Özel Hukuki Hizmet Programlarımız

Yalı Çapkını

Adını İzmir’den alan Yalı Çapkını (Halcyon smyrnensis), çoklukla Doğu Akdeniz Bölgesi’nde gözlemlenir. Yaşam alanları olan sulak alanların tahrip edilmesi nesilleri için en büyük tehdittir. 

Halka Arz ve Sermaye Piyasası İşlemlerine Hukuki̇ Hazırlık ve Bu Süreçlerin Hukuki Yönetimi Hizmet Programı

Çukur & Yılmaz hukuk firması, “Halka Arz ve Sermaye Piyasası İşlemlerine Hukuki Hazırlık ve Bu Süreçlerin Hukuki Yönetimi” özel hizmet programı ile, şirketlere ve hissedarlara, gerek hisse senedi gerekse de tahvil ve benzeri borçlanma araçlarının ihracı, halka arzı ve borsalara kotasyonu konularında hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. 

Halka arz ve halka açık bir şirket hale gelmek bir şirketin kurumsal yaşamındaki en köklü değişiklikleri yaratan dönüşüm süreçlerinden birisidir.

Aile şirketi veya sade bir ortaklık ve hissedarlık yapısı ile yaşamına devam eden bir şirket için halka arz süreci ve sonrasında ortaya çıkan kurumsal hayat tamamen yenidir. Dolayısıyla, başarılı bir halka arz projesinin yönetimi ve halka açık bir şirket olarak hukuk güvenliği içerisinde başarı yolculuğuna devam edebilmek, öncelikle bu sürece her anlamda iyi bir hazırlık ile mümkün olabilmektedir. Bu hazırlıkların çok önemli bir bölümü de hukuksal ve kurumsal altyapının bu yeni hayata hazırlanmasıdır.

Halka açılmayı planlayan şirketler, bunların yöneticileri ve hissedarları her açıdan bu yeni hayatın yeni koşullarını anlamalı, bu sürecin ve sonraki dönemin kendileri için getirdikleri yeni kural ve kısıtlamaların farkında olarak bu yolculuğa çıkmalıdırlar. Bu çerçevede, bu sürece danışmanlık eden avukatların rollerinden birisi de bu süreci ve sonrasındaki yeni hukuki şartları şirketin yöneticilerinin ve hissedarlarının en net şekilde anlamasını ve bilmesini sağlamaktır.

Halka arz süreci birçok aracı kurumun, yatırım bankasının, bağımsız denetim firmasının, finansal ve mali danışmanlık şirketinin sürece katıldığı oldukça kapsamlı bir süreçtir. Kayıtlı sermaye sistemine geçiş, yeni kurumsal yönetim ilkelerinin şirkete uyarlanması, izahnamenin hazırlanması, aracı kurum sözleşmeleri ve bağımsız hukukçu ve denetim raporları gibi pek çok önemli hukuki konu bu sürecin kalbinde yer almaktadır. Bu süreç başta SPK ve Borsa İstanbul olmak üzere, birçok düzenleyici kurum ve kuruluştan alınması gereken izinler ile ve bunların sıkı denetimleri altında yürütülür. Süreçteki işlemler, işlemin tarafları, aracı kurumlar, halka açılan şirket ve şirket yönetimleri için çeşitli hukuki ve cezai sorumluluk risklerini de yönetmeyi gerektirecek hassasiyettedir.

Halka açılma düşüncesinde veya sürecinde olan şirketler için Çukur & Yılmaz avukatlık bürosu, bu dönüşüme hazırlık ve halka arz sürecinin hukuki yönetilmesi konusunda geniş çerçevede hizmet veren hukuk firmalarından birisidir.

Halka arz işlemlerinde uluslararası satış veya kotasyonun da gündeme geldiği işlerde Çukur & Yılmaz avukatları, geniş uluslararası networkümüzde yer alan, bu alanda uzman hukuk firmaları ile işbirliği ile bu konudaki hukuki gereksinimleri de koordine edebilmektedir.

Çukur & Yılmaz avukatlık bürosunun “halka açılma özel hizmet programı” çerçevesinde verdiği başlıca hukuki danışmanlık hizmetleri şunlardır:

– Şirketin, yöneticilerinin ve hissedarlarının halka arz sürecine hazırlanması,

– Şirkette, halka arz için uygun hukuki altyapının oluşturulması ve geliştirilmesi, yeniden yapılandırma ve re-organizasyon işleri,

– Kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi,

– Şirket ana sözleşmesinin, (varsa) ortaklar anlaşmalarının, iç yönergelerinin, diğer kurumsal dokümanlarının, hisse ve ticari defterlerinin sürece hazır ve uygun hale getirilmesi,

– Aracı kurum, yatırım bankası, finansal danışman, bağımsız denetim ve diğer proje paydaş ve danışmanları ile yapılacak sözleşmeler ve anlaşmalar,

– Hukuki durum tespiti (Due Diligence) incelemeleri ve bağımsız hukukçu raporunun hazırlanması,

– İzahnamenin hukuki bölümlerinin oluşturulması,

– Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) izin ve işlemleri,

– Borsa İstanbul izin ve işlemleri,

– Gerektiğinde, halka arzın uluslararası yönleriyle ilgili sözleşmeler, izin ve işlemlerin koordinasyonu,

– Sürecin gerektirdiği her türlü toplantı, görüşme ve müzakere ve sair hukuki işlemler.

Hukuki danışmanlık hizmeti sunduğumuz halka arz projelerinin başarıyla tamamlanma oranının yüksekliği bizi gururlandırmaktadır.

Bu noktadaki özgüvenimizin bir yansıması olarak, bu tür hizmetlerimizde, işlemin aşamalarını ve başarıyla tamamlanmasını da dikkate alacak şekilde erişilebilir, esnek ve kademeli ücret modelleri uygulamaktayız.

Halka açılma sürecinin ardından başlayan yeni dönemde, halka açık şirketin çok daha özel ve nitelikli hukuki danışmanlık hizmetine ihtiyacı bulunmaktadır. Kap bildirimleri, SPK denetimleri ve izinleri gibi konularda, halka açık şirketlerin ihtiyaç duydukları hukuki danışmanlık desteğini sağlama noktasında da Çukur & Yılmaz avukatları deneyimlidir.

Çukur & Yılmaz hukuk bürosunda, halka açık şirketlere yönelik olarak sunduğumuz başlıca hukuki danışmanlık hizmetleri şunlardır: