Özel Hukuki Hizmet Programlarımız

Yalı Çapkını

Adını İzmir’den alan Yalı Çapkını (Halcyon smyrnensis), çoklukla Doğu Akdeniz Bölgesi’nde gözlemlenir. Yaşam alanları olan sulak alanların tahrip edilmesi nesilleri için en büyük tehdittir. 

Elektronik Ticaret ve Dijital Pazar Yerleri İçin Hukuki Altyapı Hizmetleri Programı

Günümüzde ticaretin, özellikle tüketici ürünlerine ve perakendeye yönelik satış, pazarlama ve dağıtım süreçlerinin önemli bölümü, artık online ve dijital platformlar, e-ticaret şirketleri ve dijital pazar yerleri üzerinden yürütülüyor. Her ölçekteki, yeni başlayan ve gelişmekte olan şirketler işlerini hızla geliştirmek ve daha geniş bir müşteri çevresine bir an önce ulaşmak düşüncesiyle elektronik ticareti ve dijital satış kanallarını tercih ediyorlar. Konvansiyonel satış kanallarını kullanan, her sektörden köklü şirketler de artık kendi elektronik ticaret kanallarını da oluşturmak ve buradan da doğrudan satış yapmak sürecindeler.

Diğer taraftan elektronik ticaret ve dijital pazar yerleri üzerinden iş yapmak, böyle bir online sistemi kurmak ve işletmek, geleneksel iş modellerinden daha geniş ölçekli, çok yönlü bir hukuki danışmanlık hizmeti desteğini gerektiriyor.

Böyle bir işi başarıyla geliştirmek için, elektronik ticaretin kendisine özgü yasal düzenlemelerin yanı sıra,  satışa sunulan ürüne, faaliyet gösterilen sektöre ve kullanılan online ve dijital mecralara ilişkin de kapsamlı hukuki düzenlemelere uyum göstermek gerekiyor. Bu tür faaliyetlerin sınır ötesi çerçevede yürütüldüğü işlerde, uluslararası hukuki düzenlemeler, gümrük uygulamaları ve sınırlamalar da önem kazanıyor.

Tüm bunların bilincinde olarak, Çukur & Partners hukuk firmasında e-ticaret şirketleri, dijital pazar yerleri ve online satış ve pazarlama faaliyetleri için özel bir hukuki hizmet programı geliştirdik.

Bu özel hizmet programı, bu alandaki her türlü yasal düzenlemelere hukuki uyumun yanı sıra, elektronik ticarette kullanılan her türlü özel sözleşmeleri, işin tüketici hukuku boyutunu, rekabet hukuku, teknoloji ve bilişim hukuku, fikri mülkiyet hukuku ve kişisel verilerin korunması gibi diğer önemli hukuki yönlerini kapsayan bir 360 derece hukuk hizmeti sağlıyor.

Çukur & Partners avukatlık bürosunun “elektronik ticaret ve dijital pazar yerleri için hukuki altyapı hizmetleri” özel hizmet programı öncelikle aşağıdaki konularda şirketlere ve girişimcilere destek sunuyor:

  • Her evredeki (kuruluş, gelişme ve büyüme) e-ticaret girişimi ve şirketi için gerekli yasal alt yapının sağlanması ve e-ticaret süreçlerinin hukuki yönetimi konusunda danışmanlık hizmetleri
  • E-ticaret, dijital pazar yeri ve online satış ve pazarlama faaliyetleri ile ilgili her türlü sözleşmeler ve anlaşmalar
  • Elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkında kanun başta olmak üzere tüketicinin koruması hakkında kanun ve tüketici ilgili yasal düzenlemeler, kişisel verilerin korunması kanunu, izinli pazarlama ve ileti yönetim sistemi gibi ilgili düzenleme ve e-ticareti düzenleyen tüm mevzuat bakımından uyum ve süreç takip desteği
  • Alan adı ve marka (internet içerik sağlayıcı ve yer sağlayıcısı bakımından) tesisi ve korumasına yönelik danışmanlık hizmetleri ile her türlü fikri mülkiyet hakları ve dijital haklarla ilgili hukuki danışmanlık hizmeti
  • Kredi kartı ve diğer ödeme sistemleri ile bağlantılı dolandırıcılıkları hakkında şikâyet ve davaların yürütülmesi
  • Bilişim suçları kapsamında şirketin itibarına ve güvenliğine yönelik dolandırıcılık, haksız rekabet, siber güvenlik vb. her türlü saldırıya ve ihlale karşı tespit, şikâyet, engelleme, men süreçleri ve dava takibi
  • Elektronik ticaret faaliyetlerinde kullanılan (gizlilik politikaları, ödeme hizmeti sağlayıcıları ile yapılan sözleşmeler, web sitesinde bulunması gereken hukuki metinler, vb. ) her türlü nitelikli hukuki belge, yazışma ve sözleşmenin hazırlanması, müzakeresi veya revizesi
  • Dijital pazaryerleri e-ticaret faaliyetleri bakımından, rekabet hukuku ve bilişim hukuku düzenlemelerine hukuki uyum
  • E-ticaretle ilgili ulusal ve uluslararası ticaret düzenlemelerine ve sınırlamalarına hukuki uyum.
  • E-ticaretin vergi ve gümrük hukuku yönleriyle ilgili hukuki danışmanlık

Elektronik ticaret, dijital pazar yerleri ve online satış ve pazarlama faaliyetlerine yönelik hukuki hizmet yaklaşımımız, bu alanda çalışan şirketlerde pratik ve etkin bir hukuki altyapı ve sistem kurulması ve sonrasında sürekli hukuki danışmanlık desteği ile bu alandaki çalışmaların hukuk güvenliği içerisinde yürütülmesinin desteklenmesidir.