Çalışma Alanlarımız

Yunus

Yunus (Delphinus delphis), Türkiye’nin bütün denizlerinde yaygın olarak yaşar. Son 40 yıl içinde türün nüfusu aşırı avlanma ve yaşam alanlarının bozulması sonucu %50 düşmüştür.

Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri mülkiyet hakları, günümüz iş hayatında uzun vadeli büyümenin ve başarının belirleyici bir unsurlarından ve en değerli varlıklarından biridir.

Çukur & Partners, yenilikçi ve yaratıcı şirketlerin fikri mülkiyet haklarının geliştirilmesi, uygulanması ve korunması için çalışan fikri mülkiyet hukuku firmaları arasındadır. Fikri mülkiyet hukukunun derin teknik bilgisini uygulanabilir ticari yaklaşımlarla birleştirerek, şirketler için işe yarayan akılcı çözümler bulmaya odaklanıyoruz.

Çukur & Partners hukuk bürosundaki fikri mülkiyet avukatlarımız, fikri mülkiyetin edinilmesi, ticarileştirilmesi, kullanılması, devri ve lisanslanması ve dava, tahkim ve diğer anlaşmazlık çözüm süreçleri ile fikri mülkiyetin korunması ve savunulması da dâhil olmak üzere, fikri mülkiyet hukuku konularında, çok çeşitli sektörlerde tam ve kapsamlı bir hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadırlar.

Çukur & Partners’ın fikri mülkiyet hukuku ekibi, fikri mülkiyet hak ve portföy sahiplerinin ticari potansiyellerini kullanırken fikri mülkiyet haklarını, fikirlerini, yeniliklerini korumalarına yardımcı olmak için konumlanmıştır.

Marka avukatlarımız, Türkiye ve dünyadaki markalarının ve tasarımlarının tescil ve koruma işlemlerinde şirketleri ve fikri mülkiyet sahiplerini temsil etmektedir. Müvekkillerimizin yenilikleri, patent ve faydalı model hakları, Çukur & Partners’ın patent avukatları tarafından tescil edilmekte ve korunmaktadır.

Özellikle tüketici ürünleri ve perakende, sağlık, teknoloji, dijital, medya ve gıda sektörlerindeki şirketler, bu sektörlere özgü fikri mülkiyet hukuku konularının yönetimi için Çukur ve Partners’a güvenmektedirler.

Teknoloji ve dijital alandaki fikri mülkiyet hakları, telif hakları, alan adları, ticari sırlar ve gizliliğin yanı sıra, medya, eğlence ve reklam sektörleri de Çukur & Partners’ın fikri mülkiyet hukuku hizmetleri kapsamındadırlar. Elektronik ticaret ve dijital pazar yerleri de fikri mülkiyet haklarının korunması açısından özellik taşırlar ve bunlar için de Çukur & Partners avukatlık bürosunda özel bir hizmet programı geliştirdik.

Çukur & Partners hukuk firmasının fikri mülkiyet hukuku avukatları, teknoloji ve marka lisansları, teknoloji transferi, işbirliği veya Ar-Ge anlaşmaları, lisanslama ve franchising anlaşmaları ve ortak girişimler (joint venture) de dâhil olmak üzere, bu alandaki ticari sözleşme, anlaşma ve işlemler konusunda da hukuki danışmanlık hizmeti sunuyorlar.

Fikri mülkiyet hakları sahibi şirketlerin bu konudaki portföylerinin hukuki yönetimi konusunda da geliştirmiş olduğumuz özel bir hizmet programı bulunuyor.

Önde gelen markalar, birçok marka ve patent sahipleri, Türkiye’deki fikri mülkiyet haklarını, gayrı maddi varlıklarını ve menfaatlerini güvence altına almak için sahtecilikle ve taklit ürünlerle mücadele ve fikri mülkiyet haklarını koruma hizmetlerinde Çukur & Partners’a danışmaktadırlar.

Çukur & Partners avukatlık bürosunun fikri mülkiyet ekibi, her türlü fikri mülkiyet hukuku, marka, patent, tasarım, faydalı model ve dijital fikri mülkiyet uyuşmazlıkları ile tahkim, arabuluculuk ve adli dava süreçlerinde müvekkillerini temsil etmektedir.

 • Ticari Markalar
 • Patentler
 • Faydalı Modeller
 • Tasarımlar
 • Coğrafi İşaretler
 • Telif Hakları 
 • Fikir, Kültür ve Sanat Eserleri
 • Hizmet Markaları
 • Alan (Domain) Adları İşletme Adları
 • Fikri Mülkiyet Ürünleri Portföyleri
 • Sahte ve Taklit Ürünler
 • İnternet Ortamındaki Fikri Mülkiyet İhlalleri
 • İtibarın ve Kişilik Haklarının Korunması
 • Özel Hayatın Gizliliği
 • Haksız Rekabet
 • Fikri Mülkiyete İlişkin Dış Ticaret ve Gümrük Uygulamaları
 • Fikri Mülkiyet Kuruluşları Nezdinde Tescil ve İtiraz Süreçleri
 • Fikri Mülkiyet İhtilafları

Ödüller

LAWYER INTERNATIONAL ÖDÜLLERİ – 2019 – Türkiye’de Yılın Fikri Mülkiyet Hukuk Bürosu

CORPORATE INTL GLOBAL ÖDÜLLERİ- 2012- Türkiye’de Yılın İlaç ve Yaşam Bilimleri Sektörü Hukuk Bürosu

CORPORATE INTL GLOBAL ÖDÜLLERİ2012– Türkiye’de Yılın Gıda Sektörü Hukuk Bürosu

ACQ GLOBAL ÖDÜLLERI- 2011- Türkiye’de Yılın Patent Hukuku Bürosu