Şirketler ve Ticaret Hukuku

TAPU MEVZUATINDA YENİ UYGULAMALAR

TAPU MEVZUATINDA YENİ UYGULAMALAR-WEB TAPU

 • GİRİŞ

Malumunuz üzere hem dünyada hem de ülkemizde süregelen Covid-19 salgını sebebiyle tapu ve kadastro işlemlerinin kolaylaştırılması ve işlemlerde yaşanan sorunların önüne geçilebilmesi amacıyla Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nce bazı tedbirler alınmıştır. Bu tedbirler doğrultusunda Covid-19 ile etkin mücadele edebilmek ve vatandaşların sağlığını korumak için Tapu ve Kadastro Müdürlükleri’ne yapılacak başvuruların Web Tapu sistemi üzerinden, işlem taleplerinin ise (yabancı uyruklu kişiler dahil) Alo 181 çağrı merkezi aracılığıyla veya www.tkgm.gov.tr adresinden online olarak yapılmasına karar verilmiştir.  Bu yazımızda tapu mevzuatında yer alan yeni uygulamaların başında gelen ve pandemi sürecinin devam etmesi sebebiyle kullanımı son derece yaygınlaşan Web Tapu uygulamasına ilişkin önemli hususlar ele alınacaktır. 

 • AÇIKLAMALAR

Uygulamada tapu ve kadastro işlemleri için genellikle günün erken saatlerinde vatandaşların başvuru talebinde bulunarak ilgili evraklarını Tapu Müdürlüğü’ne teslim etmesi ve Tapu Müdürlüğü’nün sunulan evrakları incelemesi sonucu işleme onay vermesi durumunda Müdürlük tarafından randevu verilen gün işlem yapılmaktaydı. Ancak Tapu Müdürlükleri’nde oluşan yığılmanın önüne geçmek ve tapu işlem süreçlerini hızlandırmak amacıyla “Başvuruların Elektronik Ortamda Alınması” konulu, 29/03/2017 tarihli ve 725578 sayılı Bakanlık Oluru ile “Başvuruların Elektronik Ortamda Alınması” konulu, 2447188 sayılı Genel Müdürlük Makam Oluru uyarınca yapılan çalışmalar neticesinde Web tapu sistemi oluşturulmuştur. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Web-Tapu sistemi devam eden Covid-19 salgını sebebiyle insanların birbirleriyle temasının en aza indirilmesi ve vatandaşların sağlığının korunması açısından daha da önem kazanmıştır. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) tarafından 2017 yılında hayata geçirilen Web Tapu sistemi tüm vatandaşların taşınmazlarını internet ortamında takip edebildikleri ve yönetebildikleri bir sistemdir. Web Tapu sistemi ile vatandaşlar tapu müdürlüklerine gitmeden işlem başvurularını online olarak yapabilir ve yine tapu müdürlüklerine gitmeden tapu işlemi için gereken belgeleri internet üzerinden gönderilebilirler. İnternet sistemi üzerinden gönderilen belgeler Tapu Müdürlükleri tarafından incelenerek onay verilmesi durumunda söz konusu evrak asılları ile birlikte Tapu Müdürlükleri’ne gelmesi ve imza atması için vatandaşa bir randevu verilir.

Web Tapu sistemi, taşınmazı olsun ya da olmasın herkesin kullanabildiği bir sistemdir. Eğer vatandaşın taşınmazı bulunmuyor ise, taşınmazının olmadığına ilişkin belgeye sistem üzerinden ulaşabilir ve tarafı olacağı tapu işlemlerinde malikin yetki vermesi durumunda taşınmazı inceleme ve Tapu Müdürlüğü’ne başvuru yapma yetkisine sahip olabilir.

Bunun yanı sıra, vatandaşlar Web Tapu sistemi ile taşınmazlarının tapu kayıt ve konum bilgilerini görüntüleyebilir ve taşınmazlarına ait bilgilerin başkası tarafından incelenmesi için yetki verebilir. Tapu müdürlüğüne gitmeden taşınmazlar üzerinde işlem yapılmamasına yönelik beyan tesis edebilir veya kaldırabilir. Web Tapu sistemi ile yapılan tüm bu işlemlerden SMS yolu ile bilgi sahibi olabilir, böylece işlemlerini internet üzerinden kolay, hızlı ve güvenilir bir şekilde son aşamaya kadar getirebilirler.

Gayrimenkul sahipleri ve emlakçılar için de büyük kolaylık sağlayan web tapu sistemi tapu sahibinin devir işlemleri öncesinde başvurularını Web Tapu aracılığıyla yaparak Tapu Müdürlüğü’ne gitmeden işlem sürecini başlatmasına fırsat vermiştir. Diğer taraftan mülk sahiplerinin en büyük sıkıntılarının başında gelen dolandırıcılık ve sahtecilik gibi girişimlere karşı önlemlerin de alınmasında büyük kolaylık sağlamaktadır.

Web Tapu sistemi ile getirilen başlıca yenilikleri kısaca özetlemek gerekirse,

 • Tapu maliki kendi taşınmazının bilgilerini görüntüleyebilir.
 • Tapu maliki kendi taşınmazına ait bilgilerin başkası tarafından incelenmesi için yetki verebilir.
 • Vatandaş Tapu Müdürlüğü’ne gitmeden internetten işlem başvurusunu yapabilir ve gerekli belgeleri internetten tapu müdürlüğüne gönderebilir. Böylece vatandaş Tapu Müdürlüğü’ne gitmeden işlemler başlatılarak, son aşamaya getirilmiş olur.
 • Web Tapu sistemini kullanan malik, emlakçılara güvenli bir şekilde tapu bilgisi görüntüleme ve Tapu Müdürlüğü’ne başvuru yapma yetkisi verebilir veya verdiği yetkiyi kaldırabilir.
 • Web Tapu sisteminde, vatandaşlar tüm aşamalardan SMS yolu ile bilgilendirilir.
 • Tapu Müdürlükleri tarafından web tapudan gelen başvurular ilgili memura havale edilir.
 • Memur tarafından gerekli aşamalar tamamlandıktan sonra ilgilisine tapu harcı, döner sermaye hizmet bedeli ve işlemin tamamlanması için imza tarihi ve saati SMS ile gönderilir.
 • Vatandaş, gerekli ödemelerini elektronik ortamda yaparak, belirlenen saatte Tapu Müdürlüğü’ne giderek işlemi tamamlar.
 • Ayrıca web tapu ile vatandaşlar, bizzat Tapu Müdürlükleri’ne gitmeden taşınmazlarına işlem yapılmamasına yönelik beyan tesis edebilir veya kaldırabilir. 

III. SONUÇ

Bu proje ile vatandaşların Tapu Müdürlükleri’ne bizzat gitmeden, elektronik ortamda taşınmazlarını yönetebilecekleri bir sistem hayata geçirilmiştir. Web Tapu sistemi üzerinden alınan başvurularda işlem sahiplerinin tapu müdürlüklerine bizzat gitmeden tapu işlemlerinin son aşamaya kadar getirilebilmesi ve vatandaşların yalnızca imza aşamasında Tapu Müdürlükleri’ne gitmesinin yeterli olmasının hem vatandaşlar adına kolaylık ve rahatlık sağlayabileceği hem de Tapu Müdürlüklerinde yaşanan yoğunluğun biraz olsun önüne geçebileceği kanaatindeyiz.

Bizi Tanıyın

Biz iş dünyasının hukuk danışmanıyız.

Türkiye’de sürdürülebilir büyüme, gelişme ve istikrar içerisinde iş yapmanın nasıl bir emek ve özen gerektirdiğini iyi biliyoruz.

Güncel Yazılar

Bize Soru Sorun

Bir Uzmanla Görüşün