Bilişim, Medya ve Fikri Mülkiyet

İNTERNET YAYINCILIĞI VE LİSANS

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Radyo Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliği 1 Ağustos 2019 tarihinde Resmi Gazetede yayınlamıştır. Düzenleme yayıncılık lisansı, radyo, televizyon ile isteğe bağlı hizmetlerin internet üzerinden iletim yetkisi ve internet üzerinden yayın yapılmasının denetimi hususlarında bilgi sağlamaktadır.

Düzenleme iki lisans rejimi getirmektedir ve bunlardan birincisine göre medya hizmet sağlayıcıları RTÜK’ten yayın lisansı almalıdır. İkincisine göre ise radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayınlanan hizmetleri internet üzerinden ileten platform işletmecileri RTÜK’ten yayın iletim yetkisi edinmelidir. Buna ek olarak Yönetmelik yayınlanan içeriklerin izlenmesi açısından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun yetkisini genişletmektedir. Eğer RTÜK içeriğin bu yönetmeliği ihlal ettiğine karar verirse, medya hizmet sağlayıcıları yönetmeliğe göre hukuka aykırı bulunan tüm içeriği kaldırmak zorundadır.

Bu yönetmelik aynı zamanda para cezası, internet erişim yasağı ve içeriğin kaldırılması gibi yaptırımlar da getirmektedir. Medya hizmet sağlayıcıları veya internet platform işletmecileri lisanssız veya yetkisiz işlem yapmaları durumunda ilgili lisans veya yetkiyi alınması rapor edilir ve medya servis sağlayıcıları ile internet platform işletmecilerinin lisans veya yetki alımı için başvurabilecekleri ve üç aylık lisans ücretini ödemeleri durumunda yayınlarını muhafaza edebilecekleri hususlarında bilgilendirilirler. Medya servis sağlayıcıları ve internet platform işletmecilerinin üç aylık lisans ücretini ödememeleri durumunda RTÜK sulh ceza hakiminden içeriğin kaldırılmasına veya içeriğe internet erişiminin engellenmesine karar vermesini talep eder. Bu hüküm 1 Eylül 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğe göre yayın lisansı bulunmaksızın içerik yayınlayan medya hizmet sağlayıcıları ile yayın hizmetlerini ileten internet platform işletmecileri, bu yönetmeliğin 1 Ağustos 2019 olan yürürlük tarihinden itibaren 1 ay içerisinde yetki veya lisans başvurusunda bulunmalıdır.  Medya hizmet sağlayıcıları veya internet platform işletmecilerinin başvurularını yapmamaları durumunda RTÜK sulh ceza hakiminden içeriğin kaldırılmasına ve internet erişiminin veya tüm internet sitesinin engellenmesine karar vermesini talep eder.

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte Türkiye’de yahut yurtdışında yayın yapan medya hizmet sağlayıcıları ile yayın hizmetleri ileten internet platform işletmecileri RTÜK denetimine konu olurlar. Bu sebeple medya hizmet sağlayıcıları ve internet platform işletmecileri yönetmeliğin kapsamında bulunup bulunmadıklarını incelemelidir. Sonrasında bu yönetmeliğe ilişkin olarak sorumluluk almaya başlayacaklardır.

Bizi Tanıyın

Biz iş dünyasının hukuk danışmanıyız.

Türkiye’de sürdürülebilir büyüme, gelişme ve istikrar içerisinde iş yapmanın nasıl bir emek ve özen gerektirdiğini iyi biliyoruz.

Güncel Yazılar

Bize Soru Sorun

Bir Uzmanla Görüşün