Şirketler ve Ticaret Hukuku

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI, BAKANLIK WEB-SİTESİ ÜZERİNDEN 2018 YILINDA YÜRÜRLÜĞE GİREN DÖVİZ CİNSİNDEN VEYA DÖVIZE ENDEKSLİ SÖZLEŞME BEDELLERİNE İLİŞKİN BİR DUYURU YAYIMLANDI

Resmî Gazete’de yayımlanan 12.09.2018 tarihli ve 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’da değişiklikler yapılarak Türkiye’de yerleşik kişilerin bazı istisnalar dışında birbirleriyle döviz cinsinden veya dövize endeksli bedeller içeren sözleşmeler yapmamaları hususunda ve mevcut sözleşmelerde yer alan bedellerin Türk lirasına çevrilmesi yönünde düzenlemeler yapılmıştır. Söz konusu düzenlemelere ilişkin istisnalar ise Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara ilişkin 2008-32/34 sayılı Tebliğ’de belirlenmiştir.

Söz konusu düzenlemede, tarafların döviz endeksli veya döviz içeren sözleşmelerde mutabakata varamamaları halinde bedellerin Türk lirasına çevrilme usulü ile konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmelerinde Türk lirası olarak belirlenen bedellere iki yıllık geçiş̧ sürecinde uygulanacak artış̧ oranlarına ilişkin esaslar belirlenmiştir. Bu doğrultuda, iki senelik sürenin sonunda geçiş sona erecek ve taraflar Türk lirası bedellerine uygulanacak artış oranı hususunda mutabakata varamaması halinde artış oranı 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 344’üncü maddesi hükmünde yer alan sınırlara tabi olacağı ilgili düzenlemeler altında hüküm altına alınmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, geçiş süreci için öngörülen iki yıllık sürenin sona ermesinden sonra bahse konu sözleşmelerde yer alan bedellerin tekrar döviz cinsinden veya dövize endeksli uygulanmaya başlanması ya da yeniden döviz cinsinden veya dövize endeksli belirlenmesinin mümkün olmadığı, aksi yönde uygulamaların tespiti durumunda kambiyo mevzuatı uyarınca gerekli yaptırımların uygulanacağını duyurmuştur.

Çukur & Partners Avukatlık Bürosu

Bizi Tanıyın

Biz iş dünyasının hukuk danışmanıyız.

Türkiye’de sürdürülebilir büyüme, gelişme ve istikrar içerisinde iş yapmanın nasıl bir emek ve özen gerektirdiğini iyi biliyoruz.

Güncel Yazılar

Bize Soru Sorun

Bir Uzmanla Görüşün