Şirketler ve Ticaret Hukuku

Covid-19 Virüs Salgını Nedeniyle Ticaret Bakanlığı Tarafından Şirketlerin Kar Payı Dağıtımlarına Getirilen Kısıtlama

Covid-19 Virüs Salgını Nedeniyle Ticaret Bakanlığı Tarafından, Sermaye Şirketlerinin Kar Payı Dağıtımlarına Kısıtlama Getirildi:

Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine’ne gönderilen 31.03.2020 tarihli yazı uyarınca, Covid-19 virüsü nedeniyle sermaye şirketlerinin özkaynaklarının korunmasının önemine işaret edilerek; kar dağıtımının sınırlandırılmasına karar verilmesine ilişkin duyurunun, tüm şirketlere yapılması istenmiştir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin şirketlere yönelik yaptığı 01.04.2020 tarihli duyuruya göre:

Covid-19 virüsü nedeniyle sermaye şirketlerinin özkaynaklarını korumasının önemine işaret edilmiş ve sermaye şirketlerinin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak bu yıl gerçekleştirilecek genel kurul toplantılarında gündeme alınacak nakit kar payı dağıtımı kararlarında;

  • Geçmiş Yıl Karlarının dağıtıma konu edilmemesi,
  • 2019 yılı net dönem karının en fazla % 25’inin dağıtılması,
  • 2020 yılında yönetim kuruluna kar payı avansı dağıtımı yetkisi verilmemesi, talep edilmiştir.

Duyuruda yer alan 28.11.2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliği”nin(“Yönetmelik”) 13/5 inci maddesi uyarınca; “herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konuların gündeme konulması zorunludur.

Kar dağıtımı, Yönetmeliğin 13/5. maddesi uyarınca, şirket genel kurulunda görüşülmesi zorunlu ana genel kurul gündem maddelerinden olmayıp, şirketlerin isteğine bağlı olarak görüşülen bir ihtiyari genel kurul gündem maddesidir. Bu nedenle, şirketler kar dağıtımına karar verip vermemekte serbest olup, bu duyuru ile getirilen kısıtlamaya ancak, kar payı dağıtılmasına karar verirlerse uymaları gerekecektir. Yani şirketlerin genel kurul toplantılarında sınırlı olarak kar dağıtımı yapmaları yönünde bir zorunluluk bulunmamaktadır. Buna göre, şirketler gündemlerini “kar payı dağıtılmasına karar verilmesine” veya “kar payı dağıtılıp dağıtılmayacağı hususunun görüşülmesine karar verilmesine” şeklinde de belirleyebilirler. Kar dağıtımı yapmaya karar verildiğinde ise şirketler, 2020 yılı içinde yapacakları 2019 yılı genel kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığının kar dağıtımı ile ilgili sınırlama talebini gündeme almak ve buna uygun olarak genel kurul toplantı tutanaklarını oluşturmak
zorundadırlar. Bu uygulama kapsamında Şirketinize özel durum değerlendirmesi ve sorularınız için her zaman bizimle bağlantıya geçebilirsiniz.

Çukur & Partners Avukatlık Bürosu

Bizi Tanıyın

Biz iş dünyasının hukuk danışmanıyız.

Türkiye’de sürdürülebilir büyüme, gelişme ve istikrar içerisinde iş yapmanın nasıl bir emek ve özen gerektirdiğini iyi biliyoruz.

Güncel Yazılar

Bize Soru Sorun

Bir Uzmanla Görüşün