Çalışma Alanlarımız

Yunus

Yunus (Delphinus delphis), Türkiye’nin bütün denizlerinde yaygın olarak yaşar. Son 40 yıl içinde türün nüfusu aşırı avlanma ve yaşam alanlarının bozulması sonucu %50 düşmüştür.

Kişisel Verilerin Korunması ve Siber Güvenlik

İş dünyası ve şirketler için, Çukur & Partners hukuk firması, Türkiye’deki veri koruma, gizlilik ve siber güvenlik hukuku konularında deneyimli ve öncü hukuk bürolarından biridir.

Her ne kadar Türkiye’de kişisel verilerin korunması düzenlemeleri nispeten yeni olsa da ve Kişisel Verilerin Korunması Kurumu (KVKK) birkaç yıl önce kurulsa da, son 10 yılda uluslararası sermayeli müvekkillerimize bu alanda sunmuş olduğumuz yoğun hizmet sayesinde, kişisel verilerin korunması hukuku hakkında önceden, derinlemesine bir bilgi birikimi ve deneyim oluşturduk. Dolayısıyla Türkiye’de Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yürürlüğe girdiğinde biz zaten tecrübeli ve hazırdık.

Çukur & Partners hukuk bürosunun veri yönetişimi, gizliliği ve siber güvenlik hizmetleri, şirketlerin bu alandaki ulusal ve uluslararası düzenlemeleri anlamasına ve bunlara hukuki uyum göstermesine yardımcı olmak için kapsamlı, çok disiplinli ve entegre bir yaklaşım benimsemektedir.

Başından beri, kişisel verilerin korunması konusunda şirketlerin sadece hukuki danışmanları değiliz; bunun ötesinde, müvekkillerimizle, onların hukuk ve yönetim ekipleriyle birlikte işlerini Türkiye’deki veri koruma rejimine uyarlamak için kol kola çalışıyoruz. Yasal uyum gereksinimlerini belirleyip, ele alırken ve verilerin uygun şekilde korunmasını sağlarken, topladıkları verilerden değer elde etmelerine yardımcı olmak için müşterilerimizle işbirliği yapıyoruz.

Kişisel verilerin korunması konusundaki yaklaşımımızı ve uzmanlığımızı, geliştirdiğimiz özel bir hukuki hizmet programına yansıttık ve böylece şirketlerin bu alanda her yönüyle güvenli bir hukuk zemininde iş yapmalarını sağlamayı hedefledik.

Çukur & Partners’ın kişisel verilerin koruması alanındaki avukatlarının uluslararası müvekkillerimiz için rollerinden birisi de, onların Türkiye’deki veri koruma düzenlemeleri ile kendi ülkelerindekiler arasındaki farklılıkları ve özellik arz eden hususları anlamalarını sağlamak ve uluslararası şirketlerin Türk veri koruma ve gizlilik hukukuna entegrasyonunu kolaylaştırmaktır. Avukatlık büromuzda, aynı zamanda, uluslararası şirketlerin kurumsal politikalarının Türkiye’deki şirketlerine uyarlanmasını sağlamak üzere geliştirdiğimiz özel bir hukuki hizmet programımız var.

Ayrıca, kişisel verilerin korunması ve gizlilik konusunda çalışan avukatlarımız, müvekkillerimize Türkiye’deki kişisel verilerin korunması düzenlemelerinde gelecekte gündeme gelebilecek gelişmeleri öngörebilmek ve yönlendirmek için Avrupa Birliği ve uluslararası düzeydeki tüm yeni düzenlemeleri ve bu şirketlerin geldikleri ülkelerdeki gelişmeleri takip etmektedirler.

Türkiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun düzenlemeleri, kararları ve işlemleri, bu alanda şirketlere hizmet verirken, hizmetlerimizde her zaman dikkate aldığımız unsurlardan biridir. Bu anlamda, kişisel verilerin korunması ekibimiz, KVKK uzmanları ile düzenli olarak iletişim kurmakta ve Kurum’un tüm karar ve eylemlerini yakından takip etmektedir.

Çukur & Partners hukuk firmasının gizlilik ve kişisel verilerin korunması hizmetleri, kişisel verileri doğal olarak geniş çapta toplayan ve işleyen, sağlık, tüketici ürünleri ve perakende, bilgi ve iletişim teknolojileri, dijital medya, finansal hizmetler, sigortacılık ve profesyonel hizmetler gibi sektörlerdeki uzmanlığımız sayesinde müvekkillerimiz için ilave bir değer yaratıyor.

Çukur & Partners’ın siber güvenlik avukatları, müvekkillerimizin hukuki mevzuata uyum, veri ve siber güvenlik hukuki denetimleri ve durum tespiti, krize hazırlık, siber alandaki güvenlik ihlalleri ve saldırılarla ilgili yasal tedbirler ve prosedürler de dâhil olmak üzere Türk siber güvenlik hukukunun tüm aşamalarında siber riski azaltmalarına ve yönetmelerine yardımcı oluyorlar.

Çukur & Partners avukatlık bürosu, siber güvenlik, gizlilik ve kişisel verilerin korunması hukuku ile ilgili her türlü soruşturma, ihtilaf, tahkim, arabuluculuk ve dava süreçlerinde müvekkillerini savunmakta ve temsil etmektedir.

 • Kişisel Verilerin Korunması Düzenlemeleri
 • Kişisel Verilerin Korunması Kurumu Uygulamaları ve İşlemleri
 • Veri Envanterlerinin Hazırlanması ve Yönetimi
 • Veri Sorumlusu
 • Veri Sicili Kayıt İşlemleri
 • Aydınlatma Metinleri ve Rıza Beyanları
 • Verilerin Korunması, Saklanması, Depolanması, İşlenmesi, İletimi, Paylaşımı ve İmhası
 • Hukuki Analiz ve Risk Yönetimi Çalışmaları
 • Veri İhlalleri ve Soruşturmaları
 • Veri ihtilafları
 • GDPR
 • İleti Yönetim Sistemi
 • Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler
 • Siber Güvenlik
 • Bilgi Güvenliği
 • Gizlilik
 • Çerezler
 • Özel Hayatın Gizliliği

Ödüller

INTERNATIONAL ADVISORY EXPERTS ÖDÜLLERI- 2018 – Türkiye’de Yılın Bilgi Teknolojileri Hukuk Bürosu