Sektörlerimiz

Toros Sediri

Toros sedirinin (Cedrus Libani) dünya üzerindeki en geniş doğal ormanları Türkiye’de, Toros dağlarındadır. Yangın, iklim değişikliği, kerestesi için yapılan yoğun kesimler, Toros sedirinin varlığını tehdit etmektedir.

Enerji, Madencilik ve Çevre

Çukur & Partners, Türkiye’de yıllardır enerji, madencilik ve doğal kaynak şirketleri için Türkiye’nin önde gelen hukuk bürolarından biri olarak tanınmaktadır.

Çukur ve Partners’ın enerji hukukçuları, Türkiye’de bu piyasaların özel sektöre açılmasından bu yana yenilenebilir ve temiz enerji şirketlerine hukuki danışmanlık yapıyorlar. Enerji sektörü avukatlarımız, müvekkillerimize yenilenebilir ve yeşil enerji projelerinin ve şirketlerinin yaşam döngüsünün her aşamasında hukuki hizmet sunuyorlar.

Rüzgâr, güneş (PV), jeotermal, hidro, biyoenerji kaynaklarından ve atıktan enerji üretimi ile, lisanssız yenilenebilir enerji projeleri ve temiz enerji teknolojisi (cleantech), Çukur & Partners hukuk firmasının enerji hukuku hizmetleri sunduğu sektörlerdir.

Enerji hukuku ekibimiz, yenilenebilir enerji üretim şirketlerine ve enerji dağıtım, depolama, tedarik ve verimlilik şirketlerine, güç santrali, tribün ve ekipman üreticilerine ve enerji sektörüne hizmet sağlayanlara, kısacası yatırımcılar da dahil olmak üzere yenilenebilir enerji işinin tüm değer zincirine danışmanlık yapabilmektedir.

Çukur & Partners’ın enerji avukatları, elektrik, petrol ve doğal gaz sektöründeki dağıtım ve satış şirketlerine de hizmet vermektedir.

Yoğun şekilde düzenlenmiş enerji sektörüne hukuki hizmet sağlamak, enerji hukuku alandaki dinamik yasal gelişmeleri yakından takip etmek, idari ve düzenleyici kuruluşlar ile eşgüdüm içerisinde hareket etmeyi gerektiriyor.

Çukur & Partners’ın madencilik sektörü avukatları, madencilik ve doğal kaynaklar endüstrisindeki önde gelen oyuncularına Türkiye’de hukuki danışmanlık hizmeti veren, hukuk bürolarından biri olarak tanınmaktadır.

Madencilik şirketleri ve sektörün diğer paydaşları, yüksek riskli, karmaşık ve hassas madencilik hukuku meselelerine hukuki çözümler bulmak noktasında hukuki desteğimize güveniyorlar.

Çukur & Partners hukuk bürosunun madencilik ve doğal kaynaklar deneyimi, çeşitli baz ve değerli metaller, mineraller, doğal taşlar ve emtiaların arama, geliştirme, üretim, pazarlama ve nakliyesinin tüm aşamalarındaki hukuki ve ticari konuları kapsıyor.

Enerji ve madencilik şirketlerine sunduğumuz hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri, öncelikle enerji ve madencilik mevzuatlarına yasal uyum, bu alandaki idari izin, lisans ve işlemlere odaklanmaktadır. Bunun yanı sıra enerji ve madencilik hukukunun tüm temel hukuki konularında bu sektörlerdeki şirketlere hizmet sunmaktayız.

Ayrıca, enerji ve madencilik şirketlerinin birleşme ve satın alma ve joint venture (ortak girişim) işlemleri ile, başta proje ve ekipman finansmanı olmak üzere bu sektörle bağlantılı her türlü finans işlemleri konusunda Çukur & Partners avukatları önemli bir deneyim sahibidir.

Çukur & Partners, Türkiye’de sorumlu iş anlayışı ile faaliyet gösteren öncü bir hukuk bürosudur. Bu nedenle, ne yaparsak yapalım, sürdürülebilirlik ve çevrenin korunması bizim için bir önceliktir. Bunun doğal bir yansıması olarak, çevre ve sürdürülebilirlik şirketlerine, kurumlarına ve girişimlerine istekle hizmet ediyoruz.

Çevre avukatlarımızın çalışmaları, iklim değişikliği, kirliliğin önlenmesi, enerji verimliliği, atık yönetimi, doğanın ve biyolojik çeşitliliğin korunması ve kurumsal sosyal sorumluluk gibi bir dizi alanı kapsamaktadır.

Ayrıca, Çukur & Partners’ın çevre hukuku hizmetleri, Türkiye’deki çevre düzenlemelerini anlamalarını ve uyum göstermelerini sağlamak için tüm sektörlerdeki girişimcilere, işletmelere, fon sağlayıcılara ve kurumlara pratik tavsiyeler sunmaktadır. Çevre, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği ekibimiz, bu konuya tutkuyla bağlı deneyimli avukatlar tarafından yönetilmektedir. Çevre avukatlarımız, oldukça kapsamlı çevre mevzuatını uygulamaya geçirilebilir bir netliğe dönüştürerek, şirketlere çevre düzenlemelerine yasal uyum noktasında hukuki destek sağlamaktadır.

Çukur & Partners avukatlık bürosu, enerji, madencilik ve çevre hukuku, gayrimenkul ve inşaat hukuku, şirketler hukuku, birleşme ve devralma, ticaret hukuku, insan kaynakları ve iş hukuku, hukuki uyum ve idare hukuku, vergi ve gümrük, bilgi ve iletişim teknolojileri, kişisel verilerin korunması ve gizlilik, fikri mülkiyet hukuku, bankacılık ve finans hukuku, sermaye piyasası hukuku, rekabet hukuku ve hukuki ihtilafların çözümü alanlarında, enerji, madencilik ve çevre sektörleri şirketlerine geniş ölçekte ve sürekli hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sağlamaktadır.

 • Yenilenebilir Enerji
 • Temiz Energi ve Temiz Enerji Teknolojileri
 • Rüzgar Enerjisi
 • Güneş Enerjisi
 • Jeotermal Enerji
 • Hidroelektrik  ve Barajlar
 • Çöp ve Atıkta Enerji
 • Biyo Enerji
 • Enerji Üretim Ekipmanları ve Tribünler
 • Enerji Hizmetleri
 • Lisanssız Enerji
 • Elektrik Üretim, Dağıtım ve Satış
 • Petrol ve Doğalgaz
 • Madencilik
 • Doğal Kaynaklar
 • Mineraller
 • Temel ve Değerli Metaller
 • Demir & Çelik
 • Mermer ve Doğal Taş
 • Kömür ve Linyit
 • Emtialar
 • Madencilik Ekipman ve Hizmetleri
 • Çevre
 • İklim Değişimi
 • Sürdürülebilirlik
 • Kamu Hizmetleri