Şirketler ve Ticaret Hukuku

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI, DÖVİZE ENDEKSLİ KONUT VE ÇATILI İŞ YERİ KİRA SÖZLEŞMELERİNDE TÜRK LİRASINA ÇEVİRİLEN BEDELLERİN TEKRAR DÖVİZE ÇEVİRİLEMEYECEĞİ HAKKINDA BİR DUYURU YAYINLADI.

Hatırlanacağı üzere Resmî Gazete’de yayımlanan “12.09.2018 tarihli ve 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’da değişiklikler yapılarak, Türkiye’de yerleşik kişilerin bazı istisnalar dışında birbirleriyle döviz cinsinden veya dövize endeksli bedeller içeren sözleşmeler yapmamaları ve mevcut sözleşmelerde yer alan bedellerin Türk lirasına çevrilmesi yönünde düzenlemeler yapılmıştı. Bu düzenlemelere ilişkin istisnalar ise “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara ilişkin 2008-32/34 sayılı Tebliğ”de belirlenmişti. 

Söz konusu düzenlemede, tarafların döviz endeksli veya döviz içeren sözleşmelerde mutabakata varamamaları halinde bedellerin Türk Lirasına çevrilme usulü ile konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmelerinde Türk Lirası olarak belirlenen bedellere iki yıllık geçiş̧ sürecinde uygulanacak artış̧ oranlarına ilişkin esaslar belirlenmişti. 

Bu doğrultuda, iki senelik sürenin sonunda geçiş süreci sona erecek ve tarafların Türk Lirası bedellerine uygulanacak artış oranı hususunda mutabakata varamaması halinde artış oranı Türk Borçlar Kanunu m.344 hükmünde yer alan sınırlara tabi olacağı ilgili düzenleme ile hüküm altına alınmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı web sitesinde yapmış olduğu yeni duyuruda, geçiş süreci için öngörülen iki yıllık sürenin sona erdiğini ve bundan sonra bahse konu sözleşmelerde yer alan bedellerin tekrar döviz cinsinden veya dövize endeksli uygulanmaya başlanması ya da yeniden döviz cinsinden veya dövize endeksli belirlenmesinin mümkün olmadığını, aksi yönde uygulamaların tespiti durumunda kambiyo mevzuatı uyarınca gerekli yaptırımların uygulanacağını duyurmuştur. 

Çukur & Partners Avukatlık Bürosu

Bizi Tanıyın

Biz iş dünyasının hukuk danışmanıyız.

Türkiye’de sürdürülebilir büyüme, gelişme ve istikrar içerisinde iş yapmanın nasıl bir emek ve özen gerektirdiğini iyi biliyoruz.

Güncel Yazılar

Bize Soru Sorun

Bir Uzmanla Görüşün