Sektörlerimiz

Bukalemun

Bukalemun, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da ağaç ve çalılıklarda yaşar. Yaşam alanlarının yok edilmesi nedeniyle tehdit altındadır.

Start-Up’lar ve Büyüyen Şirketler

Teknoloji, dijital medya, bilişim, iletişim, sağlık, gıda, perakende, tüketici ürünleri, finans, enerji ve hizmet sektörlerinde iş ve yenilik yapan yeni nesil şirketlerin birlikte çalışmayı tercih ettikleri hukuk firmalarından biri olmaktan gurur duyuyoruz.

İster başlangıç seviyesinde veya erken aşamada olsun, ister hızla büyüyen ve gelişen bir şirket haline gelsin, iş hayatına renk, dinamizm ve enerji getiren bu şirketlere hayranlık duyuyor, onlardan ilham alıyoruz.

Yenilikçi, yaratıcı, cesur ve açık fikirli girişimcilerle çalışan, güvenilir bir hukuk danışmanı olmanın değerini biliyoruz. Misyonumuz, gelişmekte olan şirketleri ve girişimcileri, parlak ve başarılı geleceklerine yönelik rotalarını çizerlerken, hukuk hizmetleri ile desteklemektir. Hukuki deneyimimizi, yeni bir girişim başlatmanın getirdiği coşkusu ve heyecanı ile birleştiriyoruz.

Çukur & Partners hukuk bürosunda yeni kurulan ve hızlı büyüyen şirketlere hizmet veren avukatlar, yıllardır, kendileri de gelişmekte olan şirketlerin ekosisteminin bir çözüm ortağı ve ayrılmaz parçası olan, girişimciliği ve yenilikçiliği teşvik etme konusunda tutkulu bireylerdir.

Doğru ve pratik iş modelini oluşturmaktan, erken aşama işbirliği ve ortaklıklara, şirketlerin kuruluş ve kurumsal yapılanmasından, ticari sözleşmelere, fikirlerin, yeniliklerin ve fikri mülkiyet haklarının korunmasından, sektöre özel hukuki düzenlemelere uyum sağlamaya, başlangıç ve erken aşama fon ve finans sağlama işlemlerinden, girişim sermayesi (venture capital) ve özel sermaye (private equity) yatırımlarına, sermaye piyasası halka arzlarından, kişisel verilerin ve gizliliğin korunmasına, teknoloji ve bilişim hukuku meselelerinden, insan kaynaklarına ilişkin sözleşme ve anlaşmalara, işlerin uluslararası platforma taşınmasından, uluslararası şirket yapılarının ve ortaklıklarının kurulmasına kadar, Çukur & Partners avukatları, yeni kurulan ve büyüyen şirketlerin doğal yaşam döngüsünün her aşamasında destek veriyorlar.

Yeni başlayan ve gelişmekte olan şirketler konusunda uzman avukatlarımız, bu şirketlerin büyüme ve başarı yolculuklarında kişiselleştirilmiş, etkili ve uzun vadeli hukuki danışmanlık hizmetleri sağlıyorlar. Start-up ve hızla büyüyen şirketlere, önlerine gelen yasal meseleleri çözmek için pragmatik, insan odaklı bir yaklaşım ile, özel hizmet programları, uygun bütçeli hukuki çözümler ve finans ve diğer iş kaynaklarına katma değerli erişim olanakları sunuyorlar.

Girişimcilerin çoğunun, zaman ve finansman anlamında sınırlı kaynak ve imkânlara sahip olduklarının ve giderek karmaşıklaşan bir hukuki zeminde işleri yürütmeye çalıştıklarının farkındayız.

Bu nedenle, Çukur & Partners avukatlık bürosunda, girişimciler ve start-up şirketler için özel bir “Başlangıç Programı” geliştirdik. Böylece, yeni kurulan ve erken aşama şirketlere yaklaşımımızı ve uzun vadeli desteğimizi, ihtiyaç duyabilecekleri tüm hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerini, en yüksek profesyonel standartlarda, ama rekabetçi bütçelerle ve sabit ücret modelleri ile sunarak gösteriyoruz.

Benzer şekilde, Çukur & Partners hukuk bürosunda, hızla büyüyen, ölçek kazanan ve gelişen şirketler için de, yine rekabetçi bütçelerle ve sabit ücret modelleri ile geniş çaplı hukuki hizmet sağladığımız özel bir “büyüyen ve yükselen şirketler programımız” var.

Çukur & Partners hukuk firması, başlangıç, erken aşama sermayesi ve finansmanı, melek yatırımcı işlemleri ve fon geliştirme, girişim sermayesi (venture capital), özel sermaye (private equity) ve birleşme ve satın alma işlemlerinin yanı sıra, kitle fonlaması, halka arz ve her türlü sermaye piyasası işlemleri şeklinde kaynak yaratma işlemleriyle, start-up ve gelişme aşamasındaki şirketlerin finansmana ulaşma süreçlerini destekler.

Gelişmekte olan ve hızlı büyüyen şirketlere, ABD, İngiltere, Almanya, Hollanda, Lüksemburg, Hong Kong, Singapur, BAE ve diğer tüm girişimci dostu ülkelerdeki yatırım, şirketleşme, ortaklık ve iş geliştirme süreçlerinde, bu alanda hizmet verme konusunda deneyimli ve uzman hukuk firmalarından oluşan uluslararası networkumuz aracılığıyla yardımcı oluyoruz.

Girişimcilere, start-up’lara ve gelişmekte olan şirketlere sunduğumuz hizmetlerin yanı sıra, özel sermaye (private equity) ve risk sermayesi (venture capital) fonlarına, erken evre ve gelişme aşaması yatırımcılarına ve melek yatırımcılara da bu yatırım ve ortaklık işlemlerinde hukuki danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

Ayrıca, kuluçka merkezleri, hızlandırıcılar, melek yatırımcılar, melek yatırımcı ağları, girişimcilik platformları, kümelenmeler, teknoparklar, üniversiteler, Ar-Ge merkezleri, sektörel kuruluşlar, yatırımcılar gibi, girişimcilik ekosisteminin tüm paydaşları ile işbirliği içerisinde ve birlikte çalışıyoruz.

Türkiye’ye giriş yapma ve ülkemizde iş geliştirme sürecindeki, teknoloji, bilişim, dijital, sağlık,  gıda, finans, enerji ve profesyonel hizmetler sektörlerinde faaliyet gösteren uluslararası sermayeli hızlı büyüyen şirketler açısından Çukur & Partners hukuk bürosu iyi bir seçenek oluşturmaktadır.

Sosyal girişimcilik şirketlerini ve organizasyonlarını içtenlikle takdir ediyor ve bunların yarattıkları katma değere saygı duyuyoruz. Sorumlu iş yaklaşımı ile çalışan bir hukuk firması olarak, sosyal girişimcilikle ilgili yeniliklere, girişimlere ve şirketlere hevesle hizmet ediyoruz.

Çukur & Partners avukatlık bürosu, ticaret hukuku bankacılık ve finans hukuku, sermaye piyasası hukukuşirketler hukuku, birleşme ve devralma, insan kaynakları ve iş hukuku, hukuki uyum ve idare hukuku, vergi ve gümrük, bilgi ve iletişim teknolojileri, kişisel verilerin korunması ve gizlilik, fikri mülkiyet hukuku, rekabet hukuku, enerji, madencilik ve çevre hukuku, gayrimenkul ve inşaat hukuku ve hukuki ihtilafların çözümü alanlarında, yani başlayan ve gelişmekte olan şirketlere geniş ölçekte ve sürekli hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sağlamaktadır.

 • Girişimciler
 • Start-up ve Erken Aşama Şirketler ve İşletmeler
 • Scale-up Şirketler
 • Hızlı Büyüyen Şirketler
 • Gelişmekte Olan Şirketler ve İşletmeler
 • Melek Yatırımcılar
 • Melek Yatırımcı Platformları
 • Girişim Sermayesi (Venture Capital) Fonları
 • Özel Sermaye (Private Equity) Fonları
 • Kuluçka Merkezleri (Incubator’ler)
 • Hızlandırıcılar (Accelerator’ler)
 • Araştırma ve Geliştirme (Arge) Merkezleri
 • Girişimcilik Platformları
 • Kümelenmeler
 • Üniversiteler
 • Sektörel Kuruluşlar
 • Teknoparklar (Teknoloji Geliştirme Merkezleri)
 • Sosyal Girişimler