Çalışma Alanlarımız

Kelaynak

Kelaynak (Greonticus eremita) nesli tükenmek üzere olan ve koruma altına alınan bir kuş türüdür. Türkiye’de güneydoğu Anadolu bölgesinde nadiren bulunur.

Enerji, Madencilik Ve Çevre Hukuku

Çukur & Partners’ın uzun yıllardır uluslararası alanda takdir edilen enerji, madencilik ve doğal kaynaklar hukuku hizmetleri, hukuk firmamızın önde gelen çalışma alanlarından birisidir.

Özellikle, sürdürülebilir kaynaklardan yeşil ve temiz enerji proje ve şirketlerine danışmanlık yapan uzman bir hukuk firması olmaktan gurur duyuyoruz. Rüzgâr, güneş (PV), jeotermal, hidro, atıktan enerji ve biyoenerji gibi kaynaklardan elde edilen yenilenebilir enerji, Çukur & Partners’ın enerji hukuku alanındaki temel çalışma alanlarının başında gelmektedir.

Çukur & Partners’ın enerji avukatları, yenilenebilir enerji projelerine, bu alandaki üretim şirketlerine ve enerji dağıtım, depolama, tedarik ve verimlilik şirketleri, kamu hizmetleri, güç sistemleri ve ekipman ve üreticileri ve tedarikçileri ile, bu sektördeki ile yatırımcılar dahil olmak üzere enerji sektörünün tüm değer zincirine hukuki hizmet sunmaktadır.

Çukur & Partners Hukuk Bürosu’nun enerji avukatları, yenilenebilir enerji sektöründeki şirketlere proje geliştirme ve yapılandırma, finansman, birleşme ve satın alma, ortak girişim (joint venture) işlemlerinde, yasal düzenlemelere uyum, çevre ve ihtilafların çözümlenmesi süreçlerinde geniş çerçevede hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sağlamaktadırlar.

Enerji hukuku alanındaki ekibimiz aynı zamanda elektrik ve petrol & gaz dağıtım ve satış şirketlerine de hukuki hizmet vermektedir.

Türk ve uluslararası madencilik, doğal kaynaklar ve emtia şirketlerine her türlü hukuki konuda danışmanlık yapmak, Çukur & Partners avukatlık bürosunun yıllardır faaliyet alanlarından biridir. Madencilik ve emtia sektöründeki müvekkillerimiz, arama ve üretim şirketlerinden, hizmet şirketlerine, dağıtım şirketlerine ve bunların ticaretini yapan kuruluşlara kadar doğal kaynakların tedarik zincirinin tüm unsurlarını kapsamaktadır.

Çok yönlü madencilik avukatlarımız, Türkiye’de madencilik ve doğal kaynaklar endüstrilerinde faaliyet gösteren şirketlere hukuki mevzuata uyum, idare ve kamu hukuku, insan kaynakları ve iş hukuku, çevre, birleşme ve devralma ve finans hukuku danışmanlığı da sunmaktadırlar.

Çukur & Partners’ın hukuk bürosunun çevre hukuku ekibi, müşterilerimize özellikle enerji, madencilik, doğal kaynaklar ve endüstriyel üretim sektörlerinde çevre hukuku düzenlemelerine yasal uyum, konularda tavsiyelerde bulunur. Çevre avukatlarımız ayrıca sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği uygulamaları konusunda deneyimlidir.

Enerji, madencilik, doğal kaynaklar ve çevre hukuku alanlarındaki çalışmalarımız çerçevesinde, başta EPDK olmak üzere, bu sektörlerle bağlantılı kamu kurum ve kuruluşları ve ilgili bakanlıklar ile hukuki ilişkilerin yönetilmesi, her türlü idari izin ve lisanslarla ilgili işlemlerde ve bunlar tarafından yürütülen idari soruşturmalarda Çukur & Partners hukuk firması avukatları müvekkillerini sıklıkla ve başarıyla temsil etmektedirler.

Çukur & Partners’ın enerji, madencilik ve çevre avukatları, her türlü enerji ve madencilik proje ihtilafları, ticari ihtilaflar, idare hukuku uyuşmazlıkları ve çevre ihtilafları ile, bu sektörlerin dava, tahkim, arabuluculuk ve idari soruşturma prosedürlerinde yoğun olarak yer almaktadır.

