Özel Hukuki Hizmet Programlarımız

Yalı Çapkını

Adını İzmir’den alan Yalı Çapkını (Halcyon smyrnensis), çoklukla Doğu Akdeniz Bölgesi’nde gözlemlenir. Yaşam alanları olan sulak alanların tahrip edilmesi nesilleri için en büyük tehdittir. 

Türkiye’ye Yapılan Doğrudan Uluslararası Sermayeli Yatırımların Hukuki Yönetimi Hizmet Programı

Dünyanın önde gelen gelişmekte olan ülkelerinden ve en önemli ekonomilerinden biri olduğu için, uluslararası sermayeli şirketler sıklıkla işlerini Türkiye’ye de taşımak ve burada da iş yapmak istiyorlar.

Pek çok endüstri için, yetenekli iş gücü piyasası ve zengin kaynakları ile önemli bir üretim üssü konumunda olan Türkiye, aynı zamanda dinamik ve genç nüfusu ile önemli bir pazar. Farklı coğrafyalardan yatırımcılar için Türkiye, Avrupa, Ortadoğu ve Yakın Doğu bölgesindeki işlerini ve operasyonlarını yönetmek için de değerli bir merkez.

Tüm bu unsurlar bir araya geldiğinde, pek çok uluslararası sermayeli şirket Türkiye’de doğrudan yatırım yaparak veya birleşme ve satın alma suretiyle işlerini burada da yapılandırma kararı veriyorlar.

Türkiye gibi yabancı bir ülkede yeni bir yatırım yapmanın yarattığı zorlayıcı hukuki meselelerin çeşitliliğinin farkındayız. Hem yatırımcı uluslararası şirketin geldiği ülke veya bölgenin iş kültürü, hem de yatırımın büyüklüğü ve sektörü ile bağlantılı olarak, bu zorluklar ve yönetilmesi gereken hukuki meseleler daha da kompleks bir hal alabilmektedir.

20 Yılı aşkın süredir, Türkiye’de yatırım yapan şirketlerin bu yatırım süreçlerinde güvendikleri hukuk danışmanlarından birisiyiz.

Çukur & Partners hukuk firması, ister endüstriyel üretim, isterse teknoloji ya da hizmet sektörleri odaklı olsun, Türkiye’de doğrudan yatırım yapmak isteyen yabancı sermayeli şirketler için yatırımın planlama aşamasından, bütünüyle gerçekleştirme noktasına kadar, “Türkiye’ye Yapılan Doğrudan Uluslararası Sermayeli Yatırımların Hukuki Yönetimi Hizmet Programı” ile 360 derece hukuk hizmetleri sağlıyor.

Bu çerçevede, yatırım planlamasının veya sürecinin herhangi bir aşamasında Çukur & Partners avukatlık bürosundan hizmet almaya başlayan şirketler ve yatırımcılar, aşağıdaki hukuki hizmetler ile, yatırımlarının hukuki altyapısını hukuk güvenliği içerisinde oluşturma imkânı buluyorlar:

 • Türkiye’deki iş modelinin hukuki çerçevesinin belirlenmesi ve oluşturulması
 • Türkiye’deki yatırım yerinin belirlenmesi
 • Kurulacak hukuki yapının (şirket, şube veya irtibat bürosu gibi) hukuki niteliğinin belirlenmesi ve kuruluş işlemlerinin tüm aşamalarının hukuki yönetimi
 • Şirketin (ana sözleşme, iç yönerge, genel kurul ve yönetim kurulu, imza sirküleri, sermaye, hisse senedi gibi) kurumsal belgelerinin ve ticari defterlerinin hukuki olarak hazırlanması
 • Yatırımın kurumsal yönetim ilkelerinin oluşturulması ve Türkiye’de oluşturulacak şirkete yansıtılması
 • Yatırımcı şirketin kurumsal politikalarının ve iş ilkelerinin Türk hukukuna uyarlanması ve Türkiye’deki şirkete uygulanması
 • Genel çerçevede yatırımın ve işin Türk mevzuatına hukuki uyumunun sağlanması
 • Yatırım ve faaliyet konusu ile bağlantılı idari izinlerin alınması, idari işlemlerin takibi
 • Türk mevzuatının yatırım yapılan sektöre özel düzenlemelerine hukuki uyumunun sağlanması
 • Tedarik, dağıtım ve satış zinciri ve kanallarının hukuki yapılandırılması
 • Yatırım ile bağlantılı ticari sözleşme ve anlaşmaların hazırlanması
 • Çalışanların hukuki durumunun düzenlenmesi, işe alma süreçleri, istihdam ve hizmet sözleşmelerinin hayata geçirilmesi
 • Yabancı çalışanların ve yöneticilerin çalışma ve oturma izni süreçleri
 • Tahsis, devir veya satın alınan ya da kiralanan gayrimenkuller ve gerçekleştirilecek inşaat işleri ile ilgili hukuki hususların yönetilmesi
 • Yatırıma ilişkin devlet teşvikleri ve destekleri
 • Yatırım ile bağlantılı fikri mülkiyet haklarının hukuki güvence altına alınması ve korunması
 • Şirket banka hesaplarının açılması
 • Yatırım sürecinde veya sonrasında gereksinim duyulacak her türlü hukuki konuda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri.

Çukur & Partners hukuk firmasında, bu yatırım projelerine özel hizmet programımız ile hukuki danışmanlık yaparken, her şirketin kendi kültürü ve değerleri olduğunun bilincinde olarak, Müvekkillerimizi dinlemeye ve onların kısa ve uzun vadeli plan, strateji ve beklentilerini anlamaya öncelik veriyoruz. Bu hizmetlerde deneyimli avukatlarımız, uluslararası yatırımcılara hem Türkiye’nin yapısal dinamiklerini hem de hukuk sisteminin ve mevzuatının çerçevesini en iyi şekilde kavramaları konusunda yardımcı oluyorlar.

Yatırım sürecinin tamamlanmasından sonra da Çukur & Partners avukatları, bu uluslararası sermayeli şirketlere en geniş ölçekte hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaya devam ediyorlar.