Çalışma Alanlarımız

Yunus

Yunus (Delphinus delphis), Türkiye’nin bütün denizlerinde yaygın olarak yaşar. Son 40 yıl içinde türün nüfusu aşırı avlanma ve yaşam alanlarının bozulması sonucu %50 düşmüştür.

Finans ve Sermaye Piyasası Hukuku

Çukur & Partners’ın finans ve sermaye piyasası avukatları, çok çeşitli finans, bankacılık ve sermaye piyasası işlemlerinde şirketlere hukuki hizmet vermektedirler.

Şirketler ister yeni bir finansman ya da yeniden finansman (re-finansman) olanakları veya bir finansal yeniden yapılanma (re-structuring) düşünüyor olsunlar, finans ve bankacılık avukatlarımız onlara finans hukuku hizmetleri sunmak için entegre bir ekip olarak görev yapıyorlar.

Finans hukuku ekibimiz, finansal ve sermaye piyasaları işlemlerinde, işlemin her aşamasında hukuki danışmanlık desteği sağlayarak, baştan sona sorunsuz ve uyumlu bir süreç oluşturmaya çalışıyor. Böylece, müvekkillerimizin işlerini geliştirmeye odaklanmaya devam etmelerine hizmet ediyor.

Çukur ve Partners’ın finans ve bankacılık avukatları, banka finansmanı ve kredileri, yapılandırılmış finansman, satın alma finansmanı, mezzanine finansman, kaldıraçlı finansman, varlık finansmanı, proje finansmanı, gayrimenkul finansmanı, ihracat ve ticaret finansmanı, kurumsal finans, İslami finans, leasing ve faktoring dâhil olmak üzere, her tür finansal model ve işlem çeşitliliğinde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktadırlar.

Private equity (özel sermaye) ve venture capital (girişim sermayesi) fon yatırım ve finansman işlemleri ile mezzanine finansmanı işlemleri de Çukur & Partners avukatlık bürosunda uzun yıllardır hukuki danışmanlık hizmeti sunduğumuz alanlar arasında yer almaktadır.

Finans hukuku alanında çalışan avukatlarımız, bu konuda uzun yıllardır verdikleri hizmetler sayesinde, finansal yeniden yapılandırma (re-structuring) ve ödeme güçlüğü (insolvency) işlem ve süreçleri konusunda derin deneyime sahip olmuşlardır.

Son yıllarda finans teknolojileri alanındaki dönüştürücü gelişmeler ve yenilikler neticesinde Çukur & Partners hukuk bürosunun finans avukatları fintech, ödeme sistemleri, dijital (elektronik) para sektörlerindeki şirketlere de hukuki hizmet desteği vermektedirler.

Çukur & Partners’ın sermaye piyasaları ve menkul kıymetler hukuku ekibi, hisse senedi, borç senedi (tahvil vs.) ve varlığa dayalı halka arz ve sermaye piyasası işlemlerine hukuki danışmanlık yapmakta ve şirketlere, bunların yöneticilerine ve hissedarlarına, yatırım bankalarına, aracılara, garantörlere ve halka açık şirketlere hukuki hizmetler sunmaktadır.

Çukur & Partners hukuk firmasının sermaye piyasası avukatları, yapısal ve yaşamsal dönüm noktası olan halka açılma sürecinin her aşamasında şirketlere yardımcı oluyor. Bu çerçevede şirketlerin halka arz sürecine hazırlanması ve halka arz işlemlerinin hukuki yönetimi için hazırlamış olduğumuz özel bir hizmet programımız var. Çukur & Partners, sadece şirketler için değil, yatırım bankaları, aracılar ve diğer ilgili finans kurumları için de Türkiye’de sermaye piyasası hukuku uygulamasında hizmet verebilecek hukuk bürolarından biridir.

Şirketlerin gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına (GYO’lar) dönüşümü ve gayrimenkul yatırım ortaklıklarının halka arz süreç ve işlemleri, Çukur & Partners’ın sermaye piyasası hukukundaki özel çalışma alanlarından biridir.

Çukur & Partners hukuk bürosunda hizmet verdiğimiz şirketlerin birçoğu halka açık şirketler ve Borsa İstanbul veya uluslararası sermaye piyasalarında işlem görüyorlar. Çukur & Partners’ın sermaye piyasası avukatları, diğer bağlantılı çalışma alanlarımızdaki avukatlarla birlikte, bu halka açık şirketlere sermaye piyasası ve menkul kıymetler hukuku düzenlemelerine uyum konularında ve ayrıca M&A, ortak girişimler (joint venture), yeniden yapılandırma, finans işlemleri gibi her türlü kurumsal finans işlemlerinde  hukuki danışmanlık hizmeti vermektedirler.

Çukur & Partners avukatlık bürosunun sermaye piyasası ekibi, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) ve Borsa İstanbul nezdindeki tüm işlem, inceleme ve soruşturmalarda şirketlere hukuki danışmanlık ve avukatlık yapmaktadır.

Çukur & Partners’ın finans ve sermaye piyasası hukuku alanında çalışan avukatları, müvekkillerimizi her türlü kompleks bankacılık, finans, yeniden yapılandırma, ödeme aczi ve iflas ve sermaye piyasası uyuşmazlıklarında, tahkim, arabuluculuk ve dava prosedürlerinde ve sermaye piyasası incelemelerinde temsil etmektedirler.

 • Finansal Sözleşmeler ve İşlemler
 • Kredi Sözleşmeleri
 • Teminatlar
 • Kefalet ve Garantiler
 • Yapılandırılmış Finansman
 • Satın Alma Finansmanı
 • Mezzanine Finansmanı
 • Kaldıraçlı Finansman
 • Varlık Finansmanı
 • Proje Finansmanı
 • Gayrimenkul Finansmanı
 • İhracat Kredileri ve Finansmanı
 • Kurumsal Finansman
 • İslami Finansman
 • Private Equity (Özel Sermaye) Fonları
 • Venture Capital (Girişim Sermayesi) Fonları
 • Finansal Kiralama
 • Factoring
 • Varlık Yönetim Şirketleri ve İşlemleri
 • Finans Teknolojileri ve Ödeme Sistemleri (Fintech)
 • Finansal Yeniden Yapılandırma
 • Konkordato ve İflas
 • Sermaye Piyasası Düzenlemelerine Uyum
 • Hisse Halka Arzı
 • Tahvil ve Borçlanma Senedi Halka Arzı
 • Varlığa Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
 • Gayrimenkul yatırım Fonları
 • Sukuk ve Kira Sertifikaları İhracı
 • Kitlesel Fonlama
 • Yatırım Fonları
 • Yapılandırılmış ürün, türev ve menkul kıymetleştirme işlemleri
 • Brokerlık, Aracı Kurumlar ve Yatırım Bankaları
 • Zorunlu veya ihtiyari çağrı işlemleri

Ödüller

FINANCE MONTHLY FINTECH ÖDÜLLERİ- 2021- Türkiye’de Yılın Bankacılık Hukuk Bürosu

FINANCE MONTHLY FINTECH ÖDÜLLERİ- 2021- Türkiye’de Yılın Proje Finansmanı

LAWYER MONTHLY LEGAL AWARDS 2019 Türkiye’de Yılın Bankacılık ve Finans Hukuk Bürosu

FINANCE MONTHLY GLOBAL ÖDÜLLERİ 2019   Türkiye’de Yılın Proje Finansmanı Hukuk Bürosu

FINANCE MONTHLY FINTECH ÖDÜLLERİ- 2018- Türkiye’de Yılın Bankacılık Hukuk Bürosu

WORLDWIDE FINANCIAL ADVISOR MAGAZINE ÖDÜLLERİ 2014 Türkiye’de Altın Danışman 

M&A INTERNATIONAL GLOBAL ÖDÜLLERI 2013 – Türkiye’de En Yılın Sermaye Piyasaları Hukuk Bürosu

DEALMAKERS COUNTRY ÖDÜLLERİ ÖDÜLLERİ 2013 – Türkiye’de En Yılın Sermaye Piyasaları Hukuk Bürosu