 • Enerji, Madencilik ve Çevre Mevzuatına Uyum
 • Yenilenebilir Enerji
 • Temiz Enerji ve Temiz Enerji Teknolojileri
 • Rüzgar Enerjisi
 • Güneş Enerjisi
 • Jeotermal Enerji
 • Hidroelektrik  ve Barajlar
 • Çöp ve Atıktan Enerji
 • Biyo Enerji
 • Enerji Üretim Ekipmanları ve Tribünler
 • Enerji Hizmetleri
 • Lisanssız Enerji
 • Elektrik Üretim
 • Elektrik Dağıtım, Toptan ve Perakende Satış
 • Enerji Teknolojileri
 • Enerji Verimliliği
 • EPDK İzin ve İşlemleri
 • Lisanssız Elektrik Üretimi
 • Kamulaştırma ve Özelleştirme İşlemleri
 • EPC ve Proje Sözleşmeleri
 • PPA Sözleşmeleri
 • Bağlantı ve Nakil Hatları Sözleşmeleri
 • ERPA Sözleşmeleri
 • Petrol ve Doğal Gaz
 • Madencilik
 • Doğal Kaynaklar
 • Mineraller
 • Temel ve Değerli Metaller
 • Demir & Çelik
 • Mermer ve Doğal Taş
 • Kömür ve Linyit
 • Emtialar
 • Madencilik Ekipman ve Hizmetleri
 • Rödovans Sözleşmeleri
 • Maden İpoteği ve Rehni
 • Proje Finansmanı
 • Çevre Hukuku
 • İklim Değişimi
 • Kamu Hizmetleri
 • İdare Hukuku ve İdari İzinler

Ödüller

CORPORATE AMERICA TODAY ÖDÜLLERİ 2021 Türkiye’de Yılın Enerji Hukuk Bürosu

M&A TODAY ÖDÜLLERİ 2021 Türkiye’de Yılın Enerji Hukuk Bürosu

LAWYER INTERNATIONAL LEGAL 100 ÖDÜLLERİ 2021 Türkiye’de Yılın Enerji Hukuk Bürosu

FINANCE MONTHLY GLOBAL ÖDÜLLERİ 2021 Türkiye’de Yılın Proje Finansmanı Hukuk Bürosu

FINANCE MONTHLY GLOBAL ÖDÜLLERİ 2019 Türkiye’de Yılın Proje Finansmanı Hukuk Bürosu

LAWYER INTERNATIONAL ÖDÜLLERİ 2019 Türkiye’de Yılın Enerji Hukuk Bürosu

WORLDWIDE FINANCIAL ADVISOR AWARDS MAGAZINE GOLDEN GLOBE ÖDÜLLERİ 2019 Türkiye’de Yılın Madencilik Hukuk Bürosu

WORLDWIDE FINANCIAL ADVISOR AWARDS MAGAZINE GOLDEN GLOBE ÖDÜLLERİ 2019 Türkiye’de Yılın Enerji Hukuk Bürosu

GLOBAL VENTURE ÖDÜLLERİ 2019 Türkiye’de Yılın Enerji Hukuk Bürosu

FINANCE MONTHLY GLOBAL ÖDÜLLERİ 2019  Türkiye’de Yılın Madencilik Hukuk Bürosu

WORLDWIDE FINANCIAL ADVISOR AWARDS MAGAZINE SUPERIOR LAWYERS ÖDÜLLERİ 2019 Türkiye’de Yılın Madencilik Hukuk Bürosu

LEGAL ASIA 100 ÖDÜLLERİ- 2018- Türkiye’de Yılın Enerji Hukuk Bürosu

Worldwide Financial Advisor Magazine ÖDÜLLERİ-2018- Türkiye’de Yılın Madencilik Hukuk Bürosu

CORPORATE USA ÖDÜLLERİ- 2018 – Türkiye’de Yılın Enerji Hukuk Bürosu

LAWYER INTERNATIONAL GLOBAL 100 ÖDÜLLERİ- 2018- Türkiye’de Yılın Enerji Hukuk Bürosu

KMH MEDIA GROUP ÖDÜLLERİ- 2017- Türkiye’de Yılın Enerji Hukuk Bürosu

Worldwide Financial Advisor Magazine ÖDÜLLERİ-2016- Türkiye’de Yılın Madencilik Hukuk Bürosu

FINANCE MONTHLY GLOBAL ÖDÜLLERİ- 2016-  Türkiye’de Yılın Enerji Hukuk Bürosu

CORPORATE LIVEWIRE GLOBAL ÖDÜLLERİ -2016- Türkiye’de Yılın Enerji ve Madencilik Hukuk Bürosu

ACQ GLOBAL ÖDÜLLERİ –2015-  Türkiye’de Yılın Enerji ve Madencilik Hukuk Bürosu

Worldwide Financial Advisor Magazine ÖDÜLLERİ-2015- Türkiye’de Yılın Enerji Hukuk Bürosu

FINANCE MONTHLY GLOBAL ÖDÜLLERİ- 2014-  Türkiye’de Yılın Enerji ve Madencilik Hukuk Bürosu

LAWYERS WORLD ÖDÜLLERİ- 2013- Türkiye’de Yılın Enerji Hukuk Bürosu

DEALMAKERS GLOBAL ÖDÜLLERI- 2013- Türkiye’de Yılın Enerji Hukuk Bürosu

INTERCONTINENTAL FINANCE MAGAZINE ÖDÜLLERİ -2013- Türkiye’de Yılın Enerji Hukuk Bürosu

ACQ GLOBAL ÖDÜLLERI- 2011- Türkiye’de Yılın Proje Finansmanı Hukuk Bürosu