Özel Hukuki Hizmet Programlarımız

Yalı Çapkını

Adını İzmir’den alan Yalı Çapkını (Halcyon smyrnensis), çoklukla Doğu Akdeniz Bölgesi’nde gözlemlenir. Yaşam alanları olan sulak alanların tahrip edilmesi nesilleri için en büyük tehdittir. 

Gelişmekte Olan ve Hızla Büyüyen Şirketler Hukuki̇ Hizmet Programı

Teknoloji, dijital medya, bilişim, iletişim, elektronik ticaret, sağlık, gıda, perakende, tüketici ürünleri, finans, enerji ve hizmet sektörlerinde iş ve yenilik yapan, gelişmekte olan, ölçek kazanan (scale-up) ve hızla büyüyen şirketler Çukur & Yılmaz hukuk firmasındaki müvekkillerimiz arasında özel bir yer ve değer teşkil ediyorlar.

Başlangıç ve erken evre aşamasını geçen yeni nesil şirketler, ticari ve hukuki yapılarının ve ticari etkinliklerinin genişlediği ve derinleştiği bu dönemde, öncesine göre daha geniş ölçek ve çeşitlilikte hukuki danışmanlık hizmetine ihtiyaç duymaktalar.

Ölçeklenme, gelişme ve büyüme aşamasında sağlıklı ve çok yönlü bir hukuk desteği ile hukuk güvenliği altında bir kurumsal altyapılarını oluşturamamış şirketlerin ilerdeki aşamalarda zaman kaybetmeleri, hukuki bariyerlere takılmaları veya yüksek maliyetler ödemeleri sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. İyi ve güvenli bir hukuki altyapı, başarıya giden yolda en önemli unsurlardan biridir.

Bu anlayıştan yola çıkarak, Çukur & Yılmaz avukatlık bürosunda, hızla büyümekte ve gelişmekte olan şirketler için özel bir hizmet programı geliştirdik. 

“Gelişmekte Olan ve Hızla Büyüyen Şirketler Hukuki Hizmet Programı” ile, başlangıç aşamasını ve erken evre yapılanmasını tamamlayarak, ölçeklenme, işlerini genişletme ve hızla büyüme safhasına ulaşan şirketlere, bu süreçte ihtiyaç duyabilecekleri hukuki danışmanlık hizmetlerini, en yüksek profesyonel standartlarda, ama erişilebilir bütçelerle, sabit ve esnek ücret modelleri ile sunmaktayız.

Bu hizmet programımızda;

– İşin gelinen aşamasında, iş modellerinin, büyüme stratejisinin ve iş planının hukuki çerçevesinin değerlendirilmesi ve belirlenmesi,

– Gelinen aşama itibariyle bu şirketlerde gerekli ortaklar anlaşmalarının yapılması, şirket ana sözleşmesi ve iç yönergelerde gerekli değişikliklerin gerçekleştirilmesi, genel kurul ve yönetim kurulu işlemleri,

– Şirket hisseleri ve defterleri ile ilgili hukuki işlemler, ticaret sicil işlemleri,

– Gelişen iş çevresi, büyüyen iş hacminin ve çeşitlenen hizmet ve ürün tedarik ve dağıtım zincirinin gerektirdiği yeni ticari sözleşmelerin hazırlanması ve mevcut bulunanların güncellenmesi,

– Büyüme sermayesi veya dış finansal kaynaklara ulaşma, fona erişim ve yatırım almayı sağlayacak şekilde hukuki alt yapının oluşturulması ve bu süreçlere hukuki hazırlık yapılması,

– Büyümenin ve kurumsal ölçeklenmenin getirdiği insan kaynakları ve iş hukuku konularının ve sözleşmelerinin düzenlenmesi,

– Marka, patent, endüstriyel tasarım, faydalı model, telif hakları gibi fikri mülkiyet hakları ve bunların korunması konusunda hukuki danışmanlık hizmetleri,

– Bilgi ve iletişim teknolojileri hukuku mevzuatına yasal uyum ve sözleşmelerinin hazırlanması,

– Kişisel verilerin korunması, rekabet hukuku ve sektörel düzenlemeleri de içerecek şekilde yasal mevzuata hukuki uyum konularında hukuki danışmanlık, 

– İdari izinler ve işlemler ile devlet teşvikleri ve destekleri konusuna hukuki danışmanlık hizmetleri ile birlikte,

– Uzman avukatlarımız ile görüşme, toplantı ve fikir alışverişinde bulunma imkânları da sunulmaktadır.

Gelişmekte olan ve hızla büyüyen bu şirketlerin, büyüme sermayesi, ölçeklenme (scale-up) aşaması finansmana erişim, birleşme ve satın alma (M&A), ortak alma, girişim sermayesi (venture capital), özel sermaye fonu (private equity) gibi yatırım modelleriyle, ya da kitle fonlaması (crowd funding), halka arz ve diğer sermaye piyasası yöntemleri ile dış finansal kaynaklardan yararlanmaları süreçlerinde de, bu alandaki deneyimli avukatlarımız, hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktadırlar.

Bu aşamadaki Türk şirketlerinin işlerini uluslararası platforma ve yeni pazarlara taşımaları, yurtdışında şirketler, şubeler, ofisler ve dağıtım ve tedarik zincirleri oluşturmaları sıklıkla karşılaştığımız bir durumdur. Gelişmekte olan ve hızlı büyüyen şirketlere, ABD, İngiltere, Almanya, Hollanda, Lüksemburg, Hong Kong, Singapur, BAE ve diğer tüm girişimci dostu ülkelerdeki, yeni pazarlardaki ve tedarik ve dağıtım zinciri içerisinde yer alan ülkelerdeki uluslararası yatırım, şirketleşme, ortaklık, iş geliştirme ve ticari ilişki süreçlerinde, bu alanda hizmet verme konusunda deneyimli ve uzman hukuk firmalarından oluşan uluslararası networkumuz aracılığıyla yardımcı oluyoruz.

Bu program çerçevesinde bizimle hukuki danışmanlık ilişkisi içerisine giren şirketlere, 28 yıldır Türkiye’de ve uluslararası platformda oluşturmuş olduğumuz geniş ilişki ağımızdan da yararlanarak, çevremiz ile yeni olanaklar yaratmaya çalışıyoruz.