Özel Hukuki Hizmet Programlarımız

Yalı Çapkını

Adını İzmir’den alan Yalı Çapkını (Halcyon smyrnensis), çoklukla Doğu Akdeniz Bölgesi’nde gözlemlenir. Yaşam alanları olan sulak alanların tahrip edilmesi nesilleri için en büyük tehdittir. 

Uluslararası Şirketlerin Kurumsal Politikalarının Türkiye’deki Şirketlerine Uyarlanması Hukuki Hizmet Programı

Türkiye’de şirketleri, ortaklıkları veya iştirakleri bulunan ya da Türkiye ile yoğun iş yapan uluslararası kuruluşlar ve şirketler, merkezi kurumsal politikalarının, kurumsal ve etik iş ilkelerinin ve yasal uyum belgelerinin Türkiye’deki şirketlerinde de uygulanmasını istiyorlar.

Rekabet mevzuatı, kişisel verilerin korunması ve gizlilik, siber güvenlik, rüşvetle ve yolsuzlukla mücadele, kara paranın aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi ile ilgili ulusal ve uluslararası düzenlemeler, sürdürülebilirlik ve çevre politikaları, çalışma şartları ve modern köleliğin önlenmesi gibi yüksek hassasiyet taşıyan hukuki konularda uluslararası şirketlerin tüm dünyadaki şirketlerinde ve faaliyetlerinde uyguladıkları kurumsal politikalar ve kurumsal ilkeler var.  Bu alanların hepsinde Türk yasal mevzuatında da kapsamlı özel düzenlemeler bulunmakta.

Bu uluslararası şirketler, dünyanın farklı bölgelerinde ve ülkelerinde iş yaparken, buradaki yöneticilerinin, çalışanlarının ve şirketlerinin de aynı kurumsal prensiplere ve uluslararası hukuki kurallara uygun şekilde faaliyet göstermesi konusuna ciddi bir önem ve öncelik veriyorlar. Ayrıca, bu alanlardaki ulusal düzenlemelere hukuki uyum konusunda da büyük özen gösteriyorlar.

Çukur & Partners hukuk firması, 20 yılı aşkın süredir, uluslararası şirketlerin bünyesindeki kendi yasal uyum ekipleri ve hukuk müşavirleri ile birlikte çalışarak, bu şirketlerin kurumsal politikalarının, kurumsal ve etik iş ilkelerinin ve uyum belgelerinin Türk hukukuna uyarlanması ve Türkiye’deki şirketlerinde de hayata geçirilmesi için hukuki danışmanlık hizmeti veriyor.

Bu belgelerin Türk hukuk sistemine ve mevzuatına uygun hale getirilmesinin ötesinde, Türkiye’deki şirketlerde etkin şekilde uygulamaya konulması, tüm etkinlik ve uygulamalara yansıtılması, buradaki yöneticilerin ve çalışanların bu hukuki konularda eğitilmesi ve gerektiğinde denetlenmeleri Çukur & Partners avukatlık bürosunun bu alandaki özel hizmet programının çerçevesini oluşturuyor. Gerektiği noktada özel nitelikteki iç denetim ve soruşturma süreçlerinde ve kriz yönetimi konusunda da her zaman uluslararası şirketlerin hizmetindeyiz.