Sorumlu İş Anlayışımız

İri başlı deniz kaplumbağası

İri başlı deniz kaplumbağasının (Caretta Caretta) Akdeniz’deki en önemli yuvalama alanları Türkiye’dedir. Kirlenen denizler nedeniyle sayıları hızla azalmaktadır.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ve Ücretsiz Hukuki Hizmet (Pro Bono) Uygulamalarımız

Çukur & Partners avukatlık bürosu olarak, bugün sahibi olduğumuz her şeyi, müvekkillerimize, ekibimize, topluma ve üzerinde yaşadığımız dünyaya borçluyuz.

Bunu müvekkillerimize borçluyuz; çünkü Çukur & Partners hukuk firmasının güvenilir ve sorumlu bir iş ortağı olduğuna güveniyorlar. Topluma borçluyuz; çünkü bize yaşamın birçok ayrıcalık ve fırsat verdiğini biliyoruz. Ve tüm Çukur & Partners avukatlarına ve ekibimize borçluyuz; çünkü biz sadece profesyoneller değil, aynı zamanda toplumun ve dünyanın bir parçasıyız; çalışmalarımızın sadece mesleki anlamda değil, tüm yönleriyle karşılığını bulmasını istiyoruz.

Bu bilinç içinde, Çukur & Partners hukuk bürosunda paylaşmak ve gönülden vermek de, almak ve kazanmak kadar değerlidir. Bu yüzden, kaynaklarımızı, zamanımızı, enerjimizi, fikir ve becerilerimizi, içinde yaşadığımız toplum ve çevreyi daha iyi hale getirmek için sunmayı taahhüt eden bir iş anlayışımız var.

Bu doğrultuda, değer yaratmayı, topluma ve dünyaya olumlu etkide bulunmayı amaçlayan seçkin STK’lar, kurumlar, hayır kuruluşları ve eylem grupları ile birlikte çalışıyor ve onlara destek veriyoruz. Avukatlık büromuzda kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarımız, eğitim, çocuklar ve gençlik, sürdürülebilir çevre, sağlık, kültür, sanat ve girişimcilik temalarına odaklanmıştır. Bu çalışmalarımızda, yardımda bulunarak, gönüllülük ederek ve uzmanlığımızı paylaşarak anlamlı sosyal değer sağlayabileceğimiz alanlara öncelik veriyoruz.

Çukur & Partners Akademi ile hukuk fakültesi öğrencilerine ve genç avukatlara destek veriyor, Türk hukuk sektöründe sorumlu ve sürdürülebilir iş anlayışının gelişmesi için öncülük yapıyoruz.

Çukur & Partners hukuk firmasında avukatlarımızın ve ekip arkadaşlarımızın sosyal proje ve etkinliklerde gönüllü olmalarını, ister bireysel ister bir takımın parçası olarak, toplumsal destek ve sürdürülebilir çevre çalışmalarına aktif şekilde katılmalarını teşvik ediyoruz.

Bu bağlamda sağladığımız somut faydaların başında, topluma ve ihtiyaç sahiplerine de yansıyan çerçevede, sivil toplum kuruluşlarına yönelik verdiğimiz ücretsiz hukuki hizmet uygulamalarımız (pro bono) gelmektedir. Bize göre, en iyi bildiğimiz işle, hizmetlerimiz ile destek vermek, kurumsal sosyal sorumluluk alanında katkı sunmanın ve fark yaratabilmenin en iyi yollarından biridir. Pro bono hukuki desteklerimizde, diğer tüm müvekkillerimize verdiğimiz hizmetlerle aynı kalite standartları ve zaman planlaması ile hareket etmeye özen göstermekteyiz.

Diğer kurumsal destek ve pro bono çalışmalarımıza ek olarak, müvekkillerimiz, hukuk mesleği ve geniş çerçevede iş dünyası ve girişimciler için önemli olan alanlardaki araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmalarına katkıda bulunmak için de sorumluluk üstleniyor, yeteneklerimizi, tecrübemizi ve uzmanlığımızı bu yönde kullanıma sunuyoruz. Bu çerçevede avukatlarımız, danışmanlık desteği, etkinlikler ve eğitim programları yoluyla iş dünyası örgütleri, ticaret ve sanayi odaları, ihracatçı birlikleri, sektörel kuruluşlar, barolar, üniversiteler ve diğer kurumlarla işbirliği içinde çalışıyorlar.

Sosyal girişimcilik platformları, kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarımızdaki bir başka öncelik alanımızdır.

Kurumsal sosyal sorumluluk veya Pro Bono desteği uygulamalarımızdan Bazı Örnekleri sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz :

ENDEAVOUR

SLOW FOOD

KALDER

WWF

KITVAK

KURŞUN KALEM VAKFI

ROTARY

IPUD