Şirketler ve Ticaret Hukuku

Kar Payı ve Kar Payı Avansı Dağıtımı Netleştirildi

Hatırlanacağı üzere, COVID-19 nedeniyle alınan önlemler kapsamında, 17.04.2020 tarihli, Resmî Gazete’de yayımlanan 7244 Sayılı Yeni Korona virüs (COVID-19) Salgının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca, Türk Ticaret Kanunu’na eklenen geçici maddeyle anonim, limited gibi sermaye şirketlerinde, 30 Eylül 2020’ye kadar geçmiş yıl karlarının dağıtılmaması, 2019 yılı net dönem karının yalnızca yüzde 25’ine kadarının dağıtımının yapılabileceği ve 2020 yılında yönetim kuruluna kar payı avansı dağıtımı yetkisi verilmemesine karar verilmişti. 

 

30.09.2020 tarihine kadar geçerli olan kar payı dağıtım sınırlaması, 2948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 3 ay daha uzatılarak, 31.12.2020’ye kadar bahsedilen oranda kar payı dağıtımına sınırlama getirilmişti. 

 

28.10.2020 tarihli ve 31288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13’üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” uyarınca bu uygulama netleştirilmiştir. 

 

Buna göre, söz konusu Tebliğ’e 2019 yılı net karının sadece yüzde yirmi beşinin dağıtılmasına yönelik uygulamanın 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı işlenerek, bu Tebliğ’in 5. ve 6. maddelerinde yapılan yeni düzenleme uyarınca, “kar payı yanında, kâr payı avansı da sınırlandırma kapsamına dahil olduğu tebliğ metninde de daha net ifade edilir hale gedilmiştir

 

Bu çerçevede, müvekkil şirketlerimizin kar payı dağıtımlarında 31.12.2020 tarihine kadar geçerli olacak şekilde getirilen kural ve istisnaları bilhassa dikkat etmesini önemle hatırlatırız. 

 

Saygılarımızla, 

Çukur Partners Avukatlık Bürosu

Bizi Tanıyın

Biz iş dünyasının hukuk danışmanıyız.

Türkiye’de sürdürülebilir büyüme, gelişme ve istikrar içerisinde iş yapmanın nasıl bir emek ve özen gerektirdiğini iyi biliyoruz.

Güncel Yazılar

Bize Soru Sorun

Bir Uzmanla Görüşün