Özel Hukuki Hizmet Programlarımız

Yalı Çapkını

Adını İzmir’den alan Yalı Çapkını (Halcyon smyrnensis), çoklukla Doğu Akdeniz Bölgesi’nde gözlemlenir. Yaşam alanları olan sulak alanların tahrip edilmesi nesilleri için en büyük tehdittir. 

İnsan Kaynakları Yeniden Yapılandırma ve Reorganizasyon Süreçlerinin Hukuki Yönetimi Hizmet Programı

Kurumsal veya finansal yeniden yapılandırma, birleşme ve satın alma (M&A), halka arz gibi hukuki süreçlerin şirketlerdeki istihdam ilişkileri ve çalışanlar üzerinde ne ölçüde etki yaratabildiğini son 15 yıldaki deneyimlerimizden yakinen biliyoruz.

Ödeme güçlüğü, konkordato, iflas veya işin ya da işyerinin kapanması veya tasfiyesi gibi süreçlerde de endüstriyel ilişkilerin ve çalışanların hukuki durumunun ne kadar hassas bir konuma geldiğinin bilincindeyiz.

İş hayatının dinamizmi ve ihtiyaçları karşısında, işyerlerin, iş ve çalışma modellerinin zaman zaman ne ölçüde değişime ve dönüşüme uğrayabildiğinin, işyerlerinin çalışmalarını durdurabildiğinin veya işe son verdiğinin, taşınabildiğinin ya da büyük ölçüde yeniden yapılandırılabildiğinin farkındayız. Toplu işten çıkarma, büyük ölçekli işe alım süreçlerinin, yer ve görev değişikliklerinin şirketlerin yaşam döngüsündeki kritik rolünü görüyoruz.

Tüm bu insan kaynakları yeniden yapılandırma ve reorganizasyon durumları son derece hassas ve dikkatle yönetilmesi gereken hukuki süreçlerdir.

Sendikal yetki bulunan işyerlerinde ve şirketlerde, bu haller çok daha karmaşık bir hal alabilmektedir. Benzer şekilde yönetici ve yetkili konumda bulunan çalışanlarla ilgili bu tür aksiyonların da hukuki sonuçları çok boyutludur ve titizlikle ele alınması gerekir.

Çukur & Partners hukuk firmasının insan kaynakları ve iş hukuku avukatları, uzun yıllardır, bu insan kaynakları ve istihdamı etkileyen yeniden yapılandırma ve reorganizasyon süreçlerini başarı ile yönetme konusunda şirket ve işverenlere hizmet veriyorlar. Bu hizmetlerinde derinlemesine bir hukuki bilginin yanı sıra, iletişim ve müzakere yeteneklerini ön plana taşıyorlar. Tüm tarafların mümkün olan en yüksek kazanımı elde edecekleri, adil ve çalışma barışına hizmet eden stratejik yaklaşımlarla, bu süreçlerin hukuki yönetimi noktasında şirketlere ve işverenlere rehberlik ediyorlar.

Özellikle bu tür süreçlerin planlanması safhasında ve erken aşamada hukuk büromuzun proje ekibine dâhil edildiği durumlarda, Çukur & Partners insan kaynakları hukuku avukatları, yaratıcı çözüm yolları ile sürecin başarıyla sonuçlanması için değer yaratabiliyorlar.

Bu çerçevede, yasal mevzuatın verdiği tüm imkânları ve esnekliği kullanmanın ötesinde, etkili müzakere ve uyuşmazlık çözme yöntemleri ile bu zorlu sürece kolaylaştırıcı bir katkı sağlıyorlar.