Şirketler ve Ticaret Hukuku

Kooperatif ve Üst Kuruluşların Genel Kurul Toplantılarının 31 Ekim 2020 ye Kadar Ertelenmesi

24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamındaki kooperatif ve üst kuruluşlarının   Genel Kurul toplantılarının 31 Ekim 2020 tarihine kadar ertelenmesi:

T.C. Ticaret Bakanlığı’nın 21.09.2020 tarihli onayı ve Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’nün dağıtım yerlerine 22.09.2020 tarihinde yaptığı duyuru ile 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamındaki kooperatif ve üst kuruluşlarının  Genel Kurul Toplantılarının 31 Ekim 2020 tarihine kadar ertelenmesine karar verilmiştir. 

Bu erteleme ile esasen daha önce 31102 sayılı, 17 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan 7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Kovid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un(“Torba Kanun”) “süre uzatımı, toplantı erteleme ve uzaktan çalışma” başlıklı 2. maddesiyle 31 Temmuz 2020’ye kadar yapılması ertelenen kooperatif ve üst kuruluşların yıllık yapacakları Genel Kurul Toplantısının yapılmasının yeniden ertelenmesine karar verilmiş ve ilgili Bakanlık Makamına da bu süreyi gerekirse uzatma yetkisi tanınmıştır. 

Virüsün yayılma hızında görülen artışın ardından, özellikle çok ortaklı ve 65 yaş üzerindeki ortak sayısı fazla olan kooperatiflerin yönetici ve ortaklarından fiili imkansızlıklar nedeniyle Genel Kurul Toplantılarının ertelenmesi talebiyle Bakanlığa çok sayıda başvuru yapıldığı için, Bakanlık Makamı 21.09.2020 tarihli ve 57553761 sayılı onayı ile ilgili Torba Kanunla ertelenen Genel Kurul Toplantılarının, 31 Ekim 2020 tarihine kadar ertelenmesine ve ertelenen bu genel kurul toplantılarının 31 Ekim 2020 tarihinden itibaren üç ay içinde yapılması ve mevcut organların görev, yetki ve sorumlulukları erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam etmesine karar vermiştir.

Sonuç olarak kooperatif ve üst kuruluşlarının yapması gereken yıllık genel kurul toplantıları 31 Ekim 2020 tarihine kadar ertelenmiş olup, Torba Kanun’da düzenlenen ve erteleme son süresinden itibaren 30 gün içinde yapılması öngörülen süre uzatımı düzenlemesinden farklı olarak, ertelenen genel kurul toplantılarının bu defa 30 gün içinde değil, erteleme son tarihi olan 31 Ekim 2020 tarihinden itibaren üç ay içinde yapılmasına karar verilmiştir. 

Saygılarımızla,

Çukur&Partners Avukatlık Bürosu

Bizi Tanıyın

Biz iş dünyasının hukuk danışmanıyız.

Türkiye’de sürdürülebilir büyüme, gelişme ve istikrar içerisinde iş yapmanın nasıl bir emek ve özen gerektirdiğini iyi biliyoruz.

Güncel Yazılar

Bize Soru Sorun

Bir Uzmanla Görüşün