Hizmetlerimiz

Kazdağı göknarı

Kazdağı göknarı (Abies nordmanniana subsp. equi-trojani), çamgiller (Pinaceae) familyasından Türkiye’de yalnızca Kazdağı’nda yetişen endemik bir göknar alt türü.

Sürekli Hukuki Danışmanlık Hizmetlerimiz

Geniş ve sıkça değişen yasal mevzuata uyum göstermenin, iş hayatındaki ilişkilerimizi güvenli bir hukuki zemin içerisinde sürdürmenin ne kadar kapsamlı bir hukuki danışmanlık desteği gerektirdiğini biliyoruz.

Çukur & Partners hukuk firmasındaki hukuki danışmanlık hizmetlerimiz ile şirketler ve hukuk büromuz arasında dinamik ve sürekli bir ilişki ve iletişim kurulmakta, şirketlere kendi içerisindeki bir hukuk servisinin hız, yakınlık ve uzmanlığı ile hizmet sunulmaktadır. Buradaki önceliğimiz, hizmet verdiğimiz şirketlerin büyüme ve gelişme yolculuklarında, hukuk güvenliği içerisinde yol almalarını sağlamaktır. Bu hizmetlerde 20 yılı aşan süredir deneyim kazanmış geniş ve uzman avukat ekibimizle hukuki uyum süreçlerinde şirketlerin işini kolaylaştırıyoruz.

Sürekli hukuki yasal danışmanlık hizmeti, iş ve hedeflerini tam olarak tanıdıkça, hizmet verdiğimiz şirketler ile daha derin işbirliğine girmemizi sağlar. Bu hizmetlerde, şirketinize amaçlarına ulaşmasında ve hukuki risklerini en aza indirmesinde destek olarak proaktif bir yaklaşım benimsiyoruz.

Bu hizmetlerimizde sıklıkla,

  • Güvenilir ve işlevsel hukuki yapıların oluşturulması,
  • Karar verme süreçlerinde ve operasyonel akışın her aşamasında etkin bir hukuki danışmanlık desteği sağlanması,
  • Tüm hukuki belgelerin ve süreçlerin hazırlanması, analizi ve müzakeresi,
  • Uluslararası hukuki konu ve ihtiyaçların koordine edilmesi,
  • Olası ve güncel hukuki ihtilafların önceden belirlenmesi ve ortadan kaldırılması,
  • Uluslararası kurumsal politikaların, dokümanların ve sözleşmelerin Türkiye’deki yapıya uyarlanması
  • Hukuki iç denetim, hukuki risk yönetimi ve mevzuata uyum hizmetlerinin sunulması
  • Sektörel regülasyonlar ve özellikle düzenlenmiş sektörlere yönelik sürekli hukuki danışmanlık desteği,
  • Rekabet mevzuatı, kişisel verilerin korunması, yolsuzlukla mücadele düzenlemeleri gibi tüm sektörleri ve birçok çalışma alanını etkileyen konularda etkin hukuki destek sağlanması,
  • Hukuki gelişmeler hakkında şirketlerin bilgilendirilmesi ve hukuki eğitim hizmetlerini de içermektedir.

Bu sürekli hukuki danışmanlık hizmeti ilişkimizde, kendi iç hukuk servisi bulunan şirketlerde, bu avukat ekibiyle tam bir koordinasyon ve uyum içerisinde hukuki ihtiyaçlara çözüm üretiyoruz.

Çukur & Partners avukatlık bürosunun bu sürekli danışmanlık hizmetinin yanı sıra, çalışma alanlarımızın kapsamına giren her konuda şirketlere ve iş insanlarına en geniş çerçevede hukuki danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

İş dünyasının değişen ve çeşitlenen özel hukuki ihtiyaçlarını yanıtlamak üzere, özel hukuki hizmet programlarımızla şirketlerin işlerini ve hukuki süreçlerini kolaylaştırıyoruz.