Şirketler ve Ticaret Hukuku

Garanti Belgesi Ve Servis Fişleri Artık Dijital Ortamda Tüketiciye Sağlanabilecek

GİRİŞ

 

Ticaret Bakanlığı tarafından özellikle Tüketicileri ve Satıcıları ilgilendiren Garanti Belgesine ve Satış Sonrası Hizmetlere ilişkin yönetmelikte önemi hayli yüksek değişiklikler yapılmış olup ilgili düzenlemeler 01.01.2021 tarih ile beraber yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Öncelikle belirtmemiz de fayda var ki, yapılan değişikliklerin en önemli tarafı ilgili belgelerin dijital ortamda yani kalıcı veri saklayıcı aracılığıyla Tüketiciye iletilmesinin önünün açılmış olması olup teknolojiye yönelmiş olan dünyada ilgili yenilik büyük önem arz etmektedir. 

 

Garanti belgesi ve servis fişleri kanun ile korunan Tüketici için çok değerli belgeler olup yapılan değişiklere aşağıda yer vermiş bulunmaktayız. 

 

GARANTİ BELGESİ YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

 

İlk olarak “kalıcı veri saklayıcı” kavramı yönetmelik kapsamına alınmış ve kalıcı veri saklayıcısı; Tüketicinin kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortam olarak tanımlanmıştır. 

 

Kalıcı veri saklayıcı kavramı yönetmelik kapsamına alınmadan önce, garanti belgesi sadece Tüketiciye kâğıt üzerinde verilmesi zorunlu iken yönetmeliğin beşinci maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklik ile beraber artık garanti belgesi kâğıt üzerinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla verilebilecektir. Eğer ki Tüketici kâğıt üzerinde yazılı olarak verilmesini talep ederse satıcının garanti belgesini yazılı olarak da vermesi zorunlu hale getirilmiştir. Böylelikle Tüketiciye iki hak tanınmış olup dijital ortamda garanti belgesi sunulması zorunlu hale gelirken talep etmesi halinde yazılı olarak da verilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Bunun en önemli sonucu yazılı olarak verilen garanti belgesini kaybeden tüketicilerin ileride yaşayabileceği sıkıntılarında önüne geçilmiş olmasıdır.

 

Yönetmelikle değişiklik yapılmadan önce sadece yazılı olarak verilen garanti belgelerinde imza ve kaşe zorunluluğu bulunurken dijital ortamda verilen belgelerde kaşe ve imza şartı bulunmamaktadır. Yazılı olarak verilen garanti belgesinde satıcının ilgili belgeyi sunduğuna ilişkin ispat yükünün satıcıda olduğu hususu elektronik ortamda sunulan garanti belgesi içinde aynen korunmaya devam etmiştir. İlgili onay yazılı olarak alınabileceği gibi kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla da alınılabilecektir. 

 

SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

 

Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinde de Garanti Belgesi Yönetmeliğine paralel değişikliler yapılmış olup Kalıcı veri saklayıcısı kavramı işbu yönetmelik kapsamına da alınmış ve yine burada da Tüketicinin kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı olarak tanımlanmıştır. 

 

Yapılan değişiklikler ile beraber burada da dijitalleşen dünyaya uygun bir sistem oluşturulmuş ve artık servis fişlerinin elektronik ortamda verilmesinin önü açılmıştır. Tüketicinin talebi halinde yazılı olarak da kendisine verilmesinin zorunluluğu üzerinde durularak bu belgelerin Tüketiciye verildiğine ilişkin ispat yükü Satıcıda bulunduğu için Yönetmelik Tüketiciden onay alınmasını şart koşmuş olup ilgili onay yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla alınabilecektir.

 

Avukat Melodi Olcay Çetiner

Bizi Tanıyın

Biz iş dünyasının hukuk danışmanıyız.

Türkiye’de sürdürülebilir büyüme, gelişme ve istikrar içerisinde iş yapmanın nasıl bir emek ve özen gerektirdiğini iyi biliyoruz.

Güncel Yazılar

Bize Soru Sorun

Bir Uzmanla Görüşün