatırımları
 • Uluslararası Yatırım ve Girişimler
 • Kurumsal ve Hukuki Yeniden Yapılandırma

Ödüller