Şirketler ve Ticaret Hukuku

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE KOBİ TANIMININ KAPSAMI YÜKSELTİLDİ

“Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik’in  (“Yönetmelik”) 4. Maddesinin a, b ve c bentlerinde düzenlenmiş bulunan hususlarda 18.03.2021 tarihinde yapılan değişiklikle Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (“KOBİ”) sınıflandırılmasındaki parasal sınırlar, tanımı ve nitelikleri güncellendi. 

Buna göre;

  • Yıllık istihdam edilen çalışan sayısı 10’dan az olan mikro işletmelerdeki aşılmaması gereken yıllık net satış hasılatı veya yıllık mali bilançosu 3.000.000 TL’den 5.000.000 TL’ye;  
  • Bünyesinde yıllık olarak 50’den az çalışan bulunduran küçük işletmelerin de aşmaması gereken eski net satış hasılatı tutarları veya yıllık mali bilanço toplamı 25.000.000 TL’den 50.000.000 TL’ye ;
  • Yıllık istihdam edilen çalışan sayısı 250’den az olan orta ölçekli işletmelerde ise aşmamaları gereken yıllık net satış hasılatı veya yıllık mali bilanço toplamı olan 125.000.000 TL, 250.000.000 TL’ye yükseltilmiş oldu.. 

Yönetmelik’te yukarıda açıklanan şekilde mali kriterlerde artışa gidilirken, hali hazırda mevcut istihdam sınırlarında ise herhangi bir değişiklik öngörülmemiştir.

İşletmelerden de gelen mali kriterlerin güncellenmesi talebi doğrultusunda yapılan bu revizyon ile esasen bulundukları mali sınıfa göre destek alan işletmelerin iş hacmini genişletmek ve ciro bilançolarını arttırmak suretiyle, cari açığın azaltılmasına yönelik olarak projeler üretilmesine teşvik sağlanması ve daha fazla işletmeyi KOBİ’lere sunulmuş olan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (“KOSGEB”) destekleri kapsamına dahil edilmesi ve devletin sunmuş olduğu diğer desteklerden de faydalanması amaçlanmıştır.

SONUÇ

Yeni değişiklik ile oluşan KOBİ sınıflamasına göre 10’dan az çalışan ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosu 5 milyon liranın altında olanlar “mikro işletme”, 50’den az çalışan ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosu 50 milyon liranın altında olanlar “küçük işletme” ve 250’den az çalışan ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosu 250 milyon liradan az olan işletmeler “orta büyüklükteki işletme” sayılacak.

Bu kapsamda Türkiye İstatistik Kurumu’nun (“TÜİK”) 2021 yılında yayınlamış olduğu KOBİ istatistiklerine göre Yönetmelik’te getirilen düzenlemeden önce Türkiye’de 3 milyon 419 bin 773 olan KOBİ sayısının, Yönetmelik’te getirilmiş olan değişiklikle oluşan yeni KOBİ sınıflandırması ve tanımına göre 2 bin 44 işletme artarak toplamda 3 milyon 427 bin 891 işletme sayısına ulaşması ve 2 bin 44 yeni işletmenin de KOBİ sınıfına dâhil olarak devletin KOBİ’lere verdiği destek, hibe ve teşviklerden yararlanabiliri hale gelmesi öngörülmekte.

İlgili mevzuata aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilecektir. 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220318-11.pdf

 

Avukat Buse Mercan

Bizi Tanıyın

Biz iş dünyasının hukuk danışmanıyız.

Türkiye’de sürdürülebilir büyüme, gelişme ve istikrar içerisinde iş yapmanın nasıl bir emek ve özen gerektirdiğini iyi biliyoruz.

Güncel Yazılar

Bize Soru Sorun

Bir Uzmanla Görüşün