Özel Hukuki Hizmet Programlarımız

Yalı Çapkını

Adını İzmir’den alan Yalı Çapkını (Halcyon smyrnensis), çoklukla Doğu Akdeniz Bölgesi’nde gözlemlenir. Yaşam alanları olan sulak alanların tahrip edilmesi nesilleri için en büyük tehdittir. 

Başlangıç Aşamasındaki ve Gelişmekte Olan Şirketlere Fon Sağlama ve Melek Yatırımcı Ortaklık İşlemi Süreçlerinin Hukuki̇ Yönetimi Hizmet Programı

Hem başlangıç aşamasındaki şirketler, hem de hızla gelişmekte ve büyümekte olan şirketler Çukur & Partners avukatlık bürosunun müvekkilleri arasında özel bir yer tutmaktadırlar. Bunlar için geliştirilmiş “başlangıç programı” ve “gelişmekte olan şirketler programı” Çukur & Partners avukatlarının bu alana özel ilgisini yansıtan iki özel hizmet programıdır.

Gerek start-up ve başlangıç aşamasındaki şirketler ve girişimciler, gerekse gelişme ve büyüme aşamasına gelmiş şirketler, ortaklıklar ve diğer fon sağlama işlemleri suretiyle finansal ve ticari imkanlarını artırmaktadırlar.

Çukur & Partners hukuk firması bu işlemlerde hem şirketlere ve girişimcilere hem de melek yatırımcılara ve fon sağlayanlara uzun yıllardır hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Bu çerçevede, bu tür işlemler ve ortaklık ve yatırım süreçleri için geliştirdiğimiz özel bir hizmet programımız bulunmaktadır.

Çukur & Partners avukatları, bu program çerçevesinde, gerek yatırım almayı düşünen girişimcilere ve şirketlere, gerekse de melek ve erken evre yatırımcılara ve bu aşamalardaki şirketlere fon ve finansman sağlayanlara da bu yatırım ve finansman işlemlerinde hukuki danışmanlık hizmetleri sağlamaktadır. Bu işlemlerdeki hizmetlerimizden başlıcaları şunlardır:

 • Ortaklık, yatırım ve fon sağlama için uygun hukuki altyapının oluşturulması ve geliştirilmesi
 • Şirket ana sözleşmesinin, (varsa) ortaklar anlaşmalarının, iç yönergelerinin, diğer kurumsal dokümanlarının, hisse ve ticari defterlerinin sürece hazır hale getirilmesi,
 • Finansal danışman, bağımsız denetim ve melek yatırımcı platformları ile yapılacak anlaşmalar,
 • Gizlilik (NDA) ve münhasırlık anlaşmaları,
 • Ortaklık/Yatırım/Finansman Ön Anlaşması (Termsheet/MOU),
 • Hukuki Bilgi (veri) Odalarının (Data Room) Oluşturulması,
 • Hukuki durum tespiti (Due Diligence) raporlarının hazırlanması,
 • Hisse veya varlık satış, satın alma ve ortaklık sözleşmeleri,
 • Fon sağlama ve finansman sözleşmeleri,
 • Hissedarlar (Ortaklar) Anlaşmaları,
 • Şirket ana sözleşme, iç yönerge ve diğer kurumsal dokümanlarının ve hisselerinin yeni yapıya uyarlanması, genel kurul, yönetim kurulu ve ticaret sicil işlemleri,
 • Gerektiğinde, uluslararası yapıların oluşturulması,
 • Birden çok yatırımcı veya finansör olduğu hallerde, yatırımcılar veya finansörler arası sözleşmeler,
 • Gerekmesi halinde rekabet kurumu birleşme & devralma izinleri,
 • Sürecin gerektirdiği her türlü toplantı, görüşme ve müzakere ve sair hukuki işlemler konusunda başlangıcından sonuna kadar anahtar teslimi bir hizmet sunmaktadırlar.

Çukur & Partners avukatlık bürosunda tüm bu işlem ve süreçlerde mutlaka en az 10 yıl ve üzeri kıdemli, bu tür işlemlerde deneyimli, ortak statüsündeki bir avukat işleme liderlik etmektedir. Ayrıca işlem sürecine, farklı uzmanlık alanlarından yeterli sayıda ve deneyimde bir avukat grubu da kendi çalışma alanları ile ilgili olarak dâhil edilmektedirler.

Hukuki danışmanlık hizmeti sunduğumuz bu tür ortaklık ve finansman işlemlerinin başarıyla tamamlanma oranının yüksekliği bizi gururlandırmaktadır.

Bu noktadaki özgüvenimizin bir yansıması olarak, bu tür hizmetlerimizde, işlemin aşamalarını ve başarıyla tamamlanmasını da dikkate alacak şekilde erişilebilir, esnek ve kademeli ücret modelleri uygulamaktayız.