Özel Hukuki Hizmet Programlarımız

Yalı Çapkını

Adını İzmir’den alan Yalı Çapkını (Halcyon smyrnensis), çoklukla Doğu Akdeniz Bölgesi’nde gözlemlenir. Yaşam alanları olan sulak alanların tahrip edilmesi nesilleri için en büyük tehdittir. 

Fikri Mülkiyet Haklarının ve Portföylerinin Hukuki Yönetimi Hizmet Programı

Marka, patent, tasarım, telif hakkı gibi fikri mülkiyet hakları şirketlerin en önemli ekonomik değerleri arasında yer alıyor. Bu şirketlerin portföylerinde yer alan bu gayrı maddi ve fikri mülkiyet hakları, hukuken yönetilmesi ve korunması gereken varlıkları arasında ön sırada konumlanıyor.  Şirketlerin hem Türkiye’de hem de uluslararası alanda işlerini sürdürmeleri, farklı ülkelerde ve pazarlarda işlerini büyütmeleri ve geliştirmeleri, fikri mülkiyet portföylerinde yer alan varlıkların ve hakların korunmasına ve bunlardan etkin şekilde yararlanılmasına bağlı.

Hizmet verdiğimiz hemen her sektördeki şirketlerin, varlık portföylerinde yer alan marka, patent, faydalı model, tasarım, telif hakkı ve dijital haklar gibi fikri mülkiyet haklarının Türkiye’de ve uluslararası alanda korunması, bu haklarla ilgili tescil, itiraz, hükümsüzlük süreçleri, bunlara ilişkin lisans, birlikte kullanım, teknoloji transferi ve benzeri her türlü sözleşmeler ve anlaşmalar, Çukur & Partners hukuk firmasının çalışma alanlarından birisidir.

Çukur & Partners’ın fikri mülkiyet avukatları, Türk ve uluslararası şirketlerin, taklit ve sahte ürünlerle mücadele, fikri mülkiyet ihlalleri, fikri mülkiyetin korunması ile bağlantılı gümrük ve ticaret süreçlerinden kaynaklanan her türlü dava, tahkim, adli ve idari işlemler konusunda yoğun bir hukuki hizmet yürütüyorlar.

Çukur & Partners avukatlık bürosunun “Fikri Mülkiyet Haklarının ve Portföylerinin Hukuki Yönetimi” hizmet programı, şirketlere bu değerli varlıklarının ve haklarının korunması, bunlardan yararlanılması ve bunların yönetilmesi konusunda etkin bir hukuki destek sağlıyor